Християнски танц | „Събираме се радостни, за да възхваляваме Бог“ | Песен за възхвала

22 март 2024

Възхвалявайте и се радвайте!

Възхвалявайте и се радвайте!

Възхвалявайте и се радвайте!

Възхвалявайте и се радвайте!

Божият нрав е толкова обичлив.

Наш дълг е да свидетелстваме за Бог и да Го възхваляваме.

Братя и сестри, толкова сме щастливи заедно.

Бием барабани, пеем и танцуваме заедно.

Възхваляваме въплътения Бог, тъй като Той започва нова епоха.

Сам Бог работи и говори сред нас,

Той съди човешката неправедност и разобличава нашата поквара.

Ние сме лице в лице с Божието явяване.

Божият нрав е милостив и е праведен и величествен.

Извисяваме глас и възхваляваме. Цялата слава да е на Всемогъщия Бог.

Да издигнем гласовете си в прослава на Бог и ще имаме сила!

Колкото повече пеем и танцуваме, толкова по-радостни ставаме.

Само онези, които възхваляват с искрено сърце, обичат Бог.

Побързайте да свидетелствате за Бог и да Го възхвалите.

Приемаме Божия съд, придобихме Неговото очищение и усъвършенстване.

Наистина сме благословени и получихме великото Божие спасение.

Възхвалявайте и се радвайте!

Възхвалявайте и се радвайте!

Възхвалявайте и се радвайте!

Възхвалявайте и се радвайте!

Божият нрав е толкова обичлив.

Наш дълг е да свидетелстваме за Бог и да Го възхваляваме.

Божиите дела са напълно разкрити. Бог е всемогъщ и мъдър.

Той е създал група от победители

и Сатана е напълно унизен и победен.

Бог е спасил човека с великата Си благодат.

Напълно убедени, от все сърце се прекланяме с почит

и навеки ще Му се подчиняваме. Всички сътворени същества ще се радват.

Отдаваме искрените си сърца, за да възхваляваме Бог.

Възхваляваме Бог, защото Той е придобил слава на земята.

Събираме се, за да възхваляваме Бог.

Събираме се, за да възхваляваме Бог.

Събираме се, за да възхваляваме Бог.

Събираме се, за да възхваляваме Бог.

Хвала на Бог. Хвала на Бог.

Хвала на Бог. Хвала на Бог.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger