Християнски танц | „Благодарност и възхвала на Всемогъщия Бог“ | Песен за възхвала

23 април 2024

I

Чуваме Божия глас и сме възнесени пред престола Му.

Ядем, пием и се наслаждаваме на Божиите слова,

и разбираме истината в тях.

Отърваваме се от оковите на религиозния ритуал,

вече не сме ограничени от правила.

Като живеем в Божиите слова,

сърцата ни са волни и сме безмерно щастливи.

Благодарност и възхвала на Всемогъщия Бог,

Който изразява истината и спасява човечеството.

Божият съд и наказание ме пречистиха,

видях Неговата обичливост.

Благодарност и възхвала на Всемогъщия Бог,

Който изразява истината и съди човечеството.

Можем да бъдем лице в лице с Бог,

имаме добрата съдба да видим Божието славно изражение.

II

Божиите стъпки следваме отблизо

и приемаме обучението на царството в действителност.

Божиите слова на съд са като двуостър меч

и разобличават нашите мисли и идеи.

Арогантност, самонадеяност, егоизъм и измамност,

фалш и измама — всичко е разкрито.

Едва тогава виждам истината за собствената си поквара.

Нямам къде да се скрия, пред Бог коленича.

Благодаря за Божието спасение и възхвалявам Неговия праведен нрав.

Искам да се опълча на плътта и истината да практикувам,

да бъда нов човек и да утеша Божието сърце.

Благодарност и възхвала на Всемогъщия Бог. Божият съд е толкова праведен.

Нравът ми покварен е пречистен. Аз съм най-благословен.

Благодаря за Божието спасение и възхвалявам Неговия праведен нрав.

Искам да се опълча на плътта и истината да практикувам,

да бъда нов човек и да утеша Божието сърце.

Благодарност и възхвала на Всемогъщия Бог. Божият съд е толкова праведен.

Нравът ми покварен е пречистен. Аз съм най-благословен.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger