Ежедневни Божии слова: Предназначения и изход | Откъс 585

Сега е времето, в което ще определя края на всеки човек, а не епохата, в която започнах да го оформям. Записвам в Моята книга, едно по едно, думите и действията на всеки човек, пътя, по който Ме е следвал, присъщите му характеристики и как се е държал през живота си. По този начин, независимо какви са били хората, никой няма да избегне десницата Ми и всеки ще бъде с подобните нему, както Аз преценя. Аз решавам назначението на всеки човек не според възрастта му или общественото му положение, нито според изтърпените от него страдания, а най-малко според това доколко предизвиква жалост. Съдя хората по това дали притежават истината. Не съществува никаква алтернатива. Трябва да осъзнаете, че всички онези, които не следват Божията воля, също ще бъдат наказани. Това е безспорен факт. Следователно, Бог въздава наказания заради Своята праведност и в отговор на многобройните сторени от хората злини. От самото начало не съм внесъл нито една промяна в Своя план. Обаче, що се отнася до човеците, изглежда, че броят на онези, към които отправям словото Си, намалява, както и броят на тези, които истински одобрявам. При все това повтарям, че Моят план никога не се е променял; по-скоро непрестанно се променят вярата и любовта на хората; все по-слаби са, до такава степен, че вече е възможно човек да охладнее, вместо да Ме боготвори, и дори да Ме пропъди. Моето отношение към вас няма да бъде нито топло, нито студено, докато не изпитам погнуса и отвращение и накрая не въздам наказания. В деня на вашето наказание обаче Аз ще продължавам да ви виждам, но вие вече няма да Ме виждате. Тъй като животът сред вас вече Ми е скучен и отегчителен, се подразбира, че избрах друго обкръжение, в което да пребивавам, за да избегна обидата от злостните ви думи и да се отдалеча от непоносимо окаяното ви поведение. Така няма да можете да Ме мамите или да се отнасяте с пренебрежение към Мен. Преди да ви оставя, все пак ви призовавам да се въздържате от действия, противоречащи на истината. Вместо това правете това, което е угодно на всички, което носи добро на всички и което ви доближава до собственото ви назначение. Не го ли сторите, самите вие ще страдате по време на бедствията.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Подгответе си достатъчно много добри дела за вашето назначение“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger