Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 337

23 август 2023

Работих и говорих по този начин сред вас, изразходвах толкова много енергия и усилия, но кога сте се вслушали в това, което ви казвам направо? Къде сте се поклонили пред Мен, Всемогъщия? Защо се отнасяте така с Мен? Защо всичко, което казвате и правите, предизвиква Моя гняв? Защо сърцата ви са толкова закоравели? Нима някога съм ви повалял? Защо не правите нищо друго освен да Ме натъжавате и тревожите? Чакате ли да дойде за вас денят на Моя гняв — денят на Йехова? Чакате ли да отприщя гнева Си, предизвикан от вашето непослушание? Нима всичко, което правя, не е за вас? Но вие винаги сте се отнасяли с Мен, Йехова, по този начин: крадете жертвите Ми, отнасяте даровете от Моя олтар вкъщи, във вълчата бърлога, за да нахраните малките и малките на малките; хората се борят един срещу друг, изправени един срещу друг с гневни погледи, мечове и копия, хвърляйки Моите думи, думите на Всемогъщия, в отходното място, за да станат мръсни като екскременти. Къде е вашата почтеност? Вашата човешка природа е станала животинска! Сърцата ви отдавна са се превърнали в камъни. Не знаете ли, че времето, когато настъпи Моят ден на гнева, ще бъде времето, когато Аз ще съдя злото, което вие извършвате срещу Мен, Всемогъщия, днес? Мислите ли, че като Ме заблуждавате по този начин, като хвърляте думите Ми в тинята и не се вслушвате в тях — мислите ли, че като се държите така зад гърба Ми, можете да избегнете гневния Ми поглед? Не знаете ли, че Моите очи — очите на Йехова, вече ви забелязаха, когато откраднахте жертвите Ми и пожелахте Моето имане? Не знаете ли, че когато откраднахте жертвите Ми, направихте това пред олтара, на който се принасят жертви? Как може да смятате, че сте достатъчно умни, за да Ме измамите по този начин? Как може Моят гняв да се отдръпне от вашите ужасни грехове? Как може Моят бушуващ гняв да подмине вашите злодеяния? Злото, което вършите днес, не ви дава изход, а трупа наказания за утрешния ви ден; то предизвиква Моето наказание за вас — наказанието на Всемогъщия. Как може злите ви дела и злите ви думи да избегнат Моето наказание? Как може молитвите ви да стигнат до ушите Ми? Как бих могъл да ви дам изход за вашата нечестивост? Как бих могъл да подмина вашите злодеяния, с които Ми се противопоставяте? Как да не отрежа езиците ви, които са отровни като на змиите? Вие не Ме призовавате заради праведността си, а вместо това подклаждате Моя гняв с вашата нечестивост. Как мога да ви простя? В Моите очи — очите на Всемогъщия, вашите думи и действия са нечисти. Моите очи — очите на Всемогъщия, виждат, че за вашата нечестивост ще има безмилостно наказание. Как може Моето справедливо наказание и присъда да се отдалечат от вас? Тъй като Ми причинявате това и Ме правите тъжен и разгневен, как бих могъл да ви оставя да се изплъзнете от ръцете Ми и да избегнете деня, в който Аз, Йехова, ви наказвам и проклинам? Не знаете ли, че всички изречени от вас зли думи вече са стигнали до ушите Ми? Не знаете ли, че вашата нечестивост вече е опетнила Моята свята одежда на праведността? Не знаете ли, че вашето непослушание вече е предизвикало неистовия Ми гняв? Не знаете ли, че отдавна сте Ме разгневили и отдавна сте изчерпали търпението Ми? Не знаете ли, че вече сте увредили плътта Ми и сте я превърнали в парцали? Досега търпях, така че освобождавам гнева Си, вече не ви понасям. Не знаете ли, че вашите злодеяния вече са достигнали до очите Ми и че виковете Ми вече са достигнали до ушите на Моя Отец? Как би могъл Той да ви позволи да се отнасяте с Мен така? Нима работата, която върша с вас, не е заради вас? Но кой от вас е станал по-благосклонен към Моето дело — делото на Йехова? Мога ли да бъда неверен на волята на Моя Отец поради слабостта Си и поради мъката, която съм изпитал? Не разбирате ли сърцето Ми? Аз ви говоря като Йехова; не съм ли бил всеотдаен към вас? Въпреки че съм готов да понеса всички тези страдания в името на делото на Моя Отец, как може да се освободите от наказанието, което ви налагам заради Моите страдания? Нима не сте получили толкова много наслади от Мен? Днес Аз бях дар за вас от Моя Отец; нима не знаете, че се наслаждавате на много повече от Моите щедри думи? Не знаете ли, че Моят живот беше даден в замяна на вашия живот и за нещата, на които се наслаждавате? Не знаете ли, че Моят Отец използва живота Ми, за да се бори със Сатана, и че Той също така дари живота Ми на вас, като направи така, че да получите стократно повече и ви позволи да избегнете толкова много изкушения? Не знаете ли, че само чрез Моето дело вие сте освободени от много изкушения и от много огнени наказания? Не знаете ли, че Моят Отец ви позволява да се радвате досега само заради Мен? Как можахте да останете толкова твърди и непреклонни днес, сякаш сърцата ви са закоравели, като покрити с мазоли? Как може злото, което вършите днес, да избегне деня на гнева, който ще дойде, след като напусна земята? Как бих могъл да позволя на тези, които са толкова твърди и непреклонни, да избегнат гнева на Йехова?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Никой, който е от плът, не може да избегне деня на гнева“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger