Ежедневни Божии слова: Познаване на Божието дело | Откъс 206

Един етап от делото през двата предишни периода бе осъществен в Израел, а един бе осъществен в Юдея. Общо взето, нито един етап от това дело не бе извън Израел и всеки един от тях засягаше първо избрания народ. В резултат на това израилтяните вярват, че Бог Йехова е Бог само на израилтяните. Тъй като Исус действаше в Юдея, където бе разпнат, евреите гледат на Него като на Избавителя на еврейския народ. Те смятат, че Той е единствено Цар на евреите и на нито един друг народ; че Той не е Господ, който избавя англичаните, нито Господ, който избавя американците, а Господ, който избавя израилтяните; и че Той избавя именно евреите в Израел. В действителност, Бог е Господарят на всички неща. Той е Бог на всички творения. Той не е само Бог на израилтяните, нито на евреите; Той е Бог на всички творения. Предишните два периода от Неговото дело се състояха в Израел, което създаде определени представи у хората. Те вярват, че Йехова извърши Своето дело в Израел, че Самият Исус извърши Своето дело в Юдея, и, освен това, че Той се въплъти, за да работи — и изобщо, че това дело не се е простряло извън Израел. Бог не е действал сред египтяни или индийци; Той е действал само сред израилтяните. Така хората създават различни представи и очертават Божието дело в определен обхват. Те казват, че когато Бог действа, Той трябва да го прави сред избрания народ и в Израел. Освен израилтяните, Бог не е работил върху никои други, нито пък делото Му има по-голям обхват. Те са особено стриктни, когато става въпрос за поддържане на въплътения Бог в определени граници и не Му позволяват да излиза извън пределите на Израел. Не са ли всичко това само човешки представи? Бог сътвори небето и земята и всички неща, Той създаде всички творения, така че как би могъл да ограничи делото Си само до Израел? Ако това бе така, какъв би бил смисълът Той да създава всички творения? Той създаде целия свят и е изпълнявал шестхилядолетния Си план за управление не само в Израел, но и върху всеки човек във Вселената. Независимо дали живее в Китай, Съединените щати, Обединеното кралство или Русия, всеки човек е потомък на Адам; всички те са създадени от Бог. Нито един от тях не може да избегне границите на сътворението и нито един от тях не може да се раздели с етикета „потомък на Адам“. Всички те са Божии създания, всички те са потомци на Адам и всички те са и покварените потомци на Адам и Ева. Не само израилтяните са Божие творение, а всички хора; просто някои са били прокълнати, а други са били благословени. Израилтяните притежават много подходящи качества; Бог ги избра в началото, защото те бяха най-малко покварени. Китайците не могат да се сравняват с тях; те са много по-нисши. И така, Бог първоначално работи сред народа на Израел, а вторият етап от Неговото дело бе само в Юдея — което е довело до много представи и правила сред хората. Всъщност, ако Бог трябваше да действа според човешките представи, Той щеше да е Бог само на израилтяните и по този начин не би бил в състояние да разпростре делото Си върху езичниците, тъй като Той би бил само Бог на израилтяните, а не Бог на всички творения. Пророчествата казват, че името на Йехова ще бъде възвеличено сред езическите народи, че ще достигне до езическите народи. Защо това е било пророкувано? Ако Бог беше само Бог на израилтяните, тогава Той щеше да работи само в Израел. Нещо повече, Той нямаше да разпространи това дело и нямаше да пророкува така. Но понеже Той направи това пророчество, Той със сигурност ще разпростре делото Си сред езичниците, сред всеки народ и по всички земи. И понеже го е казал, Той трябва да го направи. Това е Неговият план, защото Той е Господ, който е създал небесата и земята и всички неща, и е Бог на всички творения. Независимо дали Той работи сред израилтяните или из цяла Юдея, работата, която върши, е за цялата Вселена и за цялото човечество. Делото, което Той върши днес сред народа на големия червен змей — една езическа нация — пак е дело за цялото човечество. И както Израел е в основата за Неговото дело на земята, така и Китай може да бъде в основата за Неговото дело сред езическите народи. Не изпълнява ли Той сега пророчеството, че „името на Йехова ще бъде възвеличено сред езическите народи“? Първата стъпка от Неговото дело сред езичниците е това дело, работата, която Той върши сред народа на големия червен змей. Това, че въплътеният Бог трябва да работи в тази земя и да работи сред тези прокълнати люде, е в противоречие с човешките представи; това са най-нисшите сред всички люде, те нямат никаква стойност и първоначално са били отхвърлени от Йехова. Хората могат да бъдат изоставени от други хора, но ако са изоставени от Бог, тогава никой не е по-нископоставен, никой не е по-нищожен. За едно Божие създание е много болезнено да бъде обладано от Сатана или да бъде изоставено от хората, но за едно създание да бъде изоставено от Създателя означава, че то не може да бъде по-нищожно. Потомците на Моав бяха прокълнати и се родиха в тази изостанала страна; без съмнение, от всички люде, обладани на тъмнината, потомците на Моав са най-нископоставени. Тъй като тези люде досега са били най-нископоставени, работата, извършена сред тях, най-добре може да разбие човешките представи и да е най-полезна за целия шестхилядолетен план за управление на Бог. Извършването на такава работа сред тези люде е най-добрият начин за разбиване на човешките представи и така Бог започва една нова епоха; с това Той разбива всички човешки представи; с това Той завършва работата в цялата Епоха на благодатта. Първото Му дело бе в Юдея, в границите на Израел. Сред езическите народи Той не стори нищо, за да сложи начало на новата епоха. Последният етап от делото не е само сред езичниците, а най-вече сред онези, които са били прокълнати. Това именно е доказателството, което най-силно може да унижи Сатана и по този начин Бог „става“ Бог на всичко сътворено във Вселената, Господ на всички неща, обект на поклонение за всичко живо.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Бог е Господ на всички творения“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger