Ежедневни Божии слова: Навлизане в живота | Откъс 400

31 август 2023

Бог е решен да направи човека цялостен и от каквато и позиция да говори Той, всичко се върши с цел да усъвършенства хората. Думите Му, изречени през устата на Светия Дух, са трудни за разбиране от хората, защото поради ограничените си способности за разбиране те не могат да намерят пътя към прилагането им в живота си. Божието дело постига различни ефекти и във всяка стъпка от работата Си Той има ясна цел. При това е от най-съществено значение Той да ни говори от различни гледни точки, защото това е единственият начин да усъвършенства човека. Ако чувахме гласа Му само чрез Светия Дух, осъществяването на този етап от Божието дело би било невъзможно. От тона, с който Той говори, можеш да разбереш, че Той е твърдо решен да направи завършена тази категория хора. И тъй, каква да бъде първата стъпка на всички, които желаят да бъдат направени съвършени? Преди всичко трябва да познавате Божието дело. Днес в делото Му е въведен нов похват; със смяната на епохата се е променил и методът, по който Бог действа, както се е променил и начинът, по който Бог говори. В днешно време е променен не само методът на работата Му, но също и епохата. Сега е Епохата на Царството, която е и епоха на любовта към Бог. Тя е предвкусване на Епохата на Хилядолетното Царство — която също е и Епохата на Словото, и през която Бог използва множество словесни средства, за да направи човека съвършен, и говори от различни гледни точки, за да го подкрепя. При навлизане в Епохата на Хилядолетното Царство Бог ще започне да ползва думи, за да направи човека съвършен, позволявайки му да навлезе в реалността на живота и напътствайки го към правилния път. Бидейки свидетел на толкова много стъпки от Божието дело, човек е видял, че делата Божии не остават непроменени, а непрестанно се развиват и задълбочават. След като хората толкова дълго са изживявали това, делото непрестанно се е изменяло, добивайки нов израз отново и отново. Но колкото и да се променят делата Му, те никога не се отклоняват от Божията цел да донесе спасение на човечеството. Дори и след десет хиляди промени Неговата промисъл остава подчинена на първоначалната си цел. Както и да се изменят похватите на делото Му, то остава подчинено на истината и на живота. Променените похвати на извършване на делото са само промени във формата на делото и в перспективата, от която Бог говори; основното намерение на Божието дело остава неизменно същото. Промените в тона на гласа Му и в начините Му на работа целят постигане на определен ефект. Промененият тон не означава промяна в целта или принципа в основата на делата Му. Хората вярват в Бог най-вече в стремежа си към живот; ако ти вярваш в Бог, но не се стремиш към живота, нито търсиш истината или познанието за Бог, това не е вяра в Него! Тогава реалистичен ли е стремежът ти да влезеш в царството, за да станеш цар? Постигането на истинска любов към Бог чрез стремеж към живот — това е единствената реалност; търсенето и практикуването на истината са реални. Четейки Божието слово и изживявайки го, ти ще достигнеш познание за Бог посредством действителен опит, а това е същността на истинския стремеж.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Епохата на Царството е Епоха на Словото“)

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger