Християнски танц | „Святото царство се яви“ | Песен за възхвала

22 март 2024

Въплътеният Бог пристигна сред хората

и в Божия дом започна съдът.

Ние сме издигнати пред Неговия престол, за да присъстваме

на сватбеното тържество на Христос, Всемогъщия Бог.

Съдът ни изчиства, променя нашия нрав.

Ние сме преродени и ставаме нови хора.

Почитаме Бог и лежим по очи пред Него,

възхваляваме Неговата святост и праведност.

Готови да се подчиним и да отдадем своята искреност,

ние предано изпълняваме дълга си.

Боже, обичаме Те от все сърце,

и навеки Ти пеем нашите възхвали.

Святото царство се яви.

Святото царство се яви.

Бог изразява истината, за да съди света,

и напълно разкрива Своята праведност.

Злите сили, които се противопоставят на Бог,

ще бъдат унищожени от големи бедствия.

Сега Бог е обновил всичко, за да го оползотвори и за Своя наслада.

Това вече не е мръсна, безнравствена земя,

а свято царство за вечни времена.

Божието слово осъществи всичко,

Бог управлява в света като Цар.

Бог напълно придоби Своята слава,

Христовото царство се яви на земята.

Святото царство се яви.

Святото царство се яви.

Слънцето на праведността огрява всички земи,

и всичко е съживено.

Божият народ се събира радостно, пее и танцува за Неговата победа.

Всички възхваляват великите Му постижения.

Целият свят е изпълнен с радостни възгласи и смях.

Всичко, що диша, пее възхвала на Бог,

защото Той се е завърнал с пълна победа.

Цялата вселена е сътворена наново,

и ние празнуваме деня на Божията слава.

Гласовете на възхвала разцепват небето,

ние пеем възхвала на Бог безспир.

Святото царство се яви.

Святото царство се яви.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger