Християнски танц | „Пейте възхвала за Всемогъщия Бог“ | Песен за възхвала

14 март 2024

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Ти си единственият истински Бог, Който се яви в плът,

Спасителят, който дойде със слава.

Ти си единственият истински Бог, Който винаги е работил

за спасяването на човечеството.

Водиш човечеството към днешния ден.

Два пъти си се въплъщавал, за да го пречистиш и спасиш напълно!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Понесъл си толкова болка и преследване.

Понесъл си срам и си бил отхвърлян от тази зла епоха.

Цената, която плати с кръвта, потта и сълзите Си,

напълно показа Твоята любов към човека във всяко отношение.

Твоята воля ни е разкрита, както и Твоята святост.

Твоят нрав, който е праведен, всичко това ни е разкрито!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Ти си толкова обичлив, че си достоен за вечна възхвала.

На толкова много от Твоята любов се наслаждаваме,

че се стремим само да се отплатим.

Всемогъщи Боже, обичаме Те и навеки пеем възхвала за Теб!

Праведният Ти нрав получава песента и танца ни на възхвала!

Да покажем любовта си и да отдадем нашата дан към Теб!

Да покажем любовта си и да отдадем нашата дан към Теб!

Да покажем любовта си и да отдадем нашата дан към Теб!

Ти изразяваш истината и ни поиш със словата Си,

за да можем да живеем в присъствието Ти.

Ти вля истината за живота в този свят, за да можеш да ни спасиш!

След като практикуваме словата Ти,

ние израстваме в живота си и разбираме истината.

Словата Ти съдят и пречистват покварата ни, и се превръщаме в нови хора!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Ти възстанови нормалния живот на хората,

доведе ни до красивата крайна цел.

Ти победи Сатана, напълно ни спаси и спечели цялата слава!

Ще възхваляваме Твоята мъдрост и винаги ще Те възвеличаваме!

Ще възхваляваме Твоето всемогъщество и ще свидетелстваме за Теб!

Ще танцуваме и ще пеем в Твоя възхвала!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

Всемогъщи Боже, обичливи Боже,

пеем възхвалата, навеки пеем възхвалата за Теб!

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger