Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 350

18 август 2023

Ще завоювам човечеството, защото хората са създадени от Мен и освен това са се наслаждавали на всички неща, създадени в изобилие от Мен. Но хората също така Ме отхвърлиха; Аз отсъствам от сърцата им и те Ме виждат като бреме за тяхното съществуване, дори до степента след като наистина са Ме видели, да Ме отхвърлят и да си блъскат главите за да измислят всякакви възможни начини да Ме победят. Хората не Ми позволяват да се отнасям към тях сериозно или да поставям строги изисквания към тях, нито Ми позволяват да съдя или порицавам тяхната неправедност. Далеч не им е интересно, намират го за досадно. И така, Моето дело е да взема човечеството, което яде, пие и Ми се наслаждава, но не Ме познава, и да го победя. Ще обезоръжа човечеството и тогава, като взема Моите ангели и Моята слава, ще се върна в Моето обиталище. Защото действията на хората отдавна са разбили сърцето Ми и са съсипали делото Ми. Възнамерявам да си върна славата, която лукавият Ми отне, преди щастливо да си тръгне, оставяйки човечеството да продължи да живее живота си, да продължи да „живее и работи в мир и доволство“, да продължи да „обработва собствените си ниви“ и повече няма да се намесвам в живота му. Но сега възнамерявам напълно да Си възвърна славата от ръката на лукавия, да взема обратно цялата слава, която вложих в човека при създаването на света. Никога повече няма да я дам на човешката раса на земята. Защото хората не само не успяха да запазят славата Ми, но я замениха с образа на Сатана. Хората не ценят Моето пришествие, нито ценят деня на Моята слава. Не се радват да получат порицанието Ми, още по-малко желаят да Ми върнат славата, нито желаят да изхвърлят отровата на лукавия. Човечеството продължава да Ме заблуждава по същия стар начин, хората все още изобразяват блестящи усмивки и щастливи лица по същия стар начин. Те не осъзнават дълбините на мрака, които ще се спуснат върху човечеството, след като Моята слава ги напусне. По-специално не осъзнават, че когато Моят ден дойде за цялото човечество, за тях ще бъде още по-трудно, отколкото за хората по времето на Ной, защото те не знаят колко мрачен стана Израел, когато славата Ми се оттегли от него, защото на зазоряване човекът забравя колко трудно е било да се премине през тъмната като катран нощ. Когато слънцето отново се скрие и тъмнината се спусне върху човека, той отново ще се оплаква и ще скърца със зъби в тъмнината. Забравихте ли, когато Моята слава се оттегли от Израел, колко трудно беше за израилтяните да издържат тези дни на страдание? Сега е времето, когато виждате Моята слава, а също така е и времето, когато споделяте деня на Моята слава. Човекът ще ридае сред тъмнината, когато славата Ми напусне мръсната земя. Сега е денят на славата, когато върша делото Си, и това е денят, в който освобождавам човечеството от страданието, защото няма да споделям времената на мъчение и изпитание с тях. Искам само да завоювам човечеството напълно и да победя напълно злите хора на човечеството.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Какво означава да си истински човек“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger