Ежедневни Божии слова: Навлизане в живота | Откъс 445

16 юли 2023

Когато нещо се случи с теб в ежедневието ти, как ще направиш разграничение дали то идва от действието на Светия Дух или от действието на Сатана? Когато състоянията на хората са нормални, тогава техният духовен живот и животът им в плътта също са нормални, а разумът им е нормален и подреден. Когато са в такова състояние, може да се каже, че това, което преживяват и опознават вътре в себе си, идва от докосването на Светия Дух (имат прозрения или притежават някакво просто знание, когато ядат и пият Божиите думи, или са верни в някои неща, или имат силата да обичат Бога в някои неща — всичко това идва от Светия Дух). Действието на Светия Дух в хората е съвсем нормално; хората не могат да го усетят и изглежда, че то идва от самия човек, въпреки че всъщност е дело на Светия Дух. Във всекидневието Светият Дух върши както големи, така и малки дела във всеки човек, и само степента на тези дела е различна. Някои хора са с добри качества и бързо разбират нещата, а просвещението на Светия Дух е особено силно в тях. В същото време някои хора са с по-скромни качества и на тях е необходимо повече време, за да разберат нещата, но Светият Дух ги докосва отвътре и те също са способни да постигнат вярност към Бог — Светият Дух действа във всички, които се стремят към Бог. Когато в ежедневието си хората не се противопоставят и не се бунтуват срещу Бог, не правят неща, които са в противоречие с Божието управление и не се намесват в Божието дело, тогава Божият Дух действа в по-голяма или по-малка степен във всеки един от тях; Той ги докосва, дава им просвещение, вяра, сила и ги подтиква да навлизат активно, да не бъдат мързеливи и да не желаят плътските удоволствия, да искат да живеят според истината и да копнеят за Божиите думи. Всичко това е действие, което идва от Светия Дух.

Когато състоянието на хората не е нормално, те са изоставени от Светия Дух; в своите мисли те са склонни да се оплакват, мотивацията им е погрешна, мързеливи са, отдават се на плътта и сърцата им се бунтуват срещу истината. Всичко това идва от Сатана. Когато състоянието на хората не е нормално, когато те са тъмни отвътре и са загубили нормалния си разум, изоставени са от Светия Дух и не могат да почувстват Бог вътре в себе си, тогава в тях действа Сатана. Ако хората винаги имат сила в себе си и винаги обичат Бог, тогава обикновено, когато им се случват някакви неща, те идват от Светия Дух и когото и да срещнат, срещата е резултат от Божиите наредби. Това означава, че когато си в нормално състояние, когато си включен във великото дело на Светия Дух, тогава не е възможно Сатана да те накара да се разколебаеш. Тогава може да се каже, че всичко идва от Светия Дух и въпреки че може да имаш погрешни мисли, ти си способен да се откажеш от тях и не ги следваш. Всичко това се дължи на действието на Светия Дух. В какви ситуации има намеса на Сатана? За Сатана е лесно да действа в теб, когато състоянието ти не е нормално, когато не си докоснат от Бог и си без Божието дело, когато си сух и безплоден отвътре, когато се молиш на Бога, но не разбираш нищо, и когато ядеш и пиеш Божиите думи, но не си просветен или озарен. Иначе казано, когато си изоставен от Светия Дух и не можеш да почувстваш Бога, ти се случват много неща, които идват от изкушението на Сатана. Докато Светият Дух действа, Сатана също не спира своите действия нито за миг. Светият Дух се докосва до дълбините на човешката душа, докато в същото време Сатана работи с вмешателство. Въпреки това делото на Светия Дух заема водеща позиция и хората, чиито състояния са нормални, могат да победят; това е триумфът на делото на Светия Дух над делото на Сатана. Макар че Светият Дух действа, в хората поквареният нрав още е налице; въпреки това, по време на действието на Светия Дух, за хората е лесно да открият и разпознаят своето непокорство, мотиви и фалшификации. Само тогава хората изпитват угризения на съвестта и желанието им да се покаят нараства. Така техният непокорен и покварен нрав постепенно бива отхвърлен в рамките на Божието дело. Действието на Светия Дух е съвсем нормално; когато Той действа в хората, те пак имат проблеми, пак плачат и страдат, пак са слаби и много неща още не са им ясни, но в това състояние те са способни да спрат своя упадък и могат да обичат Бога, и въпреки че плачат и са огорчени, все още могат да хвалят Бога; действието на Светия Дух е съвсем нормално и в него няма нищо свръхестествено. Повечето хора вярват, че щом Светият Дух започне да действа, в състоянието им настъпват промени и нещата, които са съществени за тях, се премахват. Такива убеждения са погрешни. Когато Светият Дух действа в човека, пасивните страни на човека все още присъстват и неговият духовен ръст остава същият, но той получава озарението и просвещението на Светия Дух и така състоянието му става по-активно, състоянията в него стават нормални и той се променя бързо. В реалните си преживявания хората изпитват предимно действието на Светия Дух или на Сатана и ако не са способни да разберат тези състояния и не ги разграничават, тогава навлизането в реални преживявания е изключено, да не говорим за промени в нрава. Затова ключът към преживяването на Божието дело е да могат да прозрат тези неща; така ще им бъде по-лесно да ги преживеят.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Действието на Светия Дух и действието на Сатана“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger