Християнска Песен „Въплъщението в последните дни допълва значението на въплъщението“

19 април 2024

Етапът на делото, който Исус извърши,

само изпълни същността на „Словото бе у Бог“:

Истината на Бог беше с Бог,

а Духът на Бог беше с плътта и беше неотделим от тази плът.

Тоест плътта на въплътения Бог беше с Духа Божи,

което е по-голямо доказателство, че въплътеният Исус

е първото въплъщение на Бог.

Този етап на делото от последните дни точно изпълнява

вътрешния смисъл на „Словото стана плът“,

придава по-дълбок смисъл на „Словото бе у Бог и Словото беше Бог“

и ти позволява твърдо да вярваш в думите „В началото бе Словото“.

Което означава, че по време на сътворението Бог притежаваше думи,

думите Му бяха с Него и неотделими от Него,

а в последната епоха Той прави още по-ясна силата

и властта на Своите думи

и позволява на човека да види всички Негови пътища — да чуе всички Негови думи.

Такова е делото на заключителната епоха.

Трябва да разбереш тези неща докрай.

Въпросът не е в това дали познаваш плътта,

а в това как разбираш плътта и Словото.

Това е свидетелството, което трябва да носиш,

което всеки трябва да знае.

Тъй като това е делото на второто въплъщение —

и последният път, когато Бог става плът —

то напълно завършва значението на въплъщението,

напълно осъществява и изразява цялото Божие дело в плът

и слага край на епохата на Божието битие в плът.

от „Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Практика (4)“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger