Християнски танц | „Красивите гледки на царството са винаги като нови“ | Песен за възхвала

24 юни 2024

I

Утринно сияние грее от изток;

Спасителят се е завърнал сред човечеството.

Животът в царството е започнал

и всички неща имат нова искра на живот.

Зората е дошла; светлината се разстила пред очите ни

и хилядолетните надежди най-накрая се сбъдват.

Всички онези мъчителни дни и нощи,

онези години на безрадостност, вече не са с нас.

II

Цветята разцъфтяват, разпръсквайки аромата си, и чучулигите пеят.

Божият народ проповядва и свидетелства за идването на Човешкия син,

всички изразяват своите чувства.

Молете се благочестиво, пейте гръмко,

паднете пред престола и възхвалявайте Бог!

Братя от далече и сестри от целия свят,

нека празнуваме заедно!

III

Всемогъщият Бог, Христос от последните дни,

се яви в плът, за да извърши Своето дело сред човечеството.

Той изразява истината, за да съди човечеството;

Неговите думи пречистват и усъвършенстват група хора.

Божиите слова подхранват сърцата ни;

яденето и пиенето на тези слова осигурява ресурс на живота ни.

Вие се посвещавате искрено, аз полагам всички усилия;

заедно, с едно сърце и един ум, ние обичаме Бог.

IV

Кой не би желал да навлезе в живота на Епохата на царството?

Кой не копнее за него?

Чрез съда нашата поквара се пречиства;

ние сме благодарни и възхваляваме Бог.

Божиите слова, носещи власт и сила,

ни доведоха до победа над Сатана.

Всички Божии хора изпълняват предано дълга си,

за да удовлетворят Божиите намерения.

от „Следвайте Агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger