Християнски танц | „Хвалете новия живот“ | Песен за възхвала

15 май 2024

Христос от последните дни се яви

и изразява истината, за да спаси човека.

Неговите слова ни съдят, наказват и пречистват,

водят ни по правилния път в живота.

Божиите слова ме промениха,

радвам се на нов живот на любов към Бог.

Вече не съм загубен и в болка.

Духът ми е освободен и пея песни.

Прекрасно е да разбера истината!

Отърсвам се от покварата си и съм истински свободен.

Всичките ми представи и погрешни разбирания са разсеяни,

а бунтовният ми нрав се променя.

Божиите слова са ценната истина,

която пречиства покварения ни нрав.

Присъстваме на Христовото пиршество и вкусваме Божията любов.

Навеки ще обичам Бог.

Братя и сестри се събират,

без прегради или разстояние помежду си.

В църквата си сътрудничим със сходни сърца и умове,

радостно пеем песни на възхвала.

Гласовете ни са изпълнени с любов към Бог

и изпяваме истинските си чувства.

Всемогъщият Бог ни подновява и ни превръща в нови хора.

Кой не дава гласност на сърцето си? Кой не дава гласност на любовта си?

Танцувате и възхвалявате Бог, пляскам с ръце до вас.

Счупихме оковите на света, семейството, плътта.

Колко е сладко да се обичаме!

Пропадналият живот си отиде, радост е да живеем пред Бог.

Изпълняваме дълга си добре и прославяме Бог.

Практикуваме истината и се чувстваме свободни и волни.

Божият народ се радва на нов живот, ние обичаме Бог и живеем в светлината.

Навеки ще почитаме Всемогъщия Бог!

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger