Християнски танц | „Вижте кой свидетелства за Бог добре“ | Песен за възхвала

10 март 2024

Всемогъщи Боже, обичам Те.

Пея хвалебствена песен,

танцувам танц на радост за Теб, Всемогъщи Боже, всеки ден.

Чрез Божието възвисяване и Неговата благодат

сме издигнати пред трона Му.

Бог завоюва сърцата ни със слова, на Бог принасяме възхвала.

Танцувайте, танцувайте от радост, братя. Танцувайте от радост, сестри.

Радостно пейте песни на възхвала.

Дълбоката ми любов към Бог от все сърце

е това, което ме кара да танцувам така.

Днес идвам пред Бог

и ям и пия от словата Му и им се наслаждавам.

Приемам Неговия съд и се пречиствам,

щастлив съм да живея по човешко подобие.

Божият съд е Неговата истинска любов,

изпитанията са Неговите благословии.

Бог ми е дал нов живот. Ще Го възхвалявам навеки.

Танцувайте, танцувайте от радост, братя. Танцувайте от радост, сестри.

Радостно пейте песни на възхвала.

Дълбоката ми любов към Бог от все сърце

е това, което ме кара да танцувам така.

Божиите слова имат голяма власт,

те ни водят през трудностите.

Винаги ни напътстват и закрилят,

ние чувстваме Божията доброта и обичливост.

Каквото и да е изпитанието, никога няма да спрем

да обичаме Бог през всичките дни.

Вярата ни се усъвършенства в трудностите.

Виждаме, че Бог е мъдър и могъщ.

Танцувайте, танцувайте от радост, братя. Танцувайте от радост, сестри.

Радостно пейте песни на възхвала.

Дълбоката ми любов към Бог от все сърце

е това, което ме кара да танцувам така.

Божията любов е твърде голяма, за да се разкаже напълно.

Вечно ще възхваляваме Бог.

Свидетелстваме за Него в единомислие.

Ще следваме волята Му.

Предано ще изпълним дълга си, за да се отплатим за Божията любов.

Бог печели слава в Сион. Радостта изпълва сърцата ни.

Танцувайте, танцувайте от радост, братя. Танцувайте от радост, сестри.

Радостно пейте песни на възхвала.

Дълбоката ми любов към Бог от все сърце

е това, което ме кара да танцувам така.

от „Следвайте агнеца и пейте нови песни“

Вижте повече

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Leave a Reply

Сподели

Отмени

Свържете се с нас в Messenger