Християнска Песен „Овцете на Бог слушат гласа Му“

22 октомври 2023

Куплет 1

Дните ще стигнат своя край;

светът ще погине

и всичко ще се възроди.

Запомнете това!

Пред-припев 1

Не може да има двусмислие!

О, небето и земята ще преминат,

но словата на Бог ще останат!

Затова Той ви призовава.

Не бягайте! Покайте се,

спасението близо e!

Бог вече явил се е сред вас.

И да, гласът Му се е издигнал.

Припев

Духът говори на всички църкви.

Който има ухо, нека слуша.

Всички живи да приемат!

Просто яж и пий словата Му

и нямай съмнения във тях.

Тези, които слушат Неговите думи

ще са благословени.

Куплет 2

Гласът Божи се е издигнал,

той е нов всеки ден.

Виждаш Бог и Той вижда теб;

говори ти винаги.

Пред-припев 2

Но ти Го отхвърляш, не Го познаваш.

Овцете на Бог слушат гласа Му,

но вие се колебаете!

Сатана ви заслепява, а сърцето е закоравяло.

Не можеш да видиш славния лик на Бог.

Колко жалко е! Не чакай повече!

Овцете на Бог слушат гласа Му.

Бридж

Седемте Духа пред престола на Бог

са разпратени в целия свят.

Бог ще прати своя Вестител

да говори на всички църкви.

Бог е праведен и верен;

Той е Бог,

Kойто изследва дълбините на сърцето.

Припев

Духът говори на всички църкви.

Който има ухо, нека слуша.

Всички живи да приемат!

Просто яж и пий словата Му

и нямай съмнения във тях.

Тези, които слушат Неговите думи

ще са благословени.

Куплет 3

Тези, които търсят Бог,

ще имат светлина и прозрения.

Словата Му идват при теб,

отварят очите ти.

Пред-припев 3

Ще видиш тайнствата на духовното

и че царството е сред хората.

Просто влез във този подслон

и ще имаш благодат.

Глад и мор не ще те застигнат

и звяр не ще те докосне.

Ще вървиш със Бог, близо до Него,

и заедно ще навлезете във слава.

Припев

Духът говори на всички църкви.

Който има ухо, нека слуша.

Всички живи да приемат!

Просто яж и пий словата Му

и нямай съмнения във тях.

Тези, които слушат Неговите думи

ще са благословени.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger