Християнска Песен „Бог се яви на изток със слава“

5 юли 2023

Куплет 1

Бог делото Си върши из цялата вселена.

Гръмовен шум безспирно на изток ехти,

всички вероизповедания и народи разтърсва.

До днешния ден е водил всички гласът на Бог.

Гласът Му всички ще завоюва.

В тоз поток те падат и на Него се те покоряват.

Бог е възвърнал славата Си от земята,

и от изток отново я е проявил.

Кой не копнее да види славата на Бог?

Кой връщането Му с трепет не очаква?

Кой не жадува Той пак да се появи?

На кого не му липсва Неговата обич?

Кой не би поел към светлината?

Кой не иска богатството на Ханаан?

Кой не копнее за завръщането Му?

Кой не се възхищава на Всемогъщия?

Куплет 2

А гласът Му ще отекне из цялата Земя.

Има още какво да каже на Своите избраници.

Като мощен гръм, разтърсващ планини и реки,

Той говори на цяла вселена и човечество.

Словото Божие става съкровище за човек,

словото Му обичано е от всеки.

Светкавица проблясва от изток на запад.

От думите Му хората не се отказват.

непонятни, но също и радост носещи.

Всички хора появата на Бог празнуват,

сякаш се е родило дете.

Гласът на Бог привлича хора към Него.

Бог слиза сред хората от сега и насетне,

всички хора Го почитат заради това.

Поради славата и словата Му,

всички се стичат пред Бог и от изток светкавица виждат.

Куплет 3

Бог слязъл е на Елеонския хълм на Изток,

вече не като Син еврейски.

А като Светкавицата от Изток.

Напуснал е хората и сега се завръща, обгърнат от слава.

Бог е почитан преди векове,

младенецът, когото израилтяните изоставиха.

Той е преславният Всемогъщ Бог на епохата днешна!

Само това да постигне желае Той:

всички хора да дойдат пред трона на Бог,

лицето и делата Му да видят, да чуят гласа Му.

Това е краят на Неговия план,

и целта на управлението на Бог.

Всички нации да Го приемат и почитат.

Всеки да се уповава и да се подчинява на Него!

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger