Християнски танц | „Не можем да спрем да пеем песни за любовта към Бог“ | Песен за възхвала

22 юни 2024

I

Не можем да спрем да пеем песни за любовта към Бог,

колкото повече пеем, толкова по-сладко е чувството.

Пеем за Божието въплъщение,

за това, че сме издигнати пред Неговия трон.

Вече не гледаме с горчив копнеж към небето,

защото Всемогъщият Бог е лице в лице с нас.

Той изразява истини, за да ни пасе,

Той е до нас, толкова истински и реален.

Ние се наслаждаваме на Божиите слова всеки ден,

разбирането на истината е толкова сладко.

Виждаме обичливия Божи лик,

сърцата ни са изпълнени с любов към Него.

Ние пеем и танцуваме в прослава,

не можем да кажем достатъчно за Божията обичливост.

Не можем да спрем да пеем песни за любовта към Бог;

Всемогъщият Бог е толкова достоен за възхвала!

II

Не можем да спрем да пеем песни за любовта към Бог,

колкото повече пеем, толкова по-сладко е чувството.

Пеем за Бог, който носи Своя праведен съд,

за как Неговите слова ни пречистват и спасяват.

Божиите слова разкриват сатанинската природа на човека,

като показват истината за покварата на човечеството.

Те пречистват сатанинския ни нрав и ни превръщат в нови хора.

Отървахме се от влиянието на Сатана

и видяхме, че Божията любов е толкова истинска.

Божията праведност и святост са толкова обичливи,

че не можем да Го обичаме достатъчно.

Възхваляваме Бог, неспособни да сдържим чувствата си,

нищо не може да застане между нас и Бог.

Не можем да спрем да пеем песни за любовта към Бог;

Всемогъщият Бог е толкова достоен за възхвала!

III

Не можем да спрем да пеем песни за любовта към Бог,

колкото повече пеем, толкова по-сладко е чувството.

Божието слово властва в живота на царството,

ние живеем в светлината.

Придобиването на истината е толкова освобождаващо,

почитаме Бог със сърце и с честност.

Ставаме Божии довереници, служим вярно и носим бреме за Него.

Изпълняваме дълга си с цялото си сърце,

винаги напредваме по пътя на любовта към Бог.

Сега можем да обичаме Бог и да Му се покоряваме,

да живеем за Него е най-великото щастие.

Всемогъщи Боже, ние Те възхваляваме, ще Те почитаме навеки!

Не можем да спрем да пеем песни за любовта към Бог;

Всемогъщият Бог е толкова достоен за възхвала!

от „Следвайте Агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger