Християнска Песен 2023 „Как да търсим Божиите следи“

4 април 2023

В търсенето си на Божиите стъпки вие сте пренебрегнали словата

„Бог е и пътят и истината и животът“.

И така мнозина, дори и да узнаят истината, не вярват, че са открили стъпките на Бог,

а още по-малко признават явяването Му.

Каква огромна грешка!

Явяването на Бог не е възможно да се съвмести с представите на човека,

още по-малко е възможно Бог да се яви по човешка повеля.

Бог има Своите избори, цели и планове, когато върши делото Си.

Именно защото търсим Божиите следи,

ни е необходимо да търсим Божията воля, Божието слово,

защото където има нови думи, изречени от Бог, там е Божият глас,

а където са стъпките на Бог, там са и Неговите дела.

Където е изразът на Бог, там Той се явява,

а където Той се явява, там са и пътят и истината и животът.

Бог няма нужда да обсъжда с човека делото Си, нито да му казва за него.

Такъв е Божият нрав и той трябва да бъде приет от всички.

Ако искате да бъдете свидетели на появяването на Бог и да следвате стъпките Му,

първо трябва да се отдалечите от собствените си представи.

Не трябва да искаш Бог да прави това или онова,

и да Го свеждаш до своите представи.

Вместо това трябва да изисквате от себе си да търсите следите на Бог,

да приемете Неговото явяване и да се подчините на новото Му дело.

Тъй като човекът не е истината и тя не е в него,

той трябва да търси, да приема и да се подчинява.

Именно защото търсим Божиите следи,

ни е необходимо да търсим Божията воля, Божието слово,

защото където има нови думи, изречени от Бог, там е Божият глас,

а където са стъпките на Бог, там са и Неговите дела.

Където е изразът на Бог, там Той се явява,

а където Той се явява, там са и пътят и истината и животът.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger