Нормалният духовен живот води хората по правилния път

Досега сте извървели само малка част от пътя си на вярващи в Бог и все още не сте поели по правилния път, затова още не можете да отговорите на Божия стандарт. В момента духовният ви ръст не е достатъчен, за да отговори на Божиите изисквания. Поради заложбите ви и покварената ви природа вие винаги се отнасяте лекомислено към Божието дело и не проявявате сериозно отношение към него. Това е най-големият ви недостатък. Със сигурност никой човек не може да си обясни какъв е пътят, по който Светият Дух върви — повечето от вас не го разбират и не могат ясно да го видят. Нещо повече, повечето от вас не обръщат внимание на този въпрос, а още по-малко го приемат присърце. Ако продължавате по този начин, живеейки в неведение за делото на Светия Дух, тогава пътя, по който поемате като вярващи в Бог, ще бъде безполезен. Това е така, защото вие не правите всичко по силите си, за да се стремите да изпълните Божията воля и защото не съдействате достатъчно на Бог. Работата не е в това, че Бог не е работил върху теб или че Светият Дух не те е разчувствал, а в това, че си толкова небрежен, че не приемаш сериозно делото на Светия Дух. Трябва незабавно да промениш това положение и да вървиш по пътя, по който Светият Дух води хората. Това е главната тема за днес. „Пътят, по който Светият Дух води“ се отнася за постигане на просветление в духа; познаване на Божието слово; добиване на яснота за пътя напред; способност за навлизане стъпка по стъпка в истината и постигане на по-дълбоко познание за Бог. Пътят, по който Светият Дух води хората, е преди всичко път към по-ясно разбиране на Божието слово, без отклонения и погрешни схващания, и тези, които го вървят, вървят право по него. За да постигнете това, вие ще трябва да работите в хармония с Бог, да откриете правилната посока за практиката и да вървите по пътя, водени от Светия Дух. Това включва съдействие от страна на човека, т.е. какво трябва да направите, за да отговорите на Божиите изисквания към вас и как трябва да се държите, за да поемете по правилния път на вярата в Бог.

Да поемеш по пътя, воден от Светия Дух, може да ти изглежда сложно, но ще откриеш, че е много по-просто, когато пътят на практиката е ясен за теб. Истината е в това, че хората могат да направят всичко онова, което Бог изисква от тях — Той не изисква от тях нещо неизпълнимо. Във всички ситуации Бог се стреми да разреши проблемите на хората и да намери разрешение за грижите им. Всички вие трябва да разберете това: не разбирайте погрешно Бог. Хората биват водени според Божието слово по пътя, по който върви Светият Дух. Както вече споменахме, трябва да отдадете сърцето си на Бог. Това е необходимото условие за извървяване на пътя, по който Светият Дух води хората. Трябва да направите това, за да поемете по правилния път. Как човек съзнателно полага усилия, за да отдаде сърцето си на Бог? В ежедневието си, когато преживявате Божието дело и се молите на Бог, вие го правите небрежно — молите Му се, докато работите. Може ли това да се нарече отдаване на сърцето ви на Бог? Вие мислите за домашните дела или делата на плътта и така умът ви винаги е раздвоен. Може ли това да се счита за смиряване на сърцето ви в присъствието на Бог? Това е така, защото сърцето ти винаги се съсредоточава върху външни дела и не е в състояние да се върне обратно към Бог. Ако искаш сърцето ти наистина да е смирено пред Бог, тогава трябва да работиш за съзнателно съдействие. Това означава, че всеки един от вас трябва да намери време за духовна практика, време, когато изоставя настрана хора, събития и неща; умиротворява сърцето си и се смирява пред Бог. Всеки трябва да си води свой собствен дневник за духовна практика, записвайки познанието си за Божието слово и как е докоснат духът му, било то задълбочено или повърхностно; всеки трябва съзнателно да смири сърцето си пред Бог. Ако ти можеш да посветиш един или два часа всеки ден на истински духовен живот, тогава животът ти този ден ще бъде пълноценен и сърцето ти ще бъде светло и ясно. Ако живееш такъв духовен живот всеки ден, тогава сърцето ти ще може да се връща повече към Божието владение, духът ти ще укрепва все повече и повече, състоянието ти непрекъснато ще се подобрява, ще станеш по-способен да вървиш по пътя, по който Светият Дух те води, и Бог ще те награди с още повече благословения. Целта на вашия духовен живот е съзнателно да придобиете присъствието на Светия Дух. Тя не е да спазвате правила или да провеждате религиозни ритуали, а истински да действате в съгласие с Бог и истински да дисциплинирате тялото си — това е, което човек трябва да прави, така че приложете всички усилия за това. Колкото по-успешно е твоето съдействие и колкото повече усилия полагаш, толкова по-успешно сърцето ти ще може да се върне при Бог и толкова по-добре ще можеш да смириш сърцето си пред Него. В даден момент Бог ще спечели сърцето ти напълно. Никой няма да може да поколебае или да плени твоето сърце и ти ще принадлежиш изцяло на Бог. Ако вървиш по този път, тогава Божието слово ще ти се разкрива по всяко време и ще те просвещава за всичко, което не разбираш — всичко това може да бъде постигнато чрез твоето съдействие. Ето защо Бог винаги казва: „На всички, които постъпват в съгласие с Мен, ще въздам двойно“. Трябва ясно да видите този път. Ако искате да вървите по правилния път, тогава трябва да направите всичко, което е по силите ви, за да угодите на Бог. Трябва да направите всичко, което можете, за да придобиете духовен живот. В началото може да не постигнеш големи резултати, когато се стремиш да направиш всичко това, но не трябва да си позволяваш да регресираш или да се потопиш в негативизъм — трябва усилено да продължаваш да се стараеш! Колкото повече живееш духовен живот, толкова повече сърцето ти ще бъде изпълнено с Божиите слова: то винаги ще остане загрижено за тези въпроси и винаги ще носи това бреме. След това, чрез своя духовен живот, разкрий на Бог най-съкровената си истина, кажи Му какво си готов да направиш, за какво мислиш, какви са разбиранията и възгледите ти относно Неговото слово. Не укривай нищо, дори и нещо дребно! Практикувай да изговаряш думите в сърцето си и да разкриваш на Бог истинските си чувства: ако всичко това е в сърцето ти, тогава непременно го изречи. Колкото повече говориш по този начин, толкова повече ще чувстваш Божията обичливост и Бог все повече ще притегля сърцето ти. Когато това се случи, ще почувстваш, че Бог ти е по-скъп от всеки друг. Никога няма да Го изоставиш, каквото и да става. Ако ежедневно практикуваш този вид духовна преданост и тя е винаги в ума ти, като се отнасяш към нея като към нещо, което е изключително важно в живота ти, тогава сърцето ти ще бъде изпълнено с Божието слово. Ето това означава да бъдеш докоснат от Светия Дух. Ще бъде сякаш сърцето ти винаги е било обладано от Бог, сякаш това, което обичаш, е винаги в сърцето ти. Никой не може да ти отнеме това. Когато то се случи, Бог наистина ще заживее в теб и ще има място в твоето сърце.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger