Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог (Втора част)

Видението, което човекът трябва да познава, е делото на самия Бог, защото човекът не може да постигне Божието дело и не го притежава. Трите етапа на делото са цялостното управление на Бог и няма по-велико видение, което човекът трябва да познава. Ако човекът не познава това могъщо видение, тогава няма да е лесно да опознае Бог, няма да е лесно да разбере Божията воля и освен това пътят, по който върви, ще става все по-труден. Без видения човекът не би могъл да стигне толкова далеч. Виденията са това, което е опазило човека до днес и което му е осигурявало най-голямата защита. В бъдеще трябва да задълбочите вашите знания и да опознаете цялата Божия воля и същността на Неговата мъдра работа в рамките на трите етапа на делото. Само това може да бъде вашият истински духовен ръст. Последният етап на делото не е самостоятелен, а е част от цялото, което се образува заедно с предишните два етапа — това означава, че цялото дело на спасението не може да бъде изпълнено чрез извършването само на един от неговите три етапа. Въпреки че последният етап на делото може да спаси напълно човека, това не означава, че трябва да се осъществи само този единствен етап и че предишните два не са необходими за спасяването на човека от влиянието на Сатана. Нито един от трите етапа не може да се счита за единственото видение, което трябва да бъде познато от цялото човечество, тъй като цялостното дело на спасението се състои от три етапа, а не от един. Докато делото на спасението не бъде завършено, управлението на Бог няма да може да достигне до окончателния си край. Божието същество, Неговият нрав и Неговата мъдрост се изразяват в целостта на делото на спасението; те не се разкриват на човека в самото начало, а изразяването им става постепенно в това дело на спасението. Всеки етап от делото на спасението изразява част от Божия нрав и част от Неговото същество; нито един етап от делото не може да изрази пряко и напълно цялото същество на Бог. Така делото на спасението може да приключи напълно само след като неговите три етапа са завършени, така че познанието на човека за целостта на Бог е неотделимо от трите етапа на Божието дело. Това, което човекът печели от един етап на делото, е просто Божият нрав, който се изразява в една от частите на Неговото дело. Един етап не може да представи нрава и съществото на Бог, които се изразяват в етапите преди или след него. Това е така, защото делото на спасението на човечеството не може да бъде завършено веднага в един период или на едно място, а постепенно се задълбочава в зависимост от нивото на развитие на човека в различни времена и места. Това е дело, което се извършва на етапи и не завършва в рамките на един етап. И така, цялата Божия мъдрост е кристализирана в трите етапа, а не в един от тях. Цялото Му същество и цялата Му мъдрост са разкрити в тези три етапа и всеки етап съдържа Неговото същество, и всеки етап е проявление на мъдростта на Неговото дело. Човек трябва да познава целия Божи нрав, изразен в тези три етапа. Всичко, което има връзка с Божието същество, е от изключителна важност за цялото човечество и ако хората нямат това знание, когато се покланят на Бог, тогава те не се различават от тези, които се покланят на Буда. Божието дело сред хората не е скрито от тях и трябва да бъде познато на всички, които се покланят на Бог. Тъй като Бог е извършил трите етапа на делото на спасението сред хората, човек трябва да познава израза на това, което Той има и е по време на тези три етапа на делото. Това трябва да направи човекът. Това, което Бог крие от човека, са нещата, които човек не е способен да постигне и които не бива да знае, докато това, което Бог показва на човека, са тези неща, които човек трябва да знае и които трябва да притежава. Всеки от трите етапа на делото се извършва върху основата на предишния етап; той не се извършва самостоятелно, отделно от делото на спасението. Въпреки че има големи разлики в епохата и делото, което се извършва, в основата му все пак е спасението на човечеството и всеки етап от делото на спасението е по-задълбочен от предишния. Всеки етап от делото продължава от основите на предходния, който не се премахва. По този начин в Своето дело, което винаги е ново и никога не остарява, Бог непрестанно изразява страни от Своя нрав, които никога преди не са били изразявани пред човека, и винаги му разкрива Своето ново дело и Своето ново същество, и въпреки че старата религиозна гвардия прави всичко възможно, за да се съпротивлява на това, и открито му се противопоставя, Бог винаги извършва новото дело, което възнамерява да извърши. Делото Му винаги се променя и поради това винаги се сблъсква с противопоставянето на човека. Така и Неговият нрав винаги се променя, както и епохата и получателите на Неговото дело. Нещо повече, Той винаги върши дела, които никога не са били вършени преди, дори върши дела, които за човека изглеждат в противоречие с направеното по-рано. Човекът е способен да приеме само един вид дела или един начин на практикуване и му е трудно да приеме дела или начини на практикуване, които са в противоречие с тях или са по-висши от тях. Но Светият Дух винаги върши нови дела и затова се появяват група след група религиозни експерти, които се противопоставят на новото Божие дело. Тези хора са се превърнали в експерти именно защото човекът не знае как Бог винаги е нов и никога не е стар, не познава принципите на Божието дело и освен това не познава многото начини, по които Бог спасява човека. В този смисъл човекът е напълно неспособен да разбере дали това е дело, което идва от Светия Дух, и дали е дело на самия Бог. Много хора се придържат към нагласа, според която, ако нещо съответства на предишните думи, те го приемат, а ако има разлики с предишното дело, те му се противопоставят и го отхвърлят. Днес не спазвате ли всички вие точно тези принципи? Трите етапа на делото на спасението не са оказали голямо влияние върху вас, а има хора, които вярват, че предишните два етапа са бреме, което просто не е необходимо да познават. Те смятат, че тези етапи не бива да се обявяват пред масите и че трябва да бъдат отменени възможно най-скоро, за да не се чувстват хората претоварени от предишните два етапа на делото. Повечето смятат, че опознаването на двата предишни етапа на делото е твърде голяма стъпка и че тя не помага за опознаването на Бог — така мислите вие. Днес всички вие смятате, че е правилно да действате по този начин, но ще дойде ден, когато ще осъзнаете важността на Моето дело: да знаете, че не върша дела, които нямат значение. След като ви обявявам трите етапа на делото, значи те трябва да са ви от полза; тъй като тези три етапа на делото са в основата на цялото Божие управление, те трябва да станат център на вниманието за всички във вселената. Някой ден вие всички ще осъзнаете важността на това дело. Трябва да знаете, че се противопоставяте на Божието дело или използвате вашите собствени представи, за да преценявате днешното дело, защото не познавате неговите принципи и защото се отнасяте невнимателно към делото на Светия Дух. Вашето противопоставяне на Бог и възпрепятстването на делото на Светия Дух се дължи на представите, които имате, и на присъщата ви арогантност. Причината не е в това, че Божието дело е погрешно, а в това, че вие по природа сте твърде непокорни. След като открият своята вяра в Бог, някои хора дори не могат да кажат със сигурност откъде е произлязъл човекът, но въпреки това се осмеляват да правят публични изказвания, в които оценяват кое е правилно и кое е грешно в делата на Светия Дух. Те дори поучават апостолите, които са приели новото дело на Светия Дух, подхвърлят коментари и говорят не на място; човешката им природа е твърде низка и те нямат никакъв разум. Нима няма да дойде ден, в който такива хора ще бъдат отхвърлени от действието на Светия Дух и ще бъдат изгорени от огъня на ада? Те не познават Божието дело, а го критикуват и се опитват да инструктират Бог как да работи. Как тези неразумни хора могат да познаят Бог? Човекът опознава Бог в процеса на търсене и преживяване и чрез просвещението на Светия Дух, а не като критикува, когато му хрумне. Колкото по-точно е познанието на хората за Бог, толкова по-малко те Му се противопоставят. И обратното — колкото по-малко хората познават Бог, толкова по-вероятно е да Му се противопоставят. Твоите представи, твоята стара същност и твоята човешка природа, нрав и морални възгледи са капиталът, с който се съпротивляваш на Бог, и колкото по-покварен е твоят морал, по-омразни качествата ти и по-низка твоята човешка природа, толкова повече си враг на Бог. Онези, в които представите и самодоволството са много силни, са още по-враждебни на въплътения Бог; такива хора са антихристите. Ако твоите представи не бъдат коригирани, тогава те винаги ще бъдат против Бог; ти никога няма да съответстваш на Бог и винаги ще бъдеш отделен от Него.

Само ако оставите настрана старите си представи можете да придобиете нови знания, но старите знания не са непременно равнозначни на стари представи. „Представите“ се отнасят до нещата, които хората си въобразяват и които са в противоречие с реалността. Ако старото знание е било остаряло още в предишната епоха и не е позволявало на човека да навлезе в новото дело, тогава това знание също е представа. Ако човекът е способен да подходи правилно към това знание и може да опознае Бог от няколко различни аспекта, съчетавайки старото и новото, тогава старото знание помага на човека и се превръща в основата, чрез която той навлиза в новата епоха. Урокът по опознаване на Бог изисква от теб да овладееш много принципи: как да навлезеш в пътя към опознаването на Бог, кои истини трябва да разбереш, за да опознаеш Бог, и как да се отървеш от своите представи и стария си нрав, така че да можеш да се подчиниш на всички норми на новото Божие дело. Ако използваш тези принципи като основа за навлизане в урока по опознаване на Бог, твоите познания ще стават все по-задълбочени. Ако имаш ясни познания за трите етапа на делото — тоест за цялостния Божи план за управление — и ако можеш напълно да съпоставиш предишните два етапа на Божието дело с настоящия и да видиш, че това е дело, извършено от един Бог, тогава ще имаш несравнимо здрава основа. Трите етапа на делото бяха извършени от един Бог; това е най-великото видение и това е единственият път към познаването на Бог. Трите етапа на делото можеха да бъдат извършени единствено от самия Бог и никой човек не можеше да извърши такова дело от Негово име — това означава, че единствено самият Бог е могъл да извърши Своето собствено дело от началото до днес. Въпреки че трите етапа на Божието дело се осъществяват в различни епохи и на различни места и въпреки че работата на всеки от тях е различна, всичко това е дело, извършено от един Бог. От всички видения това е най-великото видение, което човек трябва да познава, и ако то бъде напълно разбрано от човека, тогава той ще може да устои. Днес най-големият проблем, пред който са изправени различните религии и вероизповедания е, че те не познават делото на Светия Дух и не могат да разграничат делото на Светия Дух от делото, което не е от Светия Дух — това е причината, поради която те не могат да разберат дали този етап от делото, както и последните два етапа от него, също е извършен от Бог Йехова. Въпреки че хората следват Бог, повечето от тях все още не могат да разберат дали това е правилният път. Хората се тревожат дали това е пътят, по който ги води лично Бог, и дали въплъщението на Бог е факт; повечето хора все още нямат представа как да различават такива неща. Тези, които следват Бог, не могат да определят пътя и така посланията, които се изричат, дават само частични резултати сред тях и не могат да постигнат пълен ефект, а това после се отразява на навлизането на тези хора в живота. Ако човекът може да види от трите етапа на делото, че те са извършени от самия Бог в различно време, на различни места и в различни хора; ако човекът може да види, че макар и делото да е различно, то е извършено от един Бог и че щом е извършено от един Бог, то трябва да е правилно и безпогрешно и че макар и да е в противоречие с човешките представи, не може да се отрече, че е дело на един Бог — ако човекът може да каже със сигурност, че това е дело на един Бог, то тогава човешките представи ще бъдат сведени до обикновени дреболии, които не си струва да споменаваме. Тъй като човешките видения са неясни и хората познават само Йехова като Бог, а Исус — като Господ, и се двоумят относно въплътения Бог на днешния ден, мнозина остават посветени на делото на Йехова и Исус и са обзети от представи за делото на днешния ден, поради което повечето хора постоянно се съмняват и не приемат сериозно делото на днешния ден. Човекът няма никакви представи за последните два етапа на делото, които бяха невидими. Това е така, защото човекът не разбира реалността на последните два етапа от делото и не е бил техен личен свидетел. Тъй като тези етапи на делото не могат да бъдат видени, човекът си въобразява, каквото пожелае; независимо от това какво измисля, няма факти, които да доказват подобни фантазии, и няма кой да ги коригира. Човекът дава воля на своя темперамент, като захвърля предпазливостта на вятъра и оставя въображението си да се развихри; няма факти, които да потвърдят фантазиите му, и така тези негови фантазии стават „факт“, независимо дали има някакво доказателство за тях. Така човекът вярва в своя собствен въображаем Бог в съзнанието си, а не търси истинския Бог. Ако един човек има един вид вяра, то сред сто души ще се намерят сто вида вяра. Човекът има такива убеждения, защото не е видял реалността на Божието дело, защото само е чувал за него, но не го е виждал с очите си. Човекът е чувал легенди и истории, но рядко е чувал факти за Божието дело. Случва се така, че хора, които са вярващи едва от една година, започват да вярват в Бог заради собствените си представи. Същото важи и за тези, които са вярвали в Бог през целия си живот. Тези, които не могат да видят фактите, никога няма да могат да избягат от вярата, в която имат представи за Бог. Хората вярват, че са се освободили от оковите на старите си представи и че са навлезли в нова територия. Нима човек не знае, че знанието на онези, които не могат да видят истинското лице на Бог, не е нищо друго освен представи и слухове? Човекът смята, че представите му са правилни и безпогрешни, и мисли, че тези представи идват от Бог. Днес, когато човекът става свидетел на Божието дело, той дава воля на представите, които са се натрупвали в продължение на много години. Фантазиите и идеите от миналото са се превърнали в пречка за делото на този етап и за човека е станало трудно да се откаже от тези представи и да отхвърли подобни идеи. Представите за това поетапно дело на много от онези, които са следвали Бог до днес, са станали все по-силно вкоренени и тези хора постепенно са формирали упорита враждебност към въплътения Бог. Източникът на тази омраза се крие в представите и фантазиите на човека. Представите и фантазиите на човека са се превърнали във враг на делото на днешния ден — дело, което е в противоречие с представите на човека. Това се случва именно защото фактите не позволяват на човека да даде воля на въображението си и освен това не могат лесно да бъдат отхвърлени от него, а представите и фантазиите на човека не търпят съществуването на факти, и още повече защото човекът не се замисля за правилността и достоверността на фактите, а само праволинейно дава воля на своите представи и използва собственото си въображение. Може да се каже, че това е грешка само на човешките представи и не може да се определи като грешка на Божието дело. Човекът може да си въобразява каквото пожелае, но не може свободно да оспорва нито един етап от Божието дело или частица от него; фактът на Божието дело не може да бъде отменен от човека. Можеш да дадеш воля на въображението си, можеш дори да съставиш прекрасни истории за делото на Йехова и Исус, но не можеш да опровергаеш фактите за всеки етап от делото на Йехова и Исус; това е принцип, а също и управленски закон, и вие трябва да разберете важността на тези въпроси. Човекът вярва, че настоящият етап на делото е несъвместим с неговите представи и че това не важи за предишните два етапа. В своето въображение човекът вярва, че делото на двата предишни етапа със сигурност не е същото като днешното — но замислял ли си се някога, че принципите на Божието дело са еднакви, че Неговото дело е винаги практично и че независимо от епохата винаги ще има купища хора, които се съпротивляват и се противопоставят на факта на Неговото дело? Всички онези, които днес се съпротивляват и противопоставят на настоящия етап на делото, несъмнено са се противопоставяли на Бог и в миналото, защото такива хора винаги ще бъдат Негови врагове. Хората, които познават факта на Божието дело, ще възприемат трите етапа на делото като дело на един Бог и ще се откажат от своите представи. Това са хора, които познават Бог, и това са хората, които наистина Го следват. Когато цялото Божие управление наближи своя край, Бог ще категоризира всички неща според вида им. Човекът е създаден от ръцете на Създателя и накрая Той трябва напълно да върне човека под Своята власт; това е приключването на трите етапа на делото. Етапът на делото в последните дни, както и предишните два етапа в Израел и Юдея, са Божият план за управление в цялата вселена. Никой не може да го отрече — това е фактът на Божието дело. Въпреки че хората не са преживели и не са били свидетели на много от това дело, фактите си остават факти и това не може да бъде оспорено от никой човек. Хората, които вярват в Бог във всяка точка на вселената, ще приемат трите етапа на делото. Ако познаваш само един конкретен етап от делото и не разбираш другите два етапа, нито пък разбираш Божието дело в миналите времена, тогава ти не можеш да изкажеш пълната истина за цялостния Божи план на управление и твоето познание за Бог е едностранчиво, тъй като в своята вяра в Бог ти не Го познаваш, не Го разбираш и затова не си годен да свидетелстваш за Него. Независимо дали сегашните ти познания за тези неща са задълбочени, или повърхностни, в крайна сметка вие трябва да имате познания и да сте напълно убедени, и всички хора ще видят цялото Божие дело и ще се подчинят на Божията власт. В края на това дело всички религии ще станат едно цяло, всички създания ще се върнат под властта на Създателя, всички създания ще се поклонят на единствения истински Бог, а всички зли религии ще изчезнат и никога няма да се появят отново.

Защо е това постоянно споменаване на трите етапа на делото? Преминаването на епохите, социалното развитие и променящият се облик на природата — всички следват промените в трите етапа на делото. Човечеството се променя във времето с Божието дело, а не се развива само. Трите етапа на Божието дело се споменават, за да бъдат поставени всички създания и всички хора от всички религии и вероизповедания под властта на един Бог. Независимо към коя религия принадлежиш, накрая всички ще се подчините на властта на Бог. Единствено самият Бог може да извърши това дело; то не може да бъде извършено от нито един религиозен глава. В света съществуват няколко основни религии, като всички имат свой глава или лидер, а последователите им са разпръснати в различни страни и региони по цялата земя; в почти всяка страна, независимо дали е голяма, или малка, има различни религии. Въпреки това, независимо от броя на религиите по света, всички хора във вселената в крайна сметка съществуват под ръководството на един Бог, а съществуването им не се ръководи от глави или лидери на религии. Това означава, че човечеството не е управлявано от определен религиозен глава или лидер; по-точно цялото човечество е под водачеството на Създателя, който е създал небето и земята и всички неща, и който също така е създал човечеството — това е факт. Въпреки че в света има няколко основни религии, независимо от това колко са велики, всички те съществуват под властта на Създателя и никоя от тях не може да излезе извън обхвата на тази власт. Развитието на човечеството, промените в обществото, развитието на естествените науки — всичко това е неразривно свързано с решенията на Създателя и тази работа не може да бъде свършена от нито един религиозен глава. Религиозният глава е просто лидер на определена религия и не може да представлява Бог, нито може да представлява Онзи, който е създал небето и земята и всички неща. Един религиозен глава може да ръководи всички в рамките на цялата религия, но не може да се разпорежда с всички създания под небето — това е всепризнат факт. Религиозният глава е само лидер и не може да бъде равен на Бог (Създателя). Всички неща са в ръцете на Създателя и накрая всички те ще се върнат в Неговите ръце. Човечеството е създадено от Бог и независимо от религията, всеки човек ще се върне под властта на Бог — това е неизбежно. Само Бог е Всевишният сред всички неща, като и най-висшият владетел сред всички създания също трябва да се върне под Неговата власт. Колкото и високо да е положението на един човек, той не може да отведе човечеството до правилната крайна цел и никой не е в състояние да разпредели всички неща според вида им. Самият Йехова създаде човечеството и разпредели всеки според вида му, а когато настъпи краят на времето, Той пак ще върши Сам работата си, като разпределя всички неща според вида им — тази работа не може да бъде свършена от никого другиго освен от Бог. И трите етапа на делото, извършени от началото до днес, бяха извършени от Самия Бог и бяха извършени от единствения Бог. Фактът на трите етапа на делото е фактът на Божието ръководство на цялото човечество — факт, който никой не може да отрече. В края на трите етапа на делото всички неща ще бъдат разпределени според вида си и ще се върнат под властта на Бог, тъй като в цялата вселена съществува само един Бог и няма други религии. Този, който е неспособен да създаде света, ще бъде неспособен и да го доведе до края, докато Този, който е създал света, със сигурност ще бъде способен да направи това. Ето защо, ако някой не е в състояние да доведе епохата до нейния край и само може да помогне на човека да култивира съзнанието си, тогава той със сигурност няма да бъде Бог и със сигурност няма да бъде Господ на човечеството. Той ще бъде неспособен да извърши такова велико дело; има само един, който може да го извърши, и всички, които са неспособни да извършат това дело, със сигурност са врагове, а не Бог. Всички зли религии са несъвместими с Бог и тъй като са несъвместими с Бог, те са Негови врагове. Цялото дело се извършва от този единствен истински Бог и цялата вселена се ръководи от този единствен Бог. Независимо дали това е Неговото дело в Израил или в Китай, независимо дали делото се извършва от Духа или от плътта, всичко се извършва от Самия Бог и не може да бъде извършено от никого другиго. Именно защото е Бог на цялото човечество, Той работи свободно, неограничен от никакви условия — това е най-великото от всички видения. Като Божие създание, ако искаш да изпълняваш своя дълг на Божие създание и да разбираш Божията воля, трябва да разбираш Божието дело, да разбираш Божията воля за създанията, да разбираш Неговия план за управление и да разбираш цялото значение на делото, което Той върши. Онези, които не разбират всичко това, не са пълноценни Божии създания! Като Божие създание, ако не разбираш откъде си произлязъл, не разбираш историята на човечеството и цялото дело, извършено от Бог, и освен това не разбираш как се е развило човечеството до днес и не разбираш кой господства над цялото човечество, тогава ти не можеш да изпълняваш своя дълг. Бог е водил човечеството до днес и откакто е създал човека на земята, никога не го е изоставял. Светият Дух никога не спира да работи, никога не е спирал да води хората и никога не ги е напускал. Но хората не осъзнават, че има Бог, и още по-малко Го познават. Има ли нещо по-унизително от това за всички Божии създания? Бог лично води хората, но те не разбират Божието дело. Ти си Божие създание, но не разбираш собствената си история и не знаеш кой те е водил по пътя, оставаш в неведение за делото, извършено от Бог, и затова не можеш да Го познаваш. Ако и сега не знаеш всичко това, тогава никога няма да можеш да притежаваш необходимите качества да свидетелстваш за Бог. Днес Създателят отново лично води всички хора и ги кара да виждат Неговата мъдрост, всемогъщество, спасение и великолепие. Но ти все още не осъзнаваш и не разбираш — тогава не си ли ти този, който няма да получи спасение? Тези, които принадлежат на Сатана, не разбират Божиите думи, докато тези, които принадлежат на Бог, чуват Неговия глас. Всички, които осъзнават и разбират думите, които изричам, са тези, които ще бъдат спасени и ще свидетелстват за Бог; всички, които не разбират думите, които изричам, не могат да свидетелстват за Бог и са тези, които ще бъдат пропъдени. Онези, които не разбират Божията воля и не осъзнават Божието дело, не са способни да постигнат познаването за Бог и такива хора не могат да свидетелстват за Него. Ако искате да свидетелствате за Бог, тогава трябва да Го познавате; познаването на Бог се постига чрез Божието дело. Като цяло, ако искате да познавате Бог, трябва да познавате Божието дело: познаването на Божието дело е от изключителна важност. Когато трите етапа на делото приключат, ще се създаде група от тези, които свидетелстват за Бог — група от хората, които познават Бог. Всички те ще познават Бог и ще могат да прилагат истината на практика. Те ще притежават човешка природа и разум и всички ще познават трите етапа на Божието дело на спасението. Това е делото, което ще бъде завършено в края, и тези хора са кристализацията на делото на шестхилядолетното управление и са най-силното свидетелство за окончателното поражение на Сатана. Тези, които могат да свидетелстват за Бог, ще успеят да получат Божието обещание и благословия и ще бъдат групата, която ще остане в самия край, групата, която притежава Божията власт и свидетелства за Бог. Вероятно всички сред вас могат да станат членове на тази група, а може би само половината или само няколко — това зависи от вашата воля и от вашия стремеж.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger