Ежедневни Божии слова: Познаване на Божието дело | Откъс 144

22 юни 2023

Днес всички вие трябва да сте наясно, че това, което Бог постигна в последните дни, е главно фактът, че „Словото става плът“. Чрез реалната Си работа на земята Той прави така, че човекът да го познае, да се свърже с Него и да види истинските Му дела. Той прави така, че човек ясно да види, че Той може да показва знамения и чудеса, както и че има време, в което Той не може да го прави. Това зависи от епохата. Оттук се вижда, че Бог не е неспособен да показва знамения и чудеса, а по-скоро променя начина Си на работа в зависимост от това, което трябва да бъде извършено, и от епохата. На настоящия етап от работата Той не показва знамения и чудеса. Причината да покаже някакви знамения и чудеса през епохата на Исус беше, че работата Му през тази епоха беше различна. Бог не върши такава работа днес и някои хора Го смятат за неспособен да показва знамения и чудеса или мислят, че ако не показва знамения и чудеса, тогава не е Бог. Това не е ли заблуда? Бог е способен да показва знамения и чудеса, но Той работи в различна епоха и затова не го прави. Тъй като това е различна епоха и различен етап от работата на Бог, делата, които е направил явни, също са различни. Вярата на човека в Бог не е вяра в знамения и чудеса, а вяра в Неговото реално дело през новата епоха. Човекът опознава Бог чрез начина, по който Той работи, и това познание поражда в него вяра в Бог, с други думи — вяра в работата и делата Му. В този етап от работата Бог главно говори. Не чакай да видиш знамения и чудеса. Няма да ги видиш! Това е така, защото не си роден през Епохата на благодатта. Ако беше роден тогава, можеше да видиш знамения и чудеса, но ти си роден през последните дни и можеш да видиш Бог само като реален и нормален. Не очаквай да видиш свръхестествения Исус през последните дни. Можеш да видиш само практическия въплътен Бог, който не е по-различен от всяко нормално човешко същество. Във всяка епоха Бог прави явни различни дела. Във всяка епоха Той прави явна една част от Божиите дела и работата през всяка една епоха представлява една част от Божия нрав и от Неговите дела. Делата, които Той прави явни, се променят в зависимост от епохата, през която Той работи, но всички те водят човека до едно по-дълбоко познаване на Бог и една по-истинска и земна вяра в Него. Човекът вярва в Бог поради всичките Негови дела, защото Бог е толкова удивителен, толкова велик, защото е всемогъщ и необясним. Ако вярваш в Бог, защото може да прави знамения и чудеса, да изцерява болни и да изгонва демони, тогава възгледите ти са погрешни и някои хора може да ти кажат: „Не могат ли и нечистите духове да вършат такива неща?“ Това не представлява ли смесване на образа на Бог с образа на Сатана? Днес вярата на човек в Бог се дължи на многото Му дела и огромната работа, която върши, и многото начини, по които говори. Бог използва словата Си, за да завоюва човека и да го направи съвършен. Човекът вярва в Бог поради многото Му дела, а не защото може да показва знамения и чудеса. Хората стигат до познание на Бог само когато станат свидетели на делата Му. Само когато познаваш реалните дела на Бог, как работи, какви мъдри методи използва, как говори и как прави човека съвършен — само когато познаваш тези черти, можеш да схванеш реалността на Бог и да разбереш Неговия нрав, това какво обича, какво мрази и как въздейства върху човека. Когато разбереш какво обича и мрази Бог, можеш да разграничиш положителното от отрицателното, а чрез познанието си за Него можеш да постигнеш напредък в живота си. Накратко, трябва да придобиеш познание за делото на Бог и да подредиш и организираш възгледите си за вярата в Него.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаване на Божието дело днес“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger