Xристиянско свидетелство „Последствията от своеволната работа“

8 март 2024

Докато главният герой служи като църковен водач, винаги назначава хора на църковни позиции според собствените си идеи, като настоява нещата да стават по неговия начин и отказва да чуе предложенията на другите. Когато обаче нарушава принципите в избора на човек за даден дълг, така сериозно наврежда на църковното дело. По-късно е освободен от дълга си заради това, че продължава да работи своеволно — изпълват го съжаление и вина. Като прочита Божиите слова и размишлява над себе си, добива повече разбиране за арогантната си природа и последиците от това да върши нещата, както той реши. След като се покайва пред Бог и има готовност да приложи истината на практика, той успява да постигне промяна.

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger