Каква е връзката ти с Бог?

Във вярата си в Бог трябва да разрешиш поне въпроса за нормалната ти връзка с Него. Ако нямаш нормална връзка с Бог, смисълът на вярата ти в Бог се губи. Установяването на нормална връзка с Бог е напълно постижимо със сърце, което е смирено в Божието присъствие. Да имаш нормална връзка с Бог означава да си способен да не се съмняваш и да не отричаш нито едно от Неговите дела и да можеш да се подчиниш на Неговите дела. Това означава да имаш правилни намерения в Божието присъствие, да не правиш планове за себе си и във всичко да се съобразяваш на първо място с интересите на Божието семейство; това означава да приемаш Божията проверка и да се покоряваш на Божиите разпоредби. Трябва да можеш да смиряваш сърцето си в Божието присъствие във всичко, което правиш. Дори и да не разбираш Божиите намерения, трябва въпреки това да изпълняваш задълженията и отговорностите си по възможно най-добрия начин. Веднъж след като Божиите намерения са разкрити пред теб, действай според тях и няма да е прекалено късно. Когато връзката ти с Бог стане нормална, тогава ще имаш нормални отношения и с хората. За да изградиш нормална връзка с Бог, всичко трябва да се гради върху основата на Божиите думи, трябва да можеш да изпълняваш задълженията си според Божиите думи и според това, което Бог иска, трябва да коригираш възгледите си и да търсиш истината във всичко. Трябва да практикуваш истината, когато я разбереш, и каквото и да ти се случва, трябва да се молиш на Бог и да търсиш с богопокорно сърце. Като практикуваш по този начин, ще можеш да поддържаш нормална връзка с Бог. Едновременно с правилното изпълнение на задълженията си трябва да се увериш, че не правиш нищо, което не е от полза за навлизането в живота на Божиите избраници, и да не казваш нищо, което е безполезно за братята и сестрите. Най-малкото не трябва да правиш нищо, което противоречи на съвестта ти, и категорично не трябва да правиш нищо срамно. По-специално в никакъв случай не бива да въставаш или да се противопоставяш срещу Бог и не бива да правиш нищо, което пречи на работата или живота на църквата. Бъди справедлив и почтен във всичко, което правиш, и се уверявай, че всяко твое действие е достойно за представяне пред Бог. Въпреки че понякога плътта може да е слаба, трябва да можеш да поставяш интересите на Божието семейство на първо място, без да ламтиш за лична изгода, без да правиш нищо егоистично или укоримо, което често се отразява на теб самия. По този начин ще можеш често да живееш пред Бог и връзката ти с него ще стане напълно нормална.

Във всичко, което правиш, трябва да проверяваш дали намеренията ти са правилни. Ако можеш да действаш според Божиите изисквания, тогава връзката ти с Бог е нормална. Това е минималният стандарт. Вгледай се в намеренията си и ако откриеш, че са се появили неправилни намерения, трябва да можеш да им се опълчиш и да действаш според Божиите думи; така ще станеш човек, който е правилен пред Бог, което от своя страна показва, че връзката ти с Бог е нормална и че всичко, което правиш, е заради Бог, а не заради теб самия. Във всичко, което правиш и казваш, трябва да можеш да настроиш сърцето си правилно и да бъдеш праведен в действията си, и не се ръководи от чувствата си, и не действай според собствената си воля. Това са принципи, според които вярващите в Бог трябва да се държат. Дребните неща могат да разкрият намеренията и духовния ръст на човека и затова, за да може някой да навлезе в пътя към усъвършенстването от Бог, той трябва първо да коригира намеренията си и връзката си с Бог. Едва когато връзката ти с Бог е нормална можеш да бъдеш направен съвършен от Него; само тогава Божието кастрене, дисциплиниране и облагородяване могат да постигнат желания резултат в теб. Тоест, ако хората са способни да пазят Бог в сърцата си и не преследват лична изгода или не мислят за собствените си перспективи (в плътски смисъл), а вместо това носят бремето на навлизането в живота, правят всичко възможно да се стремят към истината и да се покоряват на Божието дело — ако можеш да направиш това, значи целите, които преследваш, ще бъдат правилни и връзката ти с Бог ще стане нормална. Изправянето на връзката с Бог може да се нарече първа стъпка към навлизането в духовното пътуване. Въпреки че съдбата на човека е в Божиите ръце, предопределена е от Бог и не може да бъде променена от човека, дали ще можеш да бъдеш усъвършенстван от Бог или да бъдеш спечелен от Него зависи от това дали връзката ти с Бог е нормална. Може част от теб да е слаба или бунтовна, но стига възгледите и намеренията ти да са правилни и връзката ти с Бог да е правилна и нормална, заслужаваш да бъдеш доведен до съвършенство от Бог. Ако нямаш правилна връзка с Бог и действаш в името на плътта или семейството си, колкото и усилено да работиш, ще е напразно. Ако връзката ти с Бог е нормална, всичко останало ще си дойде на мястото. Бог не гледа нищо друго, а само дали твоите възгледи във вярата ти в Бог са правилни: в кого вярваш, заради кого вярваш и защо вярваш. Ако можеш ясно да видиш тези неща и да практикуваш с добре подредени възгледи, ще постигнеш напредък в живота си и ще си гарантираш навлизане в правия път. Ако връзката ти с Бог не е нормална, а възгледите ти за вярата ти в Бог се отклоняват, всичко останало е напразно и колкото и силно да вярваш, няма да получиш нищо. Едва след като връзката ти с Бог стане нормална ще получиш похвала от Него, когато се опълчиш срещу плътта, когато се молиш, страдаш, търпиш, подчиняваш се, помагаш на братята и сестрите си, отдаваш повече от себе си на Бог и т.н. Дали това, което правиш, е ценно и значимо, зависи от това дали намеренията ти са правилни и дали възгледите ти са верни. В днешно време много хора вярват в Бог така, както накланят глава, за да погледнат часовника — гледните им точки са изкривени и трябва да бъдат сериозно коригирани. Ако този проблем бъде решен, всичко ще бъде наред; ако ли не, всичко ще се провали. Някои хора се държат добре в Мое присъствие, но зад гърба Ми само Ми се противопоставят. Това е проява на нечестност и измама, а този тип хора са служители на Сатана; те са типично олицетворение на Сатана, дошъл да изпитва Бог. Ти си подходящ човек само ако можеш да се подчиниш на Моето дело и Моите думи. Докато можеш да ядеш и пиеш Божиите думи; докато всичко, което правиш, е достойно за представяне пред Бог и се държиш справедливо и почтено във всичко, което правиш; докато не вършиш срамни неща или неща, които биха навредили на живота на другите, и докато живееш в светлина и не допускаш да бъдеш използван от Сатана, връзката ти с Бог е наред.

Вярата в Бог изисква от теб да подредиш правилно своите намерения и възгледи, да имаш правилно разбиране и правилно отношение към Божиите думи и Божието дело, към цялата среда, която Бог устройва, към човека, за когото Бог свидетелства, и към практическия Бог. Не бива да практикуваш според собствените си идеи или да кроиш свои дребни планове. Каквото и да правиш, трябва да можеш да търсиш истината и в позицията си на сътворено същество да се подчиняваш на цялото Божие дело. Ако искаш да се стремиш да бъдеш усъвършенстван от Бог и да навлезеш в правия път на живота, сърцето ти винаги трябва да живее в Божието присъствие. Не бъди безпътен, не следвай Сатана, не му давай никаква възможност да извършва своите действия и не позволявай на Сатана да се възползва от теб. Трябва напълно да се отдадеш на Бог и да му позволиш да те управлява.

Искаш ли да бъдеш слуга на Сатана? Искаш ли да бъдеш използван от Сатана? Вярваш ли в Бог и стремиш ли се към Него, за да бъдеш усъвършенстван от Него, или искаш да се превърнеш в контрастиращ предмет за Божието дело? Кое предпочиташ: смислен живот, в който си придобит от Бог, или безполезен и празен живот? Кое предпочиташ: да бъдеш оползотворен от Бог или да бъдеш употребен от Сатана? Кое предпочиташ: да позволиш на Божиите думи и истината да те изпълнят или да допуснеш да те изпълнят грях и Сатана? Обмисли тези неща внимателно. Трябва да разбереш кои от думите и кои от нещата, които изричаш и правиш в ежедневието си, могат да нарушат връзката ти с Бог, и след това да се поправиш, за да влезеш в правия път. Винаги проверявай думите си, действията си, всяко свое движение, както и всички свои мисли и идеи. Постигни правилно разбиране за истинското си състояние и вникни в начина на действие на Светия Дух. Това е единственият начин да имаш нормална връзка с Бог. Като преценяваш дали връзката ти с Бог е нормална, ще можеш да коригираш намеренията си, да разбереш природата същност на човека, истински да разбереш себе си и по този начин ще можеш да навлезеш в истински преживявания, действително да се опълчиш срещу себе си и целенасочено да се подчиниш. Докато изживяваш нещата, свързани с това дали връзката ти с Бог е нормална, ще откриваш възможности да бъдеш усъвършенстван от Бог и да станеш способен да разбираш много състояния от действието на Светия Дух. Освен това ще можеш да прозреш много от триковете на Сатана и да прозреш неговите заговори. Само този път води до усъвършенстване от Бог. Поправяш връзката си с Бог, за да можеш да се подчиниш на Неговите разпоредби в тяхната цялост, да навлезеш още по-дълбоко в истинското преживяване и да получиш още повече от действието на Светия Дух. Когато практикуваш нормална връзка с Бог, в повечето случаи ще пожънеш успех, като се опълчиш срещу плътта и истински съдействаш на Бог. Трябва да разбереш, че „без сърце, което е готово да съдейства, е трудно да приемеш Божието дело; ако плътта не страда, няма да има благословия от Бог; ако духът не се бори, Сатана няма да бъде посрамен“. Ако практикуваш тези принципи и ги разбираш напълно, възгледите ти за вярата в Бог ще бъдат поставени в ред. В сегашната си практика трябва да се откажете от нагласата „да търсите хляб, за да утолите глада“; трябва да се откажете от нагласата, че „всичко се прави от Светия Дух и хората не могат да се намесят“. Всеки, който говори така, си мисли: „Хората могат да правят каквото си искат, а когато му дойде времето, Светият Дух ще Си свърши работата. Не е необходимо хората да ограничават плътта си или да съдействат; важното е да бъдат движени от Светия Дух“. Всички тези мнения са абсурдни. При такива обстоятелства Светият Дух не може да действа. Именно такива възгледи силно затрудняват работата на Светия Дух. Често действието на Светия Дух се постига чрез човешкото съдействие. Онези, които не съдействат и не са решителни, но искат да постигнат промяна в нрава си и да получат действието на Светия Дух и просвещение и озарение от Бог, имат доста екстравагантни хрумвания. Това се нарича „да угодиш на себе си и да извиниш Сатана“. Такива хора нямат нормална връзка с Бог. Трябва да откриеш много признаци и прояви на сатанинския нрав в себе си и да откриеш всички свои практики, които са в противоречие с това, което Бог изисква сега. Ще успееш ли да се опълчиш срещу Сатана сега? Трябва да постигнеш нормална връзка с Бог, да действаш в съответствие с Божиите намерения и да станеш нов човек с нов живот. Не се занимавай с минали прегрешения; не се разкайвай излишно; бъди способен да се изправиш и да съдействаш на Бог, както и да изпълняваш задълженията, които трябва да изпълняваш. Така връзката ти с Бог ще стане нормална.

Ако след като си прочел това, просто твърдиш, че приемаш тези думи, но сърцето ти остава равнодушно и не се стремиш да направиш връзката си с Бог нормална, това е доказателство, че не отдаваш значение на връзката си с Бог. Това доказва, че възгледите ти все още не са се оправили, че намеренията ти все още не са насочени към това да бъдеш спечелен от Бог и да Му донесеш слава, а вместо това са насочени към това да позволиш на заговорите на Сатана да надделеят и да постигнеш собствените си цели. Такива хора крият лоши намерения и неправилни възгледи. Каквото и да казва Бог и както и да го казва, тези хора остават напълно безразлични и ни най-малко не се променят. Сърцата им не изпитват страх и те не се срамуват. Такъв човек е бездушен и глупав. Чети всяко Божие слово и го прилагай на практика веднага щом го разбереш. Вероятно е имало случаи, когато плътта ти е била слаба или си се бунтувал или съпротивлявал; както и да си се държал в миналото, това няма да има голямо значение и не може да попречи на живота ти да съзрее днес. Стига да можеш да имаш нормална връзка с Бог днес, има надежда. Ако всеки път, когато четеш Божиите думи, в теб настъпва промяна и другите могат да разберат, че животът ти се е променил към по-добро, това показва, че връзката ти с Бог вече е нормална, че е станала правилна. Бог не се отнася към хората според техните прегрешения. След като веднъж си разбрал и осъзнал, стига да престанеш да се бунтуваш или противопоставяш, Бог пак ще има милост към теб. Когато придобиеш разбирането и решимостта да се стремиш към усъвършенстване от Бог, състоянието ти в Божието присъствие ще стане нормално. Каквото и да правиш, когато го правиш, мисли за следното: Какво ще си помисли Бог, ако направя това? Ще бъде ли от полза за моите братя и сестри? Ще бъде ли то от полза за работата в Божия дом? Независимо дали става дума за молитва, общение, реч, работа или контакт с други хора, изследвай намеренията си и проверявай дали връзката ти с Бог е нормална. Ако не можеш да определиш собствените си намерения и мисли, значи ти липсва точна преценка, което доказва, че разбираш твърде нищожна част от истината. Ако можеш ясно да разбереш всичко, което Бог прави, и да възприемеш нещата през призмата на Неговите думи, като застанеш на Негова страна, възгледите ти ще станат правилни. Ето защо установяването на добра връзка с Бог е от изключителна важност за всеки, който вярва в Бог; всеки трябва да гледа на това като на задача от първостепенна важност и като на най-голямото събитие в живота си. Всичко, което правиш, се измерва с това дали имаш нормална връзка с Бог. Ако връзката ти с Бог е нормална и намеренията ти са правилни, действай. За да поддържаш нормална връзка с Бог, не трябва да се опасяваш, че личните ти интереси може да пострадат; не можеш да позволиш на Сатана да надделее, не можеш да позволиш на Сатана да те придобие и не можеш да позволиш на Сатана да те направи за посмешище. Да имаш такива намерения е знак, че връзката ти с Бог е нормална — не заради плътта, а по-скоро заради смирението на духа, заради придобиването на действието на Светия Дух и заради удовлетворяването на Божиите намерения. За да навлезеш в правилното състояние, трябва да установиш добра връзка с Бог и да оправиш възгледите си за вярата си в Бог. Това се налага, за да може Бог да те спечели, да може да прояви в теб плодовете на Своите думи и да те просвети и озари още повече. Така ще си навлязъл в правия път. Продължавай да ядеш и пиеш днешните Божии думи, влез в сегашния начин на действие на Светия Дух, действай според днешните Божии изисквания, не спазвай старомодните методи на практикуване, не се придържай към старите начини на действие и навлез в днешния начин на работа възможно най-скоро. Така връзката ти с Бог ще стане напълно нормална и ще си поел по правилния път на вярата в Бог.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger