Християнска Песен „Бог контролира съдбата на всяка нация и народ“

23 октомври 2023

Въведение

Възходът и упадъкът на нациите

зависят от това дали владетелите Бог почитат,

дали водят народа си по-близо до Бог

и в почит към Него те дали го водят.

Куплет 1

Отклони ли водач народа от Бог,

страната ще лиши от благодатта Му.

Цивилизацията й ще бъде стъпкана,

народът срещу Бог ще се надигне.

Неусетно страната ще рухне.

Бог ще въздигне могъщи държави срещу прокълнатите,

може от лицето на земята да бъдат изтрити.

Припев

Бог не участва в политиката на човека,

но контролира Той съдбата на всеки народ.

Бог контролира този свят и вселената.

Планът Му и съдбата човешка свързани са

и никой човек, държава или нация

не са изключени от Божията власт.

Куплет 2

Праведни сили има, но крехко е управлението,

при което Бог няма място в сърцата на хората.

Без Божия благословия политиката

няма удар да издържи, ще тъне в безпорядък.

Да няма Божия благословия е като да няма слънце.

Колкото и праведни срещи човек да организира

или да се стараят лидерите, промяна няма да има.

Бридж

Човек вярва, че мирна страна с нахранен и облечен народ

е добра страна с добро управление,

но Бог вярва, че страна, в която никой не Му се кланя,

нея Той трябва да унищожи и заличи.

Мислите на човека са различни от мислите на Бог.

И ако водачът на страна не почита Бог,

съдбата й ще е трагична, без крайна цел.

Припев

Бог не участва в политиката на човека,

но контролира Той съдбата на всеки народ.

Бог контролира този свят и вселената.

Планът Му и съдбата човешка свързани са

и никой човек, държава или нация

не са изключени от Божията власт.

Финал

Ела пред Бог, за да узнаеш съдбата си.

Бог ще даде на тези, що Му се кланят,

просперитет, а упадък ще споходи тези,

които Го отхвърлят.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger