Християнска Песен „Христос в същината Си се подчинява на волята на Небесния Отец“

23 октомври 2023

Въведение

Същността на Христос е Духът,

тя е Божествената същност.

Куплет 1

Същността на Христос е тази на Самия Бог,

тя не ще попречи на делото Му.

Той не би могъл да стори нещо,

което да разруши делата Му.

Пред-припев 1

Той не би изрекъл никога

слова против волята на Бог.

Въплътеният Бог не би

възпрял управлението Си.

Припев 1

Няма непокорство в Бог,

същността на Бог е добра.

Изразява красота, доброта, любов.

Дори и въплътен, слуша Бог Отеца.

Дори и с цената на живота Свой,

Той винаги от все сърце ще е готов.

Куплет 2

Самоправедност няма във Бог;

няма надменност и измама.

Тежък е трудът, а плътта слаба,

но делото на Бог не би осуетил.

Пред-припев 2

Не ще отхвърли волята на Отца

чрез неподчинение.

Предпочел би Той болките на плътта

пред незачитане на Отца.

Припев 2

Човек прави своя избор,

но Христос не би направил същото.

Въпреки, че той е Самият Бог,

Той все пак волята на Отеца търси,

върши повереното Му от Него във плът.

Това непостижимо е за човек.

Бридж

Всички хора, освен Христос,

могат да се противят на Бог.

Никой не може да поеме

делото, поверено от Бог;

никой не може да счита за свой дълг

управлението Божие.

Припев 3

Същността на Христос се състои

в подчинение на волята на Отца.

Непокорството към Бог, обаче

е черта на Сатана.

Подобие на Сатана

не може да се нарече Христос.

Аутро

Човек не може да върши делото на Бог,

защото няма същината на Бог.

Човек служи на себе си,

а Христос служи на волята на Отца.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger