Християнски танц | „Бог е в сърцето ми“ | Песен за възхвала

14 юни 2024

Пътят на евангелието е изпълнен с възходи и падения и аз често Ти се моля.

Като размишлявам над Твоите слова, виждам любовта Ти и сърцето ми се утешава.

Понасям унижения, за да свидетелствам за Теб,

и още по-добре знам колко си обичлив.

Ще Те следвам по целия път и ще вървя неизменно до края.

Когато промениш формата Си, ще приветствам Твоето завръщане.

Именно Твоите слова ме подхранват и ми дават човешки живот.

Като мисля за любовта Ти, сърцето ми изпитва наслада

и цялото ми тяло се изпълва със сила.

Изоставям всичко и Ти отдавам всичко – Ти си Този, Който ме възвисява.

Изоставям всичко и Ти отдавам всичко – Ти си Този, Който ме възвисява.

Ще Те следвам по целия път и ще вървя неизменно до края.

Когато промениш формата Си, ще приветствам Твоето завръщане.

Ще Те следвам по целия път и ще вървя неизменно до края.

Когато промениш формата Си, ще приветствам Твоето завръщане.

Трудностите не ми причиняват болка, нито това, че винаги съм в движение,

защото Ти си с мен.

Макар да не мога да видя лицето Ти, сърцето ми все пак Те обича

и Ти си в моето сърце.

Любовта Ти вече е пуснала корени в сърцето ми

и навеки ще Ти бъда предан.

Ще Те следвам по целия път и ще вървя неизменно до края.

Когато промениш формата Си, ще приветствам Твоето завръщане.

Ще Те следвам по целия път и ще вървя неизменно до края.

Когато промениш формата Си, ще приветствам Твоето завръщане.

Когато промениш формата Си, ще приветствам Твоето завръщане.

от „Следвайте Aгнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger