Ежедневни Божии слова: Навлизане в живота | Откъс 444

Как човек започва да разбира духа в детайли? Как действа Светият Дух в човека? Как действа Сатана в човека? Как действат злите духове в човека? Какви са техните проявления? Когато ти се случи нещо, от Светия Дух ли идва то и трябва ли да му се подчиниш или да го отхвърлиш? В действителната практика на хората много неща произлизат от човешката воля, за която хората неизменно вярват, че идва от Светия Дух. Някои неща идват от зли духове, но въпреки това хората си мислят, че са дошли от Светия Дух, а понякога Светият Дух напътства хората вътре в тях, но те се страхуват, че това напътствие идва от Сатана и затова не смеят да се подчинят, докато в действителност това напътствие е просвещението на Светия Дух. Следователно, ако човек не прави разграничение между двете, няма как да изпита това в практическите си преживявания; без разграничение човек няма как да спечели живот. Как действа Светият Дух? Как действат злите духове? Какво произлиза от човешката воля? И какво се ражда от напътствието и просвещението на Светия Дух? Ако разбереш характера на действието на Светия Дух в човека, тогава в ежедневието си и по време на практическите си преживявания ще можеш да развиваш знанията си и да намираш различията; ще опознаеш Бог, ще можеш да разбираш и разпознаваш Сатана; няма да се объркваш в подчинението или стремежа си и ще бъдеш човек с ясни мисли, който се покорява на действието на Светия Дух.

Действието на Светия Дух е форма на проактивно напътствие и положително просвещение. То не позволява на хората да бъдат пасивни. Носи им утеха, дава им вяра и решителност и им позволява да се стремят към усъвършенстване от Бог. Когато Светият Дух действа, хората са способни да навлизат активно; те не са пасивни, нито са под принуда, а действат по своя инициатива. Когато Светият Дух действа, хората се радват, готови са да се подчиняват и с радост се смиряват. Въпреки че вътрешно са измъчени и крехки, те имат решимостта да сътрудничат; приемат страданията с радост, могат да се подчиняват и са неопетнени от човешката воля, неопетнени от човешкото мислене и без съмнение са неопетнени от човешките желания и мотиви. Когато хората изпитват действието на Светия Дух, дълбоко в себе си те са свети по особен начин. Тези, които са обладани от действието на Светия Дух, изживяват своята любов към Бог и към своите братя и сестри, намират радост в нещата, които радват Бог, и ненавиждат нещата, които Бог ненавижда. Хората, които са докоснати от действието на Светия Дух, имат нормална човешка природа, постоянно се стремят към истината и са обладани от своята човешка природа. Когато Светият Дух действа в хората, тяхното състояние постепенно се подобрява, човешката им природа става все по-нормална и макар че тяхното сътрудничество може да е донякъде глупаво, мотивацията им е правилна, тяхното навлизане е положително, не се опитват да предизвикват смущения и в тях няма злонамереност. Действието на Светия Дух е нормално и реално, Светият Дух действа в човека според правилата на нормалния човешки живот и носи вътрешно просвещение и напътствие според действителния стремеж на нормалните човешки същества. Когато Светият Дух действа в хората, Той ги напътства и просвещава според нуждите на нормалните човешки същества. Той се грижи за тях според нуждите им, дава им позитивни напътствия и просвещение в зависимост от това, което им липсва, и според техните недостатъци. Делото на Светия Дух е да просвещава и напътства хората в реалния живот; само ако преживяват Божиите думи в реалния си живот, те могат да видят делото на Светия Дух. Ако в ежедневието си хората са в положително състояние и имат нормален духовен живот, значи са обладани от действието на Светия Дух. В такова състояние, когато ядат и пият Божиите думи, те имат вяра; когато се молят, те са вдъхновени; когато се сблъскат с нещо, те не са пасивни; и когато се случват различни неща, те умеят да разберат поуката от тези неща — това, което Бог изисква от тях да научат. Те не са пасивни или слаби и въпреки че срещат истински трудности, са готови да се подчиняват на всички Божии наредби.

Какви ефекти се постигат от действието на Светия Дух? Може да си глупав и да си лишен от проницателност, но е достатъчно Светият Дух да действа и ти ще имаш вяра, винаги ще чувстваш, че обичта ти към Бог не може да има предел. Ще бъдеш готов да сътрудничиш, независимо колко големи са предстоящите трудности. Ще ти се случват неща, за които няма да е ясно дали идват от Бог или от Сатана, но ти ще умееш да изчакваш и няма да бъдеш нито пасивен, нито небрежен. Това е нормалното действие на Светия Дух. Когато Светият Дух действа в теб, ти пак ще срещаш истински трудности: понякога ще се разплакваш и понякога ще има неща, които не можеш да преодолееш, но всичко това е само етап от обичайното действие на Светия Дух. Въпреки че не си успял да преодолееш тези трудности и въпреки че в дадения момент си бил слаб и пълен с оплаквания, след това все пак си бил способен да обичаш Бог с абсолютна вяра. Твоята пасивност не може да ти попречи да имаш нормални преживявания и независимо от това какво казват другите хора и как те нападат, ти все пак си способен да обичаш Бог. Докато се молиш, винаги усещаш, че в миналото си Му бил много задължен, и затова решаваш да удовлетвориш Бога и да се отречеш от плътта, когато отново се сблъскаш с такива неща. Тази сила показва, че Светият Дух действа в теб. Това е нормалното състояние на действието на Светия Дух.

Какви действия идват от Сатана? В действията, които идват от Сатана, виденията вътре в хората са неясни; хората са лишени от нормална човешка природа, мотивите за техните действия са неправилни и въпреки че искат да обичат Бог, в тях винаги има обвинения и тези обвинения и мисли предизвикват постоянно вмешателство вътре в тях, ограничават развитието на живота им и им пречат да дойдат пред Бог в нормално състояние. Това означава, че щом действието на Сатана навлезе в хората, сърцата им не могат да бъдат спокойни пред Бог. Те не знаят какво да правят със себе си — когато видят хора, които се събират, искат да избягат и не могат да затворят очи, когато другите се молят. Действието на злите духове разрушава нормалната връзка между човек и Бог и разстройва предишните видения на хората или предишния им път на навлизане в живота; в сърцата си те никога не могат да се доближат до Бог и винаги се случват неща, които ги смущават и сковават. Сърцата им не могат да намерят покой и те остават без силата да обичат Бог и падат духом. Такива са проявленията на действието на Сатана. Проявленията на действието на Сатана са: неспособност да отстояваш позициите си и да свидетелстваш, в резултат от което се превръщаш в човек, който е виновен пред Бог и който не е верен на Бог. Когато Сатана се намеси, ти губиш любовта и предаността към Бог в себе си, лишаваш се от нормална връзка с Него, не се стремиш към истината или към лично усъвършенстване; отстъпваш и ставаш пасивен, угаждаш на себе си, даваш свобода на разпространението на греха и не изпитваш омраза към него; освен това намесата на Сатана те прави разпуснат; тя прави така, че Божието докосване да изчезне от теб и те кара да се оплакваш от Бог и да Му се противопоставяш, вследствие от което започваш да изпитваш съмнения в Бога; съществува дори риск да изоставиш Бог. Всичко това идва от Сатана.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Действието на Светия Дух и действието на Сатана“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger