Поредица от проповеди: В търсене на истинската вяра | „Дали следването на религиозните водачи е следване на Бог?“

12 август 2023

Преди 2 000 години нашият Спасител Господ Исус дойде, за да извърши делото на изкуплението. Тъй като повечето юдеи обожаваха своите религиозни водачи и фарисеите, те се присъединиха към тези антихристи в осъждането и отхвърлянето на Господ Исус и в крайна сметка се замесиха в разпятието Му. Това им донесе Божието проклятие и наказание и осъди народа на Израел за две хиляди години. Господ Исус се завърна в последните дни като въплътения Всемогъщ Бог, изрича истини и съди, за да пречисти напълно човечеството и да го спаси. Той се сблъсква и с безумното осъждане и съпротива на религиозните водачи. Тъй като мнозина в днешния религиозен свят сляпо се кланят на своите духовници, те вярват, че техните религиозни водачи са поставени на местата си от Бог и че да им се подчиняваш означава да се подчиняваш на Бог. В резултат на това се боят да го изследват и да го приемат, макар да са видели ясно, че думите на Всемогъщия Бог са истината, че те притежават мощ, власт и идват от Бог. Вместо това те ги следват в отхвърлянето и осъждането на завърналия се Господ Исус, като губят възможността да приветстват Господ и са връхлетени от бедствия. Колко жалко, наистина! И така, наистина ли религиозните лидери са били поставени там от Бог? Ако им се подчиняваме, значи ли, че следваме Бог? Този епизод на „В търсене на истинската вяра“ ще ви насочи как да търсите истината и да намерите отговора.

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger