Християнски танц | „Вижте кой свидетелства за Бог добре“ | Песен за възхвала

8 юли 2024

I

Всемогъщи Боже, обичам Те, пея хвалебствена песен.

Танцувам танц на радост за Теб, Всемогъщи Боже, Всемогъщи Боже.

Чрез Божието възвисяване и Неговата благодат сме издигнати пред трона Му.

Бог завоюва сърцата ни със слова

и ние идваме да възхваляваме Бог до насита на сърцата ни.

Станете и танцувайте, братя и сестри!

Радостно пейте песни на възхвала.

Защо танцувам радостно? Защото сърцето ми обича Бог.

II

Днес идваме пред Бог и ядем и пием от словата Му, и им се наслаждаваме.

Приемаме Неговия съд и се пречистваме,

щастливи сме да изживеем човешко подобие.

Божият съд и наказание са Неговата любов,

изпитанията и облагородяването са Неговите благословии.

Бог ми е дал нов живот, ще Го възхвалявам навеки.

Станете и танцувайте, братя и сестри!

Радостно пейте песни на възхвала.

Защо танцувам радостно? Защото сърцето ми обича Бог.

III

Божиите слова имат голяма власт, те ни водят през трудностите.

Винаги ни напътстват и закрилят,

още повече чувстваме Божията драгост и обичливост.

Вярата ни се усъвършенства в трудностите,

виждаме Божията мъдрост и всемогъщество.

Каквото и да е изпитанието,

боголюбивите ни сърца никога няма да се променят, никога няма да се променят.

Станете и танцувайте, братя и сестри!

Радостно пейте песни на възхвала.

Защо танцувам радостно? Защото сърцето ми обича Бог.

IV

Божията любов е твърде голяма, за да се разкаже напълно.

Вечно ще възхваляваме Бог.

Предано ще изпълним дълга си, за да се отплатим за Божията любов.

Свидетелстваме за Него в единомислие.

Евангелието на царството се разпространява из цялата вселена.

Всемогъщият Бог печели слава в Сион.

Радостта изпълва сърцата ни.

Станете и танцувайте, братя и сестри!

Радостно пейте песни на възхвала.

Защо танцувам радостно? Защото сърцето ми обича Бог.

от „Следвайте Агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger