Ежедневни Божии слова: Навлизане в живота | Откъс 485

Всеки ден делото на Светия Дух е различно. То се издига по-високо с всяка стъпка, откровението за утрешния ден е по-висше от днешното, изкачва се все по-високо, стъпка след стъпка. Такова е делото, чрез което Бог усъвършенства човека. Ако хората не могат да вървят в крак с него, те могат да бъдат отхвърлени по всяко време. Ако в сърцето им няма послушание, няма да могат да следват до края. Предишната епоха е отминала; днес е нова епоха. А в новата епоха трябва да се върши нова работа. Особено в последната епоха, когато хората биват усъвършенствани, Бог ще извършва нови дела, по-бързо, така че без послушание в сърцата си хората трудно ще следват стъпките Му. Бог не се придържа към никакви правила, нито пък смята за неизменен който и да е етап от работата Си. Вместо това делото, което Той върши, е все по-ново и все по-висше. С всеки следващ етап Неговото дело става все по-практическо и все по-съобразено с действителните нужди на човека. Хората могат да постигнат окончателната трансформация на своя нрав, едва след като са преживели делото на Бог. Познанията на човек за живота достигат все по-високи нива, а същото важи и за делото на Бог. Само по този начин човек може да стане съвършен и пригоден да бъде използван от Бог. Бог работи по този начин, от една страна, за да противодейства и да обърне представите на човека, а от друга — за да доведе човека до едно по-висше и естествено състояние, до най-висшата сфера на вярата в Бог, така че в крайна сметка да може да се изпълни волята Му. Всички непослушни хора, които съзнателно се противопоставят, ще бъдат изгонени на този етап от бързото и яростно напредващо Божие дело; само онези, които доброволно се подчиняват и с радост се смиряват, могат да стигнат до края на пътя. В тази работа всички трябва да се научите да се подчинявате и да се отказвате от представите си. Трябва да бъдете предпазливи във всяка своя стъпка. Ако сте невнимателни, със сигурност ще се превърнете в човек, който е отблъснат от Светия Дух, в човек, който нарушава Божието дело. Преди да се премине през този етап на работа, старите правила и закони на човека са били толкова безбройни, че той се е увлякъл и в резултат на това се е възгордял и се е самозабравил. Всичките тези препятствия пречат на човек да приеме новото Божие дело; те са врагове на човешкото познание за Бог. Опасно е хората да нямат в сърцата си нито послушание, нито стремеж към истината. Ако ти се подчиняваш само на прости дела и думи, и не си способен да приемеш нещо по-дълбоко, тогава си човек, който се придържа към старите порядки и не може да върви в крак с делото на Светия Дух.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Онези, които се подчиняват на Бог с искрено сърце, несъмнено ще бъдат спечелени от Него“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger