Християнска Песен „Могат ли тези, които не приемат новото дело на Светия Дух, да видят явяването на Бог?“

22 октомври 2023

Въведение

Докато делото Му не свърши,

Бог все е бил зает и Той никога не спира.

Обаче при човека, това е различно.

Куплет 1

Получил само малко от делото на Духа,

той вярва, че то е неизменно.

Получил само малко познание,

той не следва стъпките на Бог към по-новото дело.

Куплет 2

Познавайки част от делото на Бог, човек вярва,

че Бог ще е винаги, както е бил досега.

Запознат със един етап от делото, човек не може

да приеме новото дело, известено от други.

Пред-припев

Тези хора са твърде консервативни

да приемат новото дело.

Те не приемат нови неща.

Те вярват в Бог, но Го отхвърлят.

Припев

Тези, които следват стъпките на Агнеца

до самия край, получават благословия,

а тези, които спират на средата, но мислят,

че всичко са получили,

не са способни да видят появата на Бог.

Куплет 3

Делото Му съкращават без причина,

но вярват, че Бог ще ги вземе на небето.

Библията спазват, но думите и делата им

са нечисти, защото са зли и пречат на делото на Духа.

Бридж

Те не могат да следват делото на Духа.

Придържат се към старото дело.

Не само не са верни, но и се противят на Бог

и наказани ще бъдат.

Има ли по-достойни за съжаление?

Припев

Тези, които следват стъпките на Агнеца

до самия край, получават благословия,

а тези, които спират на средата, но мислят,

че всичко са получили,

не са способни да видят появата на Бог.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger