Ежедневни Божии слова: Трите етапа на делото | Откъс 36

Веднага щом започна Епохата на царството, Бог започна да оповестява словото Си. В бъдеще тези думи ще бъдат постепенно изпълнени и тогава човекът ще съзрее за живот. Бог използва словото, за да разкрие покварения нрав на човека и това е по-истинско и по-необходимо. Той не използва нищо друго освен словото, за да извърши делото Си, за да направи вярата на човека съвършена, защото днес е Епохата на Словото и тя изисква вяра, решителност и сътрудничество от човека. Делото на въплътения Бог от последните дни е да използва словото Си, за да служи и да даде всичко необходимо на човека. Само след като въплътеният Бог приключи да изрича думите Си, те ще започнат да се изпълняват. Докато Той говори, думите Му не се изпълняват, защото докато е още в плът, думите Му не могат да се изпълнят. Това е така, за да може човек да види, че Бог е плът, а не Дух; за да може човек да види реалността на Бог със собствените си очи. В деня, в който делото Му е завършено, когато всички думи, които трябва да бъдат изречени от Него на земята, са били изречени, думите Му ще започнат да се изпълняват. Сега не е епохата на изпълнение на Божиите думи, защото Той все още не е завършил изричането на думите Си. Така че когато видиш, че Бог все още изрича думите Си на земята, не очаквай изпълнението на думите Му; когато Бог спре да изрича Своите думи и когато делото Му на земята бъде изпълнено, тогава думите Му ще започнат да се изпълняват. В думите, които Той изрича на земята, има, от една страна, осигуряване на живот, а от друга, има пророчество — пророчеството за нещата, които предстоят, за нещата, които ще бъдат направени, и за нещата, които тепърва ще бъдат изпълнени. Имаше пророчество и в думите на Исус. От една страна Той осигури живот, а от друга страна Той изрече пророчество. Днес не се говори за едновременно изпълнение на думи и факти, защото има твърде голяма разлика между това, което човек може да види със собствените си очи и това, което Бог прави. Може да се каже само, че след като Божието дело бъде завършено, думите Му ще бъдат изпълнени и фактите ще дойдат след думите. През последните дни въплътеният Бог изпълнява служението на словото на земята и, изпълнявайки служението на словото, Той изрича само думи и не се интересува от други неща. Когато Божието дело се промени, думите Му ще започнат да се изпълняват. Днес думите се използват преди всичко за да те направят съвършен; когато Той спечели слава в цялата вселена, делото Му ще бъде завършено — всички думи, които трябва да бъдат изречени, ще са били изречени и всички думи ще са се превърнали във факти. Бог е дошъл на земята през последните дни, за да изпълни служението на словото, за да може човечеството да Го познае и да види какъв е Той, да види мъдростта Му и всичките Му чудни дела в словото Му. През Епохата на Царството Бог използва основно словото, за да завоюва цялото човечество. В бъдеще словото Му ще достигне до всяка религия, регион, нация и вероизповедание. Бог използва словото, за да завладява, за да накара всички хора да видят, че словото Му носи власт и могъщество — и така днес вие сте изправени само пред Божието слово.

Думите, изречени от Бог в тази епоха, са различни от думите, изречени през Епохата на закона, и също така се различават от думите, изречени през Епохата на благодатта. В Епохата на благодатта Бог не извърши делото на словото, а просто посочи, че с разпятието ще изкупи цялото човечество. В Библията се описва само защо е трябвало Исус да бъде разпънат на кръст, страданията, на които е бил подложен на кръста, както и как човекът трябва да бъде разпнат в името на Бог. През тази епоха делото на Бог беше съсредоточено изцяло върху разпятието. През Епохата на царството въплътеният Бог изрича думи, за да завладее всички, които вярват в Него. Това е „Словото, явяващо се в плът“. Бог е дошъл през последните дни, за да извърши това дело, което значи, че е дошъл, за да изпълни истинското значение на Словото, явяващо се в плът. Той изрича само думи и рядко са налице факти. Това е самата същност на Словото, явяващо се в плът, и когато въплътеният Бог изрича думите Си, това е явяването на Словото в плът и навлизането на Словото в плът. „В началото беше Словото; и Словото беше у Бог; и Словото беше Бог, и Словото стана плът“. Това (делото за явяването на Словото в плът) е делото, което Бог ще извърши през последните дни и е последният етап от целия Му план за управление, така че Бог трябва да дойде на земята и да прояви думите Си в плът. Това, което се върши днес, това, което ще бъде направено в бъдеще, това, което ще бъде извършено от Бог, крайната цел на човека, онези, които ще бъдат спасени, онези, които ще бъдат унищожени, и така нататък — цялото дело, което трябва да бъде постигнато накрая, е ясно заявено и всичко това е, за да се постигне истинското значение на Словото, явяващо се в плът. Управленските закони и декретите, които бяха издадени по-рано, онези, които ще бъдат унищожени, онези, които ще навлязат в покой — всички тези думи трябва да бъдат изпълнени. Това е основното дело, което въплътеният Бог извършва през последните дни. Той кара хората да разберат къде е мястото на предопределените от Бог и къде е мястото на непредопределените от Бог, как ще бъдат разпределени Неговите хора и синове, какво ще се случи с Израел, какво ще се случи с Египет — в бъдеще всяка една от тези думи ще се изпълни. Темпото на Божието дело се ускорява. Бог използва словото като средство, с което да разкрие на човека какво трябва да се направи във всяка епоха, какво трябва да направи въплътеният Бог през последните дни и какво е служението Му, което трябва да се извърши, и всички тези думи са с цел да се постигне истинското значение на Словото, явяващо се в плът.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Всичко се постига чрез Божието слово“)

The Bulgarian Bible verses found in this audio are from РЕВИЗИРАНО ИЗДАНИЕ (BPB) and the copyright belongs to Bulgarian Bible Society. With due legal permission, they are used in this production.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger