Ежедневни Божии слова: Предназначения и изход | Откъс 607

Като вярващ в Бог, не трябва да си верен на никой друг, освен на Него, във всички неща и трябва да си способен да се подчиняваш на Неговата воля във всички неща. Въпреки това, макар че всеки разбира това послание, поради разни трудности на човека — поради неговото невежество, глупост и поквара, например — тези истини, които са най-очевидните и основните от всички, не са напълно видими в него, и затова, преди вашият край да бъде твърдо определен, трябва най-напред да ви кажа няколко неща, които са от изключително голямо значение за вас. Преди да продължа, вие трябва първо да разберете това: думите, които изричам, са истини, насочени към цялото човечество; те не са отправени само към конкретен човек или тип хора. Затова трябва да се съсредоточите, за да разберете Моите думи от гледището на истината, и трябва непременно да се отнасяте към тях с цялото си внимание и искреност; не пренебрегвайте и една-единствена дума или истина, която изричам, и не се отнасяйте лекомислено към всички думи, които изговарям. Аз виждам, че в живота си сте правили много неща, които нямат отношение към истината, и затова изрично ви моля да станете слуги на истината, да не бъдете роби на злобата и грозотата и да не потъпквате истината или да осквернявате което и да е кътче от Божия дом. Това е Моят съвет към вас. Сега ще говоря по настоящата тема.

Най-напред, заради вашата съдба, вие трябва да търсите одобрението на Бог. Това означава, че след като признавате, че сте членове на Божия дом, трябва да носите на Бог душевен мир и да Го удовлетворявате във всички неща. Трябва, с други думи, да бъдете принципни в действията си и да спазвате истината в тях. Ако това не е по силите ти, тогава ще бъдеш възненавидян и отхвърлен от Бог и презиран от всеки човек. След като си изпаднал в подобно положение, не можеш да бъдеш причисляван към Божия дом, и точно това означава да не бъдеш одобряван от Бог.

Второ, трябва да знаете, че Бог харесва онези, които са честни. По същество Бог е истинен, така че на Неговите думи може да се вярва винаги; Неговите действия освен това са безпогрешни и неоспорими, поради което Бог харесва онези, които са абсолютно честни с Него. Честността означава да дадеш сърцето си на Бог, да бъдеш искрен с Бог във всички неща, да бъдеш открит с Него във всички неща, никога да не скриваш фактите, да не се опитваш да мамиш онези, които са по-високо и по-ниско от теб, и да не правиш неща само за да угодничиш пред Бога. Накратко, да си честен означава да си чист в действията и думите си и да не мамиш нито Бог, нито хората. Това, което казвам, е много просто, но за вас това е двойна трудност. Много хора биха предпочели да бъдат осъдени да отидат в ада, отколкото да говорят и постъпват честно. Нищо чудно, че имам подготвено друго отношение за онези, които са нечестни. Разбира се, знам много добре колко трудно е за вас да сте честни. Тъй като всички вие сте толкова умни, умеете толкова добре да измервате хората с вашия дребен аршин, това опростява много Моята работа. И тъй като всеки от вас крие тайните си в своята пазва, добре тогава — ще ви вкарам един по един в беда, за да бъдете „научени“ с огън, така че след това да можете да повярвате твърдо в Моите думи. Най-сетне Аз ще изтръгна от устите ви думите „Бог е Бог истинен“, при което вие ще се удряте в гърдите и ще ридаете: „Невярно е сърцето на човека!“ Какво ще бъде душевното ви състояние в този момент? Предполагам, че няма да сте толкова тържествуващи, колкото сега. И още по-малко ще сте „дълбоки и неясни“, каквито сте сега. В присъствието на Бог някои хора са самото благочестие, стараят се да имат „добро поведение“, но оголват зъбите си и показват ноктите си в присъствието на Духа. Бихте ли поставили подобни хора в редиците на честните? Ако си лицемер, човек, изкусен в „междуличностните отношения“, тогава казвам, че определено си човек, който се опитва да си играе с Бог. Ако думите ти са изпълнени с извинения и оправдания без стойност, тогава казвам, че си човек, който не желае да прилага истината на дело. Ако имаш много тайни, които не ти се иска да споделяш, ако силно се противиш да разкриеш своите тайни — своите трудности — пред другите, за да търсиш пътя на светлината, тогава казвам, че си човек, който няма лесно да постигне спасение и който няма лесно да излезе от тъмнината. Ако да търсиш пътя на истината ти носи голямо задоволство, тогава си човек, който живее винаги в светлината. Ако много се радваш да бъдеш служител в дома на Бог, като се трудиш старателно и съвестно в сянка, като даваш винаги и не вземаш никога, тогава казвам, че си верен свят човек, защото не търсиш награда, а просто постъпваш честно. Ако желаеш да си искрен, ако си готов да дадеш всичко от себе си, ако си способен да пожертваш живота си за Бог и си твърд в своето свидетелство, ако си честен до такава степен, че знаеш само да удовлетворяваш Бог, без да мислиш за себе си или да вземаш за себе си, тогава казвам, че такива хора се хранят в светлината и ще живеят вечно в царството. Трябва да знаеш дали у теб има истинска вяра и истинска преданост, дали си страдал за Бог и дали си се подчинил напълно на Бог. Ако си лишен от тези неща, тогава у теб остава непослушание, измама, алчност и недоволство. Щом като сърцето ти е далече от честността, ти никога не си получил категорично признание от Бог и никога не си живял в светлината. Каква ще бъде съдбата на човек накрая, зависи от това дали има честно и кървавочервено сърце и дали има чиста душа. Ако си много нечестен човек, със зло сърце, с нечиста душа, тогава със сигурност накрая ще отидеш на място, където човек търпи наказание, както е записано в историята на твоята съдба. Ако твърдиш, че си много честен, и въпреки това никога не успяваш да постъпиш в съответствие с истината или да кажеш истинна дума, още ли очакваш Бог да те възнагради? Още ли се надяваш Бог да те цени като зеницата на окото Си? Не е ли абсурдно подобно мислене? Ти мамиш Бог във всички неща; как би могъл Божият дом да приеме такъв като теб, чиито ръце са нечисти?

Третото, което искам да ви кажа, е това: всеки човек в течение на своя живот на вяра в Бог е вършил неща, които противостоят на Бог и мамят Бог. Някои зли дела може да не се отчитат като оскърбление, но някои са непростими; защото има много постъпки, които нарушават управленските закони, които оскърбяват нрава на Бог. Мнозина, които са загрижени за собствената си съдба, може да попитат какви са тези постъпки. Трябва да знаете, че вие сте високомерни и надменни по природа и не сте готови да се покорите на фактите. По тази причина ще ви казвам малко по малко, след като сте размислили върху себе си. Съветвам ви да придобиете по-добро разбиране за съдържанието на управленските закони и да направите усилие да узнаете нрава на Бог. Ако не, ще ви бъде трудно да държите устните си запечатани, езиците ви ще се въртят твърде волно с шумни приказки и вие неволно ще оскърбите нрава на Бог и ще паднете в тъмнината, като ще изгубите присъствието на Светия Дух и светлината. Понеже сте безпринципни в действията си, понеже вършиш и казваш каквото не трябва, ще получиш подобаващо възмездие. Трябва да знаеш, че макар и да си безпринципен в думите и делата си, Бог е високо принципен и в двете. Причината да получиш възмездие е, че си оскърбил Бог, а не човек. Ако в живота си извършиш множество оскърбления срещу нрава на Бог, тогава неизбежно ще станеш дете на ада. За хората може да изглежда, че само си извършил няколко постъпки, които са в разрез с истината, и нищо повече. Осъзнаваш ли обаче, че в очите на Бог вече си някой, за когото няма повече изкупителна жертва? Тъй като си нарушил управленските закони на Бог повече от веднъж и при това не си дал признак на разкаяние, за теб няма друго средство освен да се провалиш в ада, където Бог наказва хората. Малък брой хора, докато са следвали Бог, са извършили някои постъпки в нарушение на принципи, но след като са били предприети мерки във връзка с тях и са им били дадени напътствия, постепенно са открили собствената си поквара, впоследствие са влезли в правия път на истинността и до днес са стъпили здраво на него. Такива хора са онези, които ще останат накрая. Независимо от това, именно честните са тези, които търся; ако си честен и принципен в постъпките си човек, тогава можеш да бъдеш довереник на Бог. Ако в действията си не оскърбяваш Божия характер и търсиш Божията воля, и имаш в сърцето си почит към Бог, тогава вярата ти е на нужното ниво. Който не почита Бог и няма сърце, което трепери от страх, е много вероятно да наруши управленските закони на Бог. Мнозина служат на Бог по силата на увлечението си, но нямат разбиране за управленските закони на Бог и още по-малко — представа за дълбоките значения на Неговите думи. И така, с добрите си намерения в крайна сметка те често вършат неща, които подриват управлението на Бог. В сериозните случаи те биват прогонени, лишени от всякакъв друг шанс да Го следват и захвърлени в ада, което слага край на всяка връзка с Божия дом. Тези хора работят в Божия дом по силата на своите невежи добри намерения и в крайна сметка разгневяват нрава на Бог. Хората донасят в Божия дом своите начини да служат на държавните чиновници и владетелите и се опитват да ги използват, като суетно си мислят, че те могат да бъдат прилагани тук с лекота и без усилие. Те никога не си представят, че Бог няма нрава на агне, а на лъв. Затова онези, които се свързват с Бог за първи път, са неспособни да общуват с Него, защото сърцето на Бог е различно от това на човека. Едва след като разбереш много истини, можеш да опознаваш Бог постоянно. Това познание не се състои от думи и учения, но може да се използва като съкровище, чрез което влизаш в близки отношения на доверие с Бог, и като доказателство, че Бог ти се радва. Ако ти липсва истинността на познанието и не си въоръжен с истината, тогава твоето пламенно служене може да ти навлече единствено омразата и отвращението на Бог. Досега би трябвало да си разбрал, че вярата в Бог не е просто изучаване на теология!

Въпреки че думите, с които ви съветвам, са кратки, всичко, което описах, е това, което най-много липсва във вас. Трябва да знаете, че това, за което говоря сега, е заради Моята последна работа сред хората, заради определянето на края на човека. Не желая да върша много повече работа, която не служи на никаква цел, и не желая да продължавам да водя онези хора, които са безнадеждни като гнило дърво, още по-малко — да продължавам да водя онези, които скрито хранят зли намерения. Може би един ден ще разберете сериозните намерения зад Моите думи и приноса, който съм дал за човечеството. Може би един ден ще схванете посланието, което ви дава възможност да решите собствения си край.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Три съвета“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger