Слова на Христос в Началото – Глава 70

Това, че Моите мистерии са разкрити и се проявяват открито, а вече не са скрити, се дължи изцяло на Моята благодат и милост. Нещо повече, това, че Моето слово се появява сред хората и вече не е скрито, се дължи също на Моята благодат и милост. Обичам всички, които искрено дават всичко от себе си за Мен и Ми се посвещават. Мразя всички, които са родени от Мен, но при все това не Ме познават и дори Ми се съпротивляват. Няма да изоставя никого, който е искрено посветен на Мен, а по-скоро ще удвоя благословиите на този човек. Ще накажа двойно онези, които са неблагодарни и нарушават милостта Ми, и няма да ги оставя лесно. В Моето царство няма коварство или измама, нито светски дела. Това означава, че няма миризма на мъртъвци. По-скоро всичко е коректност и праведност; всичко е чистота и откритост, и няма нищо скрито или прикрито. Всичко е свежо, всичко е наслада и всичко е назидание. Всеки, който все още вони на мъртвец, по никакъв начин не може да остане в Моето царство и вместо това ще бъде управляван от Моя железен скиптър. Всички безкрайни мистерии, от незапомнени времена до наши дни, са напълно разкрити пред вас — групата хора, придобити от Мен в последните дни. Не се ли чувстваш благословен? Дните, когато всичко е напълно разкрито, са също така дните, в които споделяте Моето царуване.

Групата хора, които наистина управляват като царе, зависят от Моето предопределение и избор и в тях няма абсолютно никаква човешка воля. Всеки, който се осмели да вземе участие в това, трябва да понесе удар от ръката Ми и такива хора ще бъдат обект на бушуващия Ми огън. Това е другата страна на Моята праведност и величие. Казах, че управлявам всичко, Аз съм мъдрият Бог, който притежава пълната власт и не съм снизходителен към никого. Аз съм напълно безмилостен, напълно лишен от лични чувства. Аз се отнасям към всеки (колкото и добре да говори, няма да го пусна) с Моята праведност, коректност и величие, като междувременно позволявам на всеки да види по-добре чудото на делата Ми, както и какво означават делата Ми. Един по един Аз наказвах злите духове за всякакви действия, които извършват, хвърляйки ги в бездънната яма. Свърших това дело преди началото на времето, като ги оставих без положение и не им оставях място да вършат делата си. Никой от Моите избраници — хората, които са предопределени и избрани от Мен — никога не може да бъде обладан от зли духове и вместо това винаги ще бъде свят. Що се отнася до онези, които не съм предопределил и избрал, ще ги предам на Сатана и повече няма да им позволя да останат. Моите управленски закони включват Моята праведност и Моето величие във всички аспекти. Няма да пусна нито един от онези, върху които работи Сатана, а ще ги хвърля заедно с телата им в Хадес, защото Аз мразя Сатана. В никакъв случай няма да го пощадя лесно, но ще го унищожа напълно, като не ще му дам и най-малката възможност да изпълни делото си. Онези, които Сатана е покварил до известна степен (тоест които са подложени на бедствие), са под мъдрата уредба на Моята собствена ръка. Не си мислете, че това се е случило в резултат на свирепостта на Сатана. Знайте, че Аз съм Всемогъщият Бог, който управлява Вселената и всички неща! За Мен няма проблеми, които не могат да бъдат решени, а още по-малко има нещо, което не може да бъде постигнато или дума, която не може да бъде изречена. Хората не трябва да действат като Мои съветници. Пазете се да не бъдете ударени от ръката Ми и хвърлени в Хадес. Казвам ти следното! Тези, които проактивно си сътрудничат с Мен днес, са най-умните и те ще избегнат загубите и ще избегнат болката от съда. Всичко това са Мои уредби, предопределени от Мен. Не правете недискретни забележки и не говорете бомбастично, като се мислите за велики. Дали всичко това не е чрез Моето предопределение? Вие, които искате да бъдете Мои съветници, не познавате срам! Не познавате собствения си духовен ръст, колко смешно малък е! Въпреки това вие мислите, че това не е нещо важно и не познавате себе си. Отново и отново вие оставяте глухи за думите Ми, превръщайки старателните Ми усилия в напразни и изобщо не осъзнавате, че те са проявления на Моята благодат и милост. По-скоро се опитвате да демонстрирате собствения си ум отново и отново. Помните ли това? Какво наказание трябва да получат хората, които се мислят за толкова умни? Безразлични и неверни към Моите думи, като не ги гравирате в сърцата си, вие Ме използвате като претекст да направите едно или друго нещо. Злосторници! Кога ще можете да разберете напълно сърцето Ми? Вие не проявявате никакво уважение към него, така че факта, че ви наричам „злосторници“, не е неправилно отношение спрямо вас. То ви пасва идеално!

Днес ви показвам, едно по едно, неща, които някога са били скрити. Големият червен змей е хвърлен в бездънната пропаст и е напълно унищожен, тъй като запазването му не би донесло никаква полза. Това означава, че той не може да служи на Христос. Оттук нататък червените неща вече няма да съществуват. Те постепенно трябва да изчезнат. Правя това, което казвам. Това е завършването на Моето дело. Премахнете човешките представи. Всичко, което съм казал, съм го направил. Който се опитва да бъде умен, навлича разруха и презрение върху себе си и не иска да живее. Затова ще те удовлетворя и определено няма да задържа такива хора. Отсега нататък населението ще напредва в съвършенство, докато всички, които не си сътрудничат проактивно с Мен, ще бъдат пометени в нищото. Тези, които съм одобрил, ще усъвършенствам и няма да отхвърля нито един от тях. Няма никакви противоречия в това, което казвам. Онези, които не си сътрудничат с Мен проактивно, ще претърпят по-голямо наказание, въпреки че в крайна сметка Аз със сигурност ще ги спася. Дотогава обаче продължителността на техния живот ще бъде съвсем различна. Искаш ли да бъдеш такъв човек? Трябва да се изправиш и да си сътрудничиш с Мен! Със сигурност няма да се отнасям зле към всеки, който искрено дава всичко от себе си за Мен. А ти, който си Ми се посветил искрено, Аз ще ти дам всичките Си благословии. Предложи Ми се изцяло! Всичко е в Моите ръце — какво ядете, какви дрехи носите и вашето бъдеще. Ще подредя всичко както трябва, за да имате безкрайна радост, която никога няма да свърши. Това е така, защото казах: „Непременно ще благословя изобилно тези, които искрено дават всичко от себе си заради Мен“. Всички благословии ще дойдат при всеки човек, който искрено дава всичко от себе си за Мен.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger