Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 351

Търсих мнозина на земята да бъдат Мои последователи. Сред всички тези последователи има такива, които служат като свещеници, такива, които ръководят, такива, които са Божии синове, такива, които са Божии хора, и такива, които служат. Класифицирам ги въз основа на лоялността, която показват към Мен. Когато всички бъдат класифицирани според вида, тоест, когато естеството на всеки тип човек бъде изяснено, аз ще причисля всеки от тях към правилната категория и ще поставя всеки вид на подходящото му място, за да постигна целта на Моето спасение на човечеството. На групи призовавам онези, които желая да спася, в дома Си и след това карам всички от тях да приемат делото Ми от последните дни. В същото време ги класифицирам според вида, след което награждавам или наказвам всеки въз основа на действията му. Такива са стъпките, които съставляват Моето дело.

Днес аз живея на земята и живея сред хората. Хората преживяват работата Ми и гледат изказванията Ми и заедно с това Аз дарявам всички истини на всеки от Моите последователи, за да могат да получат живот от Мен и по този начин да получат път, по който могат да вървят. Защото Аз съм Бог, Дарител на живот. През многото години на Моето дело хората са спечелили много и са изоставили много, но въпреки това казвам, че те не вярват истински в Мен. Защото хората признават, че Аз съм Бог, само с устата си, но не са съгласни с истините, които говоря; нещо повече, те не практикуват истините, които искам от тях. Тоест, хората признават само съществуването на Бог, но не и това на истината; хората признават само съществуването на Бог, но не и това на живота; хората признават само Божието име, но не и Неговата същност. Презирам ги заради тяхната ревностност, защото те използват само хубаво звучащи думи, за да Ме измамят; нито един от тях не Ми се покланя с истина. Вашите думи съдържат изкушението на змията; освен това те са тщеславни до крайност, същинско прокламиране на архангела. Нещо повече, вашите дела са окаяни и разпокъсани до позорна степен; вашите неумерени желания и алчни намерения са отвратителни за слушане. Всички вие станахте молци в Моята къща, предмети, които трябва да се изхвърлят с ненавист. Защото никой от вас не обича истината; вместо това желаете да бъдете благословени, да се възнесете на небето, да видите великолепното видение на Христос, упражняващ силата Си на земята. Но мислили ли сте някога как някой като вас, някой толкова дълбоко покварен, който няма представа какво е Бог, може да бъде достоен да Го следва? Как бихте могли да се възнесете на небето? Как бихте могли да бъдете достойни да гледате такива величествени сцени, сцени с безпрецедентно великолепие? Устите ви са пълни с думи на измама и мръсотия, на предателство и арогантност. Никога не сте Ми казвали думи на искреност, никакви святи думи, никакви думи на подчинение към Мен при преживяване на Моето слово. Каква в крайна сметка е вашата вяра? В сърцата ви няма нищо друго освен желание и пари, а в умовете ви няма нищо друго освен материални неща. Всеки ден пресмятате как да получите нещо от Мен. Всеки ден изчислявате колко богатства и колко материални неща сте получили от Мен. Всеки ден вие очаквате да ви се дадат все повече благословения, така че да можете да се наслаждавате, в по-големи количества и на по-високо ниво, на нещата, които носят наслада. Не Аз съм този, който е във вашите мисли във всеки един момент, нито истината, която идва от Мен, а по-скоро вашите съпруг или съпруга, вашите синове, дъщери и нещата, които ядете и обличате. Мислите си как можете да получите все по-голямо, все по-велико удоволствие. Но дори когато сте напълнили стомасите си до пръсване, не сте ли при все това мъртви тела? Дори когато външно се украсявате с толкова красиво облекло, не сте ли при все това ходещи трупове, лишени от живот? Вие се трудите за стомаха си, докато косата ви посивее, но никой от вас не жертва нито един косъм за Моето дело. Вие сте постоянно в движение, обременявайки тялото си и натоварвайки мозъка си в името на собствената си плът и заради синовете и дъщерите си, но никой от вас не показва тревога или загриженост за Моята воля. Какво все още се надявате да получите от Мен?

Никога не бързам, когато работя. Независимо от това как хората Ме следват, Аз върша делото Си в съответствие с всяка стъпка, в съответствие с Моя план. Така че въпреки целия ви бунт срещу Мен, аз все още работя без прекъсване и все още продължавам да произнасям думите, които трябва да кажа. Аз призовавам в дома Си онези, които бяха предопределени от Мен, за да могат да слушат думите Ми. Всички онези, които се подчиняват на думите Ми, които копнеят за думите Ми, Аз извеждам пред престола Си; всички онези, които обръщат гръб на думите Ми, които не Ми се подчиняват и открито Ми се противопоставят, Аз захвърлям настрана, за да чакат последното си наказание. Всички хора живеят сред поквара и под ръката на лукавия, така че не много от тези, които Ме следват, копнеят за истината. Което ще рече, че повечето не Ми се покланят истински; те не Ми се покланят с истината, а се опитват да спечелят доверието Ми чрез поквара и бунт, чрез измамни средства. Ето защо казвам: Мнозина са призвани, но малцина са избрани. Тези, които са призвани, са дълбоко покварени и всички живеят в една и съща епоха, но тези, които са избрани, са една част от тях, те са тези, които вярват и признават истината и които практикуват истината. Тези хора са само малка част от цялото и измежду тях аз ще получа повече слава. Имайки предвид тези думи, знаете ли дали вие сте сред избраните? Какъв ще бъде вашият край?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Мнозина са призовани, но малцина са избрани“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger