Християнска Песен „Освободи се от представите за национална и етническа принадлежност, за да търсиш явяването на Бога“

4 април 2023

Независимо от кой народ си,

трябва да излезеш извън рамките му,

да надскочиш себе си и да излезеш извън рамките му.

Счупи веригите си и виж Божието дело

от гледна точка на създание.

По този начин няма да поставиш ограничения на Божиите стъпки.

Освободи се, освободи се от идеите си за национална и етническа принадлежност,

за да търсиш явяването на Бога.

Само така няма да си ограничен от собствените си представи,

само така ще бъдеш достоен да посрещнеш появяването на Бога.

Иначе ще останеш във вечен мрак

и никога няма да спечелиш Божието одобрение.

Търси появата на Бога!

Търси появата на Бога!

В наши дни мнозина смятат, че е невъзможно

Бог да се появи в дадена нация или сред даден народ.

Колко дълбока е значимостта на Божието дело

и колко важно е явяването на Бога!

Как е възможно човешките представи и мисли да ги обхванат?

Освободи се, освободи се от идеите си за национална и етническа принадлежност,

за да търсиш явяването на Бога.

Само така няма да си ограничен от собствените си представи,

само така ще бъдеш достоен да посрещнеш появяването на Бога.

Иначе ще останеш във вечен мрак

и никога няма да спечелиш Божието одобрение.

Търси появата на Бога!

Търси появата на Бога!

Бог е Бог на цялото човечество.

Той не е собственост на никоя конкретна нация.

Той върши Своето дело според замисъла Си

и не може да се ограничи до никаква форма, нация или народ.

Може би никога не си си представял тази форма,

а може би я отричаш,

а може и там, където Бог Се явява,

народът да е най-отхвърлен на земята.

Бог обаче е мъдър.

Със Своята велика сила и чрез Своята истина и Своя нрав

Той истински е спечелил една група от хора,

които мислят като Него,

група от хора, която Той е пожелал да направи пълноценни човеци;

група, която е завоювал на Своя страна

и която, след като е изтърпяла всякакви изпитания, сътресения и гонения,

може да Го последва до самия край.

Освободи се, освободи се от идеите си за национална и етническа принадлежност,

за да търсиш явяването на Бога.

Само така няма да си ограничен от собствените си представи,

само така ще бъдеш достоен да посрещнеш появяването на Бога.

Иначе ще останеш във вечен мрак

и никога няма да спечелиш Божието одобрение.

Търси появата на Бога!

Търси появата на Бога!

Търси появата на Бога!

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger