Ежедневни Божии слова: Навлизане в живота | Откъс 547

Онези, които нямат разбиране за Бог, никога няма да могат напълно да Му се подчинят. Такива хора са синове на непокорството. Те са твърде амбициозни и в тях има твърде много бунтарство, затова се отдалечават от Бог и не желаят да приемат надзора Му. Не е лесно да направиш такива хора съвършени. Някои хора решават избирателно кои Божии думи да ядат и да пият, кои да приемат и кои не. Те възприемат някои части от Божието слово, които са в съответствие с техните идеи, и отхвърлят останалите. Не е ли това противопоставяне на Бог и явен бунт от тяхна страна? Ако в продължение на много години човек вярва в Бог, без да придобие дори малко разбиране за Него, то тогава той е неверник. Желаещите да приемат Божия надзор са тези, които търсят разбиране за Бог, които желаят да приемат Неговото слово. Те ще получат Божието наследство и благодат и те са най-благословените. Бог проклина онези, в чиито сърца няма място за Него, порицава ги и се отрича от тях. Ако не обичаш Бог, Той ще се отрече от теб. Ако не слушаш онова, което казвам, ти гарантирам, че Божият Дух ще те изостави. Опитай сам, ако не Ми вярваш! Днес ти показвам ясно пътя за практикуване, но от теб зависи дали ще го приемеш или не. Ако не вярваш в това, ако не го приложиш на практика, тогава сам ще видиш дали Светият Дух ще работи над теб! Ако не се стремиш към разбиране на Бог, Светият Дух няма да работи над теб. Бог работи над онези, които търсят Неговото слово и го ценят. Колкото повече цениш Божието слово, толкова повече Духът Му ще работи над теб. Колкото повече човек цени Божието слово, толкова по-вероятно е Бог да го усъвършенства. Бог усъвършенства онези, които Го обичат искрено. Той усъвършенства онези, чиито сърца са смирени пред Него. Онова, което хармонира най-добре с Божието сърце, е да цениш делото Му, да цениш просветлението Му, да цениш присъствието Му, да цениш грижата и защитата Му, да оцениш как Божието слово става твоя реалност и ти осигурява живот. Ако цениш Божието дело, тоест ако цениш цялата работа, която Бог е свършил над теб, Той ще те благослови и ще умножи всичко, което притежаваш. Ако не цениш Божието слово, Той няма да работи над теб, а просто ще ти окаже незначителна Божия милост заради вярата ти или ще те благослови с оскъдно богатство, а на семейството ти ще даде малко сигурност. Трябва да се стремиш да направиш Божиите думи своя реалност, да Му угаждаш и да изпълняваш волята Му, а не просто да се стремиш да се наслаждаваш на Божията благодат. За вярващите няма нищо по-важно от това да приемат Божието дело, да бъдат усъвършенствани и да станат изпълнители на Божията воля. Това е целта, към която трябва да се стремиш.

Всичко, към което човек се е стремил в Епохата на благодатта, вече е остаряло, защото се е появил един по-висок стандарт на стремеж — към онова, което е едновременно по-възвишено и по-практично, към онова, което може да задоволи по-добре вътрешните потребности на човека. През изминалите периоди Бог не е работил над хората, както го прави днес, не е говорил на хората толкова, колкото говори днес, а изискванията Му към хората не са били толкова високи, колкото са днешните. Това, че Бог ви говори днес за тези неща, показва, че Божиите намерения са изцяло съсредоточени върху вас, върху тази група хора. Ако наистина искаш Бог да те усъвършенства, тогава трябва да се стремиш към това като твоя основна цел. Независимо дали тичаш наоколо до пълно изтощение в изпълнение на функцията си или си получил задача от Бог, всичко това е, за да бъдеш усъвършенстван и да изпълниш Божията воля, както и да постигнеш тези цели. Ако някой каже, че не търси усъвършенстване от Бог или навлизане в живота, а търси само плътско спокойствие и радости, тогава той е най-слепият от всички. Онези, които не търсят реалността на живота, а се стремят единствено към вечен живот в отвъдното и сигурност в този свят, са най-слепите от всички. Следователно целта на всичко, което правиш, трябва да бъде усъвършенстване и придобиване от Бог.

Работата, която Бог върши над хората, е да им даде необходимото въз основа на различните им нужди. Колкото по-значим е животът на човек, толкова по-големи са неговите нужди и толкова по-големи са стремежите му. Ако на този етап нямаш стремежи, това показва, че Светият Дух те е изоставил. Всички, които се стремят към живота, никога няма да бъдат изоставени от Светия Дух. Тези хора винаги имат стремежи и винаги таят копнеж в сърцата си. Такива хора никога не се задоволяват с нещата такива, каквито са. Целта на всеки етап от работата на Светия Дух е да постигне някакъв резултат у теб, но ако станеш самонадеян, ако изгубиш интерес, ако вече не приемаш работата на Светия Дух, тогава Той ще те изостави. Хората се нуждаят от ежедневен Божи надзор, нуждаят се ежедневно от Божието изобилие. Могат ли хората да се справят, без да ядат и пият Божието слово всеки ден? Ако някой винаги чувства, че не яде и не пие достатъчно от Божието слово, ако постоянно го търси и изпитва непрекъснат глад и жажда за него, Светият Дух винаги ще работи над такъв човек. Колкото по-голям е копнежът на човек, толкова повече практична полза ще има от общуването с него. Колкото по-усърдно търси истината, толкова по-бързо ще се обогати животът му и той ще се превърне в богат на опит и заможен обитател на Божия дом.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Бог прави съвършени онези, които изпълняват Неговата воля“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger