Ежедневни Божии слова: Познаване на Божието дело | Откъс 218

Едва през последните дни делото, което управлявам от хиляди години, се разкрива изцяло на човека. Едва сега разбулих пред него цялата тайна на Моето управление и човекът научи целта на Моето дело и освен това разбра всички Мои тайни. Аз вече казах на човека всичко за целта, която го интересува. Вече му разкрих всичките си тайни, които бяха скрити повече от 5 900 години. Кой е Йехова? Кой е Месията? Кой е Исус? Вие трябва да знаете всичко това. Тези имена са повратни точки в Моето дело. Разбрахте ли го? Как трябва да бъде възвестено святото Ми име? Как трябва да бъде разпространено името Ми сред всеки един от народите, които са Ме призовали с някое от имената Ми? Моето дело се разширява и Аз ще го разпростра в цялата му пълнота сред всички народи без изключение. Понеже делото Ми се извършва във вас, Аз ще ви поразя така, както Йехова порази пастирите от дома на Давид в Израил, с което ще ви разпръсна между всичките народи. Защото в последните дни ще разбия всички нации на парчета и ще разпределя народите им наново. Когато се върна отново, народите вече ще са разделени по границите, определени от Моите изгарящи пламъци. Тогава ще се явя отново на човешкия род като изгарящо слънце, ще им се покажа открито в образа на Светия, когото те никога не са виждали, ще ходя сред многобройните народи, точно както Аз, Йехова, някога ходех сред еврейските племена. От този момент нататък ще водя човешкия род в техния живот на земята. Там те наистина ще видят славата Ми и несъмнено ще видят облачен стълб във въздуха, който да ги води в живота им, защото Аз ще се явявам на свети места. Човекът ще види Моя ден на праведност, а също и Моето славно проявление. Това ще стане, когато царувам по цялата земя и донеса слава на многото Си синове. Навсякъде по земята хората ще се поклонят и скинията Ми ще се издигне непоколебимо сред хората, върху скалата на делото, което извършвам днес. И хората ще Ми служат в храма. Ще разбия на парчета олтара, покрит с мръсотия и гнусота, и ще го въздигна наново. Новородени агнета и телета ще бъдат струпани върху светия олтар. Ще съборя сегашния храм и ще построя нов. Храмът, който се издига сега, изпълнен с отвратителни хора, ще се срути, и този, който ще построя, ще се изпълни със слуги, които са Ми верни. Те отново ще се изправят и ще Ми служат заради славата на Моя храм. Вие със сигурност ще видите деня, в който ще получа голяма слава, и със сигурност ще видите деня, когато ще съборя храма и ще построя нов. Също със сигурност ще видите деня на пришествието на Моята скиния в света на хората. Като разруша храма, ще пренеса скинията си в света на човеците, докато те гледат слизането Ми. След като разпръсна всички народи, ще ги събера отново, после ще построя храма Си и ще издигна олтара Си, за да могат всички да Ми принасят жертва, да Ми служат в Моя храм и да се посветят предано на Моето дело сред езическите народи. Те ще бъдат като днешните израилтяни, облечени в свещенически одежди и корона, с Моята слава на Йехова всред тях, и с Моето величие, което ще се носи над тях и ще пребъдва с тях. Моето дело сред езическите народи ще бъде изпълнено по същия начин. Каквото беше делото Ми в Израил, такова ще бъде и делото Ми сред езическите народи, защото ще разширя делото Си в Израил и ще го разпространя сред езическите народи.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Делото на разпространяването на Евангелието е също делото на спасяването на човека“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger