Xристиянско свидетелство „Моят разказ за работата ми с новоповярвал“

8 май 2024

Клер има добри способности и е натрупала известен опит за двете години, в които е била църковен водач, но приема тези си положителни качества като актив,величае се и подценява партньорите си, които току-що са започнали практикуването си. Тя постъпва произволно в работата си и не обсъжда нищо с никого. Никога не е склонна да изслушва предложенията на другите. В резултат от това в работата ѝ постоянно се натрупват проблеми. След като я скастрят и се разправят с нея, тя започва да разсъждава: Какви покварени нрави се крият зад произволното ми поведение? Как трябва да работя с другите по начин, който съответства на Божията воля?

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger