Християнски танц | „Щастливци сме да посрещнем Божието идване“ | Песен за възхвала

18 май 2024

Щастливци сме да посрещнем Божието идване; чуваме гласа Му.

Щастливци сме да посрещнем Божието идване;

присъстваме на пиршеството на Агнеца.

Познаваме въплътения Всемогъщ Бог,

виждаме Неговите удивителни дела.

Разбираме тайната на човешкия живот.

Словата на Всемогъщия Бог са най-ценни.

Разбираме тайната на човешкия живот.

Словата на Всемогъщия Бог са най-ценни.

Ядем и пием от Божиите слова и живеем пред Него.

Да разберем истината, е истинска радост.

Чрез Божия съд, макар и горчив, идва пречистването.

Придобиваме истината и пътя към вечния живот.

В живот, изпълнен със стремеж към любов към Бог, няма съжаление.

Придобиваме истината и пътя към вечния живот.

В живот, изпълнен със стремеж към любов към Бог, няма съжаление.

Този живот е толкова благословен. Ставаме хора, които обичат Бог.

Този живот е толкова благословен. Ние сме одобрени от Бог.

Да изпълняваме дълга си, да свидетелстваме за Бог

и да се стремим към истината, е най-смислено.

Кой може да е по-щастлив? Кой може да е по-благословен?

Кой може да е по-щастлив? Кой може да е по-благословен?

Бог ни дарява с истината и живота и ние трябва да живеем за Него.

Получаваме истината и свидетелстваме за Бог, за да отвърнем на любовта Му.

Бог ни дарява с истината и живота и ние трябва да живеем за Него.

Получаваме истината и свидетелстваме за Бог, за да отвърнем на любовта Му.

Да изпълняваме дълга си, да свидетелстваме за Бог

и да се стремим към истината, е най-смислено.

Кой може да е по-щастлив? Кой може да е по-благословен?

Бог ни дарява с истината и живота и ние трябва да живеем за Него.

Получаваме истината и свидетелстваме за Бог, за да отвърнем на любовта Му.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger