Трябва да разбирате делото — не бъдете объркани, когато го следвате!

Понастоящем има много хора, чиито начин на вярване е объркан. Във вас има твърде много любопитство, твърде голямо желание за благословии и твърде малък стремеж да търсите живот. В днешно време хората са изпълнени с ентусиазъм, когато вярват в Исус. Исус ще ги отведе обратно в небесния дом, така че как да не вярват? Някои хора остават вярващи през целия си живот; дори след като са имали вяра в продължение на четиридесет или петдесет години, те все още не се уморяват да четат Библията. Това е така, защото си мислят[а], че каквото и да се случи, стига да имат вяра, ще попаднат в рая. Вие следвате Бог по този път едва от няколко години, но вече се колебаете; загубили сте издръжливостта си, защото желанието ви да получите благословии е твърде силно. Ходенето ви по този истински път се ръководи от вашето желание да получите благословии и от вашето любопитство. Вие изобщо нямате голямо разбиране по отношение на този етап от делото. Голяма част от това, което казвам днес, не е насочено към онези, които вярват в Исус, нито пък го казвам само за да се противопоставя на техните представи. Всъщност представите, които се разкриват, са именно тези, които съществуват във вас, защото вие не разбирате защо Библията е оставена настрана, защо казвам, че делото на Йехова е остаряло, или защо казвам, че делото на Исус е остаряло. Факт е, че вие таите много представи, които не сте изразили, както и много възгледи, заключени дълбоко в сърцата ви, и просто следвате тълпата. Наистина ли си мислите, че не таите много представи? Просто не ги изказвате! Всъщност вие следвате Бог само привидно, изобщо не започвате да търсите истинския път и нямате намерение да спечелите живот. Вашето отношение е такова, че просто искате да видите какво ще се случи. Тъй като не сте се отказали от много от старите си представи, сред вас няма нито един, който да е в състояние да се посвети напълно. След като сте стигнали до този момент, вие продължавате да се тревожите за собствената си съдба, като мислите ви се въртят ден и нощ, без да можете да се откажете от тях. Мислиш ли, че когато говоря за фарисеите, имам предвид „старците“ в религията? Нима вие самите не сте представители на най-напредналите фарисеи на днешната епоха? Мислиш ли, че когато споменавам онези, които Ме съизмерват с Библията, имам предвид единствено библейските специалисти от религиозните среди? Смяташ ли, че когато говоря за онези, които за пореден път приковават Бог на кръста, говоря само за водачите на религиозните среди? Не сте ли вие най-добрите актьори, които могат да изиграят тази роля? Смяташ ли, че всички думи, които изричам, за да се противопоставя на представите на хората, са просто подигравка с пасторите и старейшините от религията? Нима вие също не сте изиграли своята роля във всички тези неща? Убеден ли си, че вие таите само малко представи? Просто сега всички вие сте се научили да бъдете толкова умни. Не говорите за нещата, които не разбирате, или не разкривате чувствата си по отношение на тях, но във вас просто не съществуват сърца на страх и покорство. За вас изучаването, наблюдението и изчакването са най-добрите ви начини за практикуване днес. Научили сте се да бъдете твърде умни. Осъзнавате ли обаче, че това е вид психологическа хитрост? Смятате ли, че моментът на хитрост от ваша страна ще ви помогне да избегнете вечното наказание? Научили сте се да бъдете толкова „мъдри“! Нещо повече, някои хора Ми задават въпроси като този: „Някой ден, когато хора от религиозните среди ме попитат: „Защо твоят Бог не е направил нито едно чудо?“, какво да обясня?“. В наши дни не само хората от религиозните кръгове биха попитали това; въпросът е там, че вие не разбирате делото на днешния ден и работите, натоварени с твърде много представи. Все още ли не знаеш за кого говоря, когато споменавам религиозните служители? Нима не знаеш за кого обяснявам Библията? Нима не знаете за кого говоря, когато илюстрирам трите етапа на Божието дело? Ако не бях казал тези неща, щяхте ли да бъдете толкова лесно убедени? Бихте ли преклонили главите си толкова лесно? Бихте ли оставили с такава лекота старите си представи? Особено онези „мъжествени мъже“, които никога не са се подчинявали на никого — биха ли се подчинили толкова лесно? Знам, че въпреки че човешката ви природа е от по-нисш порядък и сте от много ниски заложби, имате по-слабо развити мозъци и нямате много дълга история на вяра в Бог, вие всъщност имате доста представи и вродената ви природа е да не се подчинявате лесно на никого. Днес обаче вие сте способни да се подчините, защото сте притиснати и безпомощни; вие сте тигри в желязна клетка, неспособни да дадете свобода на своите умения. Дори и да имахте крила, щеше да ви е трудно да летите. Въпреки че не сте получили благословии, вие все още сте готови да следвате. Това обаче не означава, че сте „добри хора“, а че сте изпаднали в пълно отчаяние и безпомощност. Цялото това дело ви е сринало. Ако имаше нещо, което да можете да постигнете, нямаше да сте толкова покорни, колкото сте днес, защото преди това всички вие бяхте диви магарета в пустинята. Така че това, което се казва днес, не е насочено само към хората от различни религии и вероизповедания, нито пък е само за да се противопостави на техните представи; то е за да се противопостави на вашите представи.

Съдът на праведността е започнал. Ще продължи ли Бог да служи като принос за грях на хората? Ще играе ли Той отново ролята на велик лекар за тях? Нима Бог няма по-голяма власт от тази? Една група хора вече са били направени пълноценни и са били поставени пред престола; дали Той все още ще прогонва демони и ще изцелява болни? Не е ли това прекалено остаряло? Ще бъде ли възможно свидетелството, ако това продължи? Това, че веднъж Бог е бил прикован на кръста, може ли да Го направи разпнат завинаги? Може ли, след като веднъж е прогонвал демони, да продължи да ги прогонва завинаги? Това не е ли равносилно на унижение? Едва когато този етап от делото е по-възвишен от предишния, епохата ще напредне и тогава ще настъпят последните дни, и ще дойде време тази епоха да свърши. Затова хората, които се стремят към истината, трябва да обръщат внимание на просветляващите видения; това е основата. Всеки път, когато общувам с вас за виденията, винаги виждам как някои хора кимат с отпуснати клепачи, без да искат да слушат. Другите ги питат: „Защо не слушаш?“. Те отговарят: „Това не помага на живота ми или на влизането ми в реалността. Това, което искаме, са практически пътища“. Всеки път, когато говоря за делото, а не за практическите пътища, те казват: „Щом заговориш за делото, започвам да заспивам“. Щом започна да говоря за практическите пътища, те започват да си водят бележки, а когато се върна към разясняване на делото, отново спират да слушат. Знаете ли с какво трябва да се снабдите точно сега? Едната страна на това включва видения за делото, а другата страна е твоята практика. Трябва да схванеш и двете страни. Ако нямаш видения в стремежа си да постигнеш напредък в живота, тогава ти няма да имаш основа. Ако имаш само практически пътища без ни най-малко видение и нямаш никакво разбиране за делото на цялостния план за управление, тогава ти си безполезен човек. Трябва да разбереш истините, които включват видения, а що се отнася до истините, свързани с практиката, трябва да намериш подходящи практически пътища, след като ги разбереш; ти трябва да практикуваш в съответствие със словото и да навлизаш в съответствие с условията, в които се намираш. Виденията са основата и ако не обърнеш внимание на този факт, няма да можеш да следваш докрай; преживяване по такъв начин или ще те отклони от пътя, или ще те накара да паднеш и да се провалиш. Няма да има начин да успееш! Хората, които нямат велики видения като своя основа, могат само да се провалят; те не могат да успеят. Ти не можеш да останеш непоколебим! Знаеш ли какво включва вярата в Бог? Знаеш ли какво означава да следваш Бог? По какъв път би поел без видения? В днешното дело, ако нямаш видения, изобщо няма да можеш да бъдеш направен пълноценен. В кого вярваш? Защо вярваш в Него? Защо Го следваш? Възприемаш ли вярата си като вид игра? Гледаш ли на живота си като на някаква играчка? Богът на днешния ден е най-великото видение. Каква част от Него познаваш? Каква част от Него си видял? След като си видял днешния Бог, здрава ли е основата на твоята вяра в Бог? Мислиш ли, че ще постигнеш спасение, докато следваш този объркан път? Смяташ ли, че можеш да ловиш риба в мътна вода? Проста работа ли е това? Колко представи за думите, които Бог изрича днес, си оставил настрана? Имаш ли представа за днешния Бог? В какво се състои твоето разбиране за Бог на днешния ден? Винаги вярваш, че можеш да Го[б] придобиеш само като просто Го следваш или само като Го видиш и че никой няма да може да се отърве от теб. Не си мисли, че следването на Бог е толкова лесно. Ключът е в това, че ти трябва да Го познаваш, ти трябва да познаваш Неговото дело и трябва да имаш волята да понасяш трудности заради Него, да жертваш живота си за Него и да бъдеш усъвършенстван от Него. Това е видението, което трябва да имаш. Няма да се получи, ако мислите ти винаги са насочени към това да се наслаждаваш на благодатта. Не мисли, че Бог е тук само за удоволствие на хората или за да ги дарява с благодат. Това е грешка! Ако някой не може да рискува живота си, за да Го следва, и ако не може да се откаже от всяко материално притежание, за да Го следва, тогава със сигурност няма да може да Го следва докрай! Ти трябва да имаш за основа видения. Ако един ден те сполети нещастие, какво трябва да направиш? Ще можеш ли да продължиш да Го следваш? Не казвай с лека ръка дали ще можеш да Го следваш докрай. По-добре е първо да отвориш широко очи, за да видиш какво време е сега. Макар че в момента може да сте като стълбове на храма, ще дойде време, когато всички такива стълбове ще бъдат проядени от червеи и това ще доведе до срутване на храма, защото в момента има толкова много видения, които ви липсват. Вие обръщате внимание само на собствените си малки светове и не знаете какъв е най-надеждният и подходящ начин за търсене. Вие не се вслушвате във видението за днешното дело, нито пък държите тези неща в сърцата си. Замисляли ли сте се, че един ден вашият Бог ще ви постави на съвсем непознато място? Можете ли да си представите какво ще стане с вас един ден, когато мога да ви отнема всичко? Ще бъде ли енергията ви в този ден такава, каквато е сега? Ще се появи ли отново вярата ви? В следването на Бог трябва да познавате това най-велико видение, което е „Бог“: това е най-важният въпрос. Също така не приемайте, че като се разделите със светските хора, за да бъдете очистени, непременно ще бъдете в Божието семейство. В наши дни Самият Бог е Този, Който работи сред сътворените същества; Той е Този, Който е дошъл сред хората, за да върши Своето дело — не за да провежда кампании. Сред вас дори шепа хора не са в състояние да разберат, че днешното дело е дело на небесния Бог, Който е станал плът. Не става въпрос за това да ви превърна в изключителни таланти; целта е да ви помогна да познаете значението на човешкия живот, да познаете предназначението на човешките същества и да познаете Бог в Неговата цялост. Ти трябва да знаеш, че си сътворено същество в ръцете на Твореца. Какво трябва да разбереш, какво трябва да правиш и как трябва да следваш Бог — не са ли това истините, които трябва да разбереш? Не са ли това виденията, които трябва да видиш?

След като хората са имали видения, те придобиват основа. Когато практикуваш на базата на тази основа, ще ти бъде много по-лесно да навлезеш. По този начин няма да имаш никакви опасения, след като имаш основа за навлизане, и ще ти бъде много лесно да навлезеш. Този аспект от разбирането на виденията и на познаването на Божието дело е от решаващо значение; ти трябва да го имаш в арсенала си. Ако не си снабден с този аспект на истината и знаеш само как да говориш за практическите пътища, тогава ще имаш огромен недостатък. Открих, че много от вас не наблягат на този аспект на истината и когато я слушат, изглежда че слушат само думи и доктрини. Един ден ти ще загубиш. В наши дни има някои слова, които ти не разбираш напълно и не приемаш; в такива случаи трябва да търсиш търпеливо и ще дойде ден, когато ще разбереш. Постепенно придобивай все повече и повече видения. Дори и да разбираш само няколко духовни учения, това все пак е по-добре, отколкото да не обръщаш внимание на виденията, и все пак е по-добре, отколкото да не разбираш нищо. Всичко това е полезно за твоето навлизане и ще разсее тези твои съмнения. По-добре е, отколкото да си изпълнен с представи. Ти ще бъдеш в много по-добро положение, ако имаш тези видения като основа. Няма да имаш никакви съмнения и ще можеш да навлезеш смело и уверено. Защо да се затрудняваш, като винаги следваш Бог по такъв объркан и съмнителен начин? Не е ли това същото като да си заравяш главата в пясъка? Колко хубаво би било да влезеш в Царството с размах и самоувереност! Защо да бъдеш толкова изпълнен с опасения? Не се ли подлагаш на истински ад? След като придобиеш представа за делото на Йехова, за делото на Исус и за този етап от делото, ще имаш основа. В момента може би си представяш, че това е съвсем просто. Някои хора казват: „Когато дойде времето и Светият Дух започне великото дело, ще мога да говоря за всички тези неща. Фактът, че в момента не разбирам нищо, е защото Светият Дух не ме е просветил толкова много“. Не е толкова лесно. Ако ти си готов да приемеш истината[в] сега, не означава, че ще я използваш умело, когато дойде времето. Не е задължително да е така! Ти вярваш, че в момента си много добре подготвен и не би имал проблем да отговориш на онези религиозни хора и най-големите теоретици и дори да ги опровергаеш. Дали наистина ще можеш да го направиш? За какво разбиране можеш да говориш, когато разполагаш само с този твой повърхностен опит? Да се въоръжиш с истината, да водиш битката за истината и да свидетелстваш за Божието име не е това, което ти си мислиш — че докато Бог работи, всичко ще бъде постигнато. Дотогава може да се окаже, че някой въпрос те е затруднил, и тогава ще останеш безмълвен. Ключът е в това дали имаш ясно разбиране за този етап от делото и колко всъщност знаеш за него. Ако не можеш да преодолееш силите на врага или да победиш силите на религията, няма ли тогава да си безполезен? Ти си преживял днешното дело, видял си го със собствените си очи и си го чул със собствените си уши, но ако в крайна сметка не си в състояние да свидетелстваш, тогава ще имаш ли все още смелостта да продължиш да живееш? Пред кого ще можеш да се изправиш? Не си въобразявай сега, че всичко ще бъде толкова просто. Делото на бъдещето няма да е толкова просто, колкото си го представяш; воденето на войната за истината не е толкова лесно, не е толкова просто. Точно сега трябва да притежаваш необходимото; ако не притежаваш истината, тогава, когато дойде времето и Светият Дух не действа по свръхестествен начин, ти ще се окажеш в беда.

Забележка:

а. Оригиналният текст не съдържа фразата „си мислят“.

б. В текста на оригинала липсва думата „Го“.

в. В текста на оригинала липсва думата „истината“.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger