Християнска Песен „Бог се грижи най-много за онези, които ще спаси“

7 юли 2023

Куплет 1

Бог иска да изпълни плана Си днес

и да спаси тези, които иска.

Бог не се интересува

как неверните се противят

и как хората Го клеветят.

Припев

Грижа го е дали вярващите,

онези, които ще спаси,

са направени пълноценни,

дали са Го удовлетворили.

Куплет 2

Що се отнася до хората, които

не Го следват,

Той ще изрази гнева Си, ще ги накаже,

като в същото време

Той пази последователите Си,

тези, които ще бъдат спасени от Него.

Припев

Грижа го е дали вярващите,

онези, които ще спаси,

са направени пълноценни,

дали са Го удовлетворили.

Куплет 3

Бог е милостив към хората, които

ще направи пълноценни.

Той ги чака колкото дълго може.

От друга страна обаче,

Бридж

Бог силно мрази и ненавижда

всяко подобие на Сатана,

което не следва и се съпротивлява.

Припев

Грижа го е дали вярващите,

онези, които ще спаси,

са направени пълноценни,

дали са Го удовлетворили.

Финал

Бог не се интересува

дали неверните Го следват,

Той е търпелив, макар да ги презира.

Докато определя

края на подобията на Сатана,

Той чака настъпването на Своя план.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger