Християнска Песен „Бог иска човечеството да се стреми към истината и да оцелее“

2 април 2024

Защо човек трябва да се стреми към истината?

Главната причина се състои в това, че за Бог

стремежът към истината е свързан с Неговото управление,

с Неговите очаквания към човечеството

и с надеждите, които Той му възлага.

Това е една част от Божия план за управление.

Който и да си ти и колкото и дълго да си вярвал в Бог,

ако не се стремиш към истината или не я обичаш,

накрая неизбежно ще се окаже, че трябва да бъдеш пропъден.

Това е ясно като бял ден.

Бог върши делото на три етапа.

Той е имал план за управление, откакто е създал човечеството,

и след това е изпълнил един по един всеки от неговите етапи в човека

и е водил човечеството стъпка по стъпка до наши дни.

Колко голямо е ревностното му усилие и цената, която е платил,

и колко дълго е търпял

до крайната цел — да упражни върху човека изразяваните от Него истини

и всеки аспект от критериите на Неговите изисквания,

които казва на човечеството,

като ги превърне в живот и реалност за човека.

Според Бог това е изключително важен въпрос.

Той му придава голямо значение.

Според Бог това е изключително важен въпрос.

Той му придава голямо значение.

Всеки човек, независимо от способностите и

възрастта ти или от това, колко години си вярвал в Бог,

трябва да насочиш усилията си към пътя на стремеж към истината.

Не трябва да наблягаш на никакви обективни причини,

а трябва да се стремиш безусловно към истината.

Не прекарвай дните си в бездействие.

Ако се стремиш към истината и полагаш усилия в стремежа си към нея

като великото нещо в живота си,

може да се окаже, че истината, която придобиеш

и до която ще можеш да достигнеш в стремежа си,

не е онази, която си искал.

Ако Бог каже обаче,

че ще ти даде подобаваща крайна цел в зависимост от отношението

и искреността ти в стремежа, колко ще е прекрасно!

Засега не се съсредоточавайте върху това каква ще е крайната ви цел

и какъв ще е изходът ви или пък какво ще се случи и какво ви очаква в бъдеще,

дали ще успеете да избегнете бедствието и да не умрете —

не мислете за тези неща и не ги искайте.

Съсредоточете се единствено върху това да се стремите към истината в Божиите слова

и към Неговите изисквания,

да изпълнявате дълга си добре и да удовлетворите Божията воля,

за да не се окажете недостойни за шестте хиляди години,

през които Бог е чакал и очаквал.

Дай на Бог малко утеха, позволи Му да види някаква надежда в теб

и нека желанията Му се осъществят в теб.

Смяташ ли, че Бог ще се отнесе зле с теб, ако го направиш?

И дори ако накрая резултатите не са такива, каквито би желал,

като сътворено същество трябва да се покоряваш във всичко

от Божията организация и подредби, без никакъв личен дневен ред.

Това е правилната душевна нагласа.

от „Словото“, Т.6, „За стремежа към истината I“, „Защо човек трябва да се стреми към истината“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger