Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 363

Сега всички вие трябва да се вгледате в себе си колкото се може по-скоро, за да видите колко предателство към Мен все още таите в душите си. С нетърпение очаквам вашия отговор. Не бъдете повърхностни в отношенията си с Мен! Аз никога не си играя с хората. Ако кажа, че ще направя нещо, то със сигурност ще го направя. Надявам се, че всеки от вас ще приеме думите Ми сериозно и няма да ги възприеме като научна фантастика. Това, което искам от вас, са конкретни действия, а не вашите въображаеми представи. След това трябва да отговорите на въпросите Ми, които са следните:

1. Ако наистина си обслужващ, можеш ли да Ми служиш вярно, без никаква небрежност или негативност?

2. Ако откриеш, че никога не съм те оценявал, ще можеш ли все още да останеш и да Ми служиш цял живот?

3. Ако, въпреки че си положил много усилия, все още се държа към теб студено, ще можеш ли да продължиш да работиш за Мен в неяснота?

4. Ако, след като си вложил много енергия за Мен, Аз не удовлетворя дребните ти желания, ще се обезсърчиш ли и разочароваш ли от Мен, или дори ще се ядосаш и ще крещиш обиди?

5. Ако винаги си бил много верен, със силна любов към Мен, но страдаш от мъките на болест, бедност и изоставяне от твоите приятели и роднини или ако преживяваш други нещастия в живота, ще продължиш ли да Ми бъдеш верен и да Ме обичаш?

6. Ако никоя от представите в сърцето ти не съвпада с това, което Аз съм направил, как ще извървиш бъдещия си път?

7. Ако не получиш нищо от това, което си се надявал, можеш ли да продължиш да бъдеш Мой последовател?

8. Ако никога не си разбрал целта и значението на Моето дело, можеш ли да бъдеш покорен и да не правиш произволни преценки и заключения?

9. Можеш ли да цениш всички думи, които съм казал, и всички дела, които съм извършил, докато съм бил заедно с човечеството?

10. Способен ли си да бъдеш Мой верен последовател, готов да понася страдания за Мен цял живот, въпреки че не получаваш нищо?

11. Можеш ли заради Мен да се откажеш от обмислянето, планирането или подготовката за бъдещия си път за оцеляване?

Тези въпроси представляват Моите последни изисквания към вас и се надявам, че всички вие можете да Ми отговорите. Ако си изпълнил едно или две от нещата, изисквани от теб във въпросите, тогава трябва да продължиш да се стремиш. Ако не можеш да изпълниш нито едно от тези изисквания, със сигурност си от хората, които ще бъдат хвърлени в ада. На такива хора не е нужно да казвам нищо повече, защото те със сигурност не могат да бъдат в хармония с Мен. Как бих могъл да държа в дома си човек, който може да Ме предаде при всякакви обстоятелства? Що се отнася до онези, които все пак биха могли да Ме предадат при повечето обстоятелства, Аз ще наблюдавам тяхното поведение, преди да взема други мерки. Все пак никога няма да забравя онези, които са способни да Ме предадат независимо от условията; ще ги помня в сърцето Си и ще чакам възможността да отмъстя за злите им дела. Изискванията, които поставих, са все проблеми, които трябва да проучите в себе си. Надявам се, че всички вие можете да ги обмислите сериозно и да не се отнасяте към Мен нехайно. В близко бъдеще ще проверя отговорите, които сте Ми дали, спрямо Моите изисквания. Дотогава няма да изисквам нищо повече от вас и няма да ви предлагам по-ревностни наставления. Вместо това ще упражня властта Си. Тези, които трябва да бъдат запазени — ще бъдат запазени, които трябва да бъдат възнаградени — ще бъдат възнаградени, които трябва да бъдат предадени на Сатана — ще му бъдат предадени, които трябва да бъдат сурово наказани — ще бъдат сурово наказани, а които трябва да загинат — ще бъдат унищожени. Така вече няма да има никой, който да Ме безпокои в Моите дни. Вярваш ли на думите Ми? Вярваш ли във възмездието? Вярваш ли, че ще накажа всички зли люде, които Ме мамят и предават? Дали се надяваш този ден да дойде по-скоро, или искаш да дойде по-късно? Дали си човек, който се страхува от наказание, или би Ми се противопоставил, въпреки че трябва да понесеш наказание? Когато този ден настъпи, можеш ли да предположиш дали ще живееш сред радост и смях, или ще плачеш и ще скърцаш със зъби? Какъв край се надяваш да имаш? Замислял ли си се някога сериозно дали вярваш стопроцентово в Мен, или се съмняваш стопроцентово в Мен? Обмислял ли си някога внимателно какви последствия и резултати ще ти донесат твоите действия и поведение? Истински ли се надяваш, че всичките Ми думи ще се изпълнят по реда си, или се страхуваш, че ще се изпълнят? Ако се надяваш, че Аз ще си тръгна скоро, за да изпълня думите Си, как трябва да се отнасяш към собствените си думи и действия? Ако не се надяваш на Моето заминаване и не се надяваш всички Мои думи да бъдат изпълнени незабавно, защо изобщо вярваш в Мен? Наистина ли знаеш защо Ме следваш? Ако причината е просто да разшириш хоризонтите си, няма нужда да се стараеш толкова. Ако е за да бъдеш благословен и да избегнеш предстоящото бедствие, защо не се притесняваш за поведението си? Защо не се запиташ дали можеш да удовлетвориш изискванията Ми? Защо не се запиташ и дали си достоен да получиш благословенията, които предстоят?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Един много сериозен проблем: предателството (2)“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger