Християнски танц | „Гласът на сърцето на едно сътворено същество“ | Песен за възхвала

25 май 2024

I

Толкова често ми се искаше да извикам,

но никое място не ми се струваше подходящо.

Толкова често ми се искаше да пея на глас,

но не можех да намеря нито една мелодия.

Толкова често копнеех да изразя любовта на едно сътворено същество.

Търсех нависоко и ниско, търсех нависоко и ниско,

но думите ме проваляха.

Всемогъщи Боже, Всемогъщи Боже, Ти си любовта в сърцето ми.

Сърцето ми препуска, ръцете ми танцуват,

за да възхвалят Твоето идване на този свят.

II

Човекът дойде от прах, без никакъв живот, без никакъв живот.

Бог създаде човека и даде на човека диханието на живота,

за да може да оцелее на земята.

Колко тъжно е, че Сатана е покварил човека, изгуби той разума и съвестта си.

Поколение след поколение, падали са хората, та досега.

Всемогъщи Боже, Всемогъщи Боже, Ти си любовта в сърцето ми.

Аз съм прах, но мога да видя Твоето славно лице.

Как да не Ти се поклоня и да не Те почитам?

III

Бог създаде човека и го обича, затова отново стана плът, за да го спаси.

Той понесе унижения и всякакви видове болка

и вкуси цялата сладост и горчивина на живота,

за да може човекът да бъде доведен до прекрасна крайна цел.

Как да не Му благодарим безкрайно за това, че ни споходи такова спасение?

Всемогъщи Боже, Всемогъщи Боже, Ти си любовта в сърцето ми.

Бях дълбоко покварен, но Ти ме спаси днес.

Как да не Ти се поклоня и да не Те почитам?

IV

Днес съм спасен и тръгвам по правилния път

само благодарение на Божията благодат и благословия.

Наслаждавам се на Божиите слова и изпитвам Неговия съд,

опознавам Неговата праведност и святост.

Устоявам на всякакви преследвания, болка и изпитания,

осъзнавам, че само Бог е най-обичливият.

Като изживявам Божието дело, аз съм пречистен и най-сетне живея в светлината.

Всемогъщи Боже, Всемогъщи Боже, Ти си любовта в сърцето ми.

Покорявайки се на Твоите подредби, удовлетворявам Твоите намерения,

аз вече не избирам нищо за себе си.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger