Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 323

Хората отдавна вярват в Бог, но повечето от тях не разбират какво означава думата „Бог“ и просто следват в недоумение. Те нямат представа защо точно човек трябва да вярва в Бог или какво е Бог. Ако хората знаят само как да вярват и да следват Бог, но не и какво е Бог, и също, ако те не познават Бог, тогава това не е ли просто една голяма шега? Въпреки че, след като са стигнали толкова далеч, хората са били свидетели на много небесни тайни и са чули много задълбочено познание, което никога досега не е било разбирано от човека, те са невежи за много от най-елементарните истини, върху които човекът никога преди не е размишлявал. Някои биха казали: „Ние от много години вярваме в Бог. Как може да не знаем какво е Бог? Не ни ли подценява този въпрос?“ В действителност обаче, въпреки че хората Ме следват днес, те не знаят нищо за нито едно от днешните дела и не успяват да разберат дори най-ясните и най-лесните въпроси, да не говорим за такива изключително сложни въпроси като тези за Бог. Знай, че въпросите, за които не се притесняваш, които не си определил, са тези, които е най-важно да разбереш, защото знаеш само да следваш тълпата, без да обръщаш внимание и без да те е грижа за това, с което би трябвало да се въоръжиш. Знаеш ли наистина защо трябва да имаш вяра в Бог? Наистина ли знаеш какво е Бог? Наистина ли знаеш какво е човекът? Като човек, който има вяра в Бог, ако не успееш да разбереш тези неща, не губиш ли достойнството си на вярващ в Бог? Моята работа днес е следната: да накарам хората да разберат същността си, да разберат всичко, което върша, и да познават истинското лице на Бог. Това е последното действие на Моя план за управление, последният етап от Моето дело. Затова ви разкривам всички тайни на живота предварително, за да можете да ги приемете от Мен. Тъй като това е делото от последната епоха, трябва да ви разкрия всички истини за живота, които никога преди не сте могли да възприемете, въпреки че не сте в състояние да ги разберете или понесете поради това, че просто сте твърде несъвършени и твърде зле въоръжени. Ще завърша делото Си, ще довърша делото, което трябва да свърша, и ще ви известя за всичко, което съм ви възложил, за да не се заблудите отново и да не бъдете подведени от интригите на лукавия, когато се спусне мрак. Има много пътища, които не разбирате, много въпроси, по които нямате никакви познания. Вие сте толкова невежи. Много добре познавам вашия ръст и вашите недостатъци. Ето защо, въпреки че има много думи, които не сте в състояние да разберете, все още съм готов да ви кажа всички тези истини, които никога преди не сте могли да възприемете, защото продължавам да Се притеснявам дали в сегашния си ръст сте в състояние да останете непоколебими в свидетелството си за Мен. Не че нямам високо мнение за вас; всички вие сте зверове, на които предстои да преминат Моето формално обучение и аз изобщо не мога да видя колко слава има във вас. Въпреки че съм изразходвал много енергия да работя върху вас, положителните елементи у вас изглеждат практически несъществуващи, а отрицателните елементи могат да се преброят на пръсти и служат само като доказателства, които носят срам за Сатана. Почти всичко останало във вас е отровата на Сатана. Изглеждате Ми така, сякаш сте отвъд спасението. Както стоят нещата, Аз гледам различните ви изражения и постъпки, и накрая Аз зная истинския ви ръст. Ето защо винаги се тревожа за вас: oставени да живеят живота си сами, дали хората наистина ще бъдат по-добре или толкова добре, колкото са днес? Инфантилният ви ръст не ви ли кара да се тревожите? Наистина ли можете да бъдете като избрания народ на Израел — верни на Мен и само на Мен по всяко време? Това, което се разкрива у вас, не е пакостливостта на децата, които са се отклонили от родителите си, а изблик на скотското у животните, които са извън обсега на камшиците на господарите си. Трябва да познавате природата си, която е и слабостта, която всички вие споделяте; това е заболяване, общо за всички вас. Затова единственият Ми призив към вас днес е да останете непоколебими в свидетелството си към Мен. При никакви обстоятелства не позволявайте на старото заболяване да пламне отново. Да свидетелствате е най-важното — то е същината на Моето дело. Вие трябва да приемете думите Ми така, както Мария прие откровението на Йехова, което ѝ се яви насън: като повярвате и след това се подчините. Само това се окачествява като целомъдрие. Защото вие сте тези, които се вслушват най-често в думите Ми, тези, които са най-благословени от Мен. Дадох ви всичките си ценни притежания, подарих ви всичко, но вие сте в толкова различно положение от народа на Израел. Вие сте просто съвсем различни. Но в сравнение с тях, вие получихте много повече; докато те отчаяно очакват появата Ми, вие прекарвате с Мен приятни дни, споделяйки Моята благодат. Като се има предвид тази разлика, какво ви дава право да протестирате и да спорите с Мен, и да изисквате своя дял от Моите притежания? Нима не получихте много? Аз ви давам толкова много, но това, което Ми давате в замяна, е просто сърцераздирателна тъга и безпокойство, неудържимо негодувание и недоволство. Толкова сте отблъскващи — но сте и жалки, така че нямам друг избор, освен да преглъщам цялото Си негодувание и да изразявам възраженията Си към вас отново и отново. В продължение на хиляди години работа Аз никога не съм се противопоставял на човечеството, защото открих, че през цялото развитие на човечеството сред вас биват прославени само „измамите“, като скъпоценно наследство, оставено ви от известни предци от древни времена. Как мразя тези примитивни свине и псета. Твърде много ви липсва съвест! Вие сте с твърде низък характер! Сърцата ви са твърде закоравели! Ако бях отнесъл такива думи и дела към израилтяните, отдавна щях да съм придобил слава. Но сред вас това е непостижимо. Сред вас има само жестоко пренебрежение, вашето хладно отношение и вашите извинения. Вие сте твърде безчувствени и напълно безполезни!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Какво е твоето разбиране за Бог?“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger