Относно практикуването на молитвата

Вие не отдавате значение на молитвата в ежедневието си. Човек пренебрегва темата за молитвата. Някога молитвите бяха повърхностни, като човек просто извършваше механични движения пред Бог. Никой човек никога не е принасял изцяло сърцето си на Бог и не отправял истинска молитва към Него. Хората се молеха на Бог само когато възникваха беди. Молили ли сте се изобщо някога истински на Бог през всичките тези години? Имало ли е момент, в който сте плакали със сълзи на болка пред Него? Имало ли е момент, в който сте опознавали себе си пред Него? Разкривали ли сте някога сърцето си в молитва пред Бог? Молитвата се случва чрез практиката: ако обикновено не се молите у дома, няма как да се молите и в църквата, а ако обичайно не се молите на малки сбирки, няма да сте в състояние да се молите и на големи. Ако редовно не се приближавате до Бог или не размишлявате върху Божиите думи, тогава няма да имате какво да кажете, когато дойде време за молитва, а дори и да се молите, това ще е само на думи, няма да е истинска молитва.

Какво представлява истинската молитва? Тя е да казваш на Бог това, което е в сърцето ти, да общуваш с Него, докато разбираш Неговите намерения, да общуваш с Бог чрез Неговото слово, да се чувстваш особено близо до Него, да усещаш, че Той е там, пред теб, и да вярваш, че имаш какво да Му кажеш. Сърцето ти се чувства изпълнено със светлина и усещаш колко мил е Бог. Чувстваш се особено вдъхновен и братята и сестрите ти получават удовлетворение, когато те слушат. Те усещат, че думите, които изричаш, са същите като тези в техните сърца, които и те желаят да споделят, сякаш техните собствени думи излизат от теб. Това представлява истинската молитва. След като започнеш да отправяш истинска молитва, в сърцето ти ще има мир и то ще познае удовлетворението. Силата да обичаш Бог може да нарасне и ще почувстваш, че няма нищо по-ценно и значимо в живота от това да обичаш Бог. Всичко това доказва, че молитвите ти са били ефективни. Молил ли си се някога по такъв начин?

А какво да кажем за съдържанието на молитвата? Твоята молитва трябва да протича стъпка по стъпка, в съответствие с истинското състояние на сърцето ти и с делото на Светия Дух; ти идваш да беседваш с Бог в съответствие с Неговите намерения и с това, което Той изисква от човека. Когато започнеш практиката на молитвата, първо отдай сърцето си на Бог. Не се опитвай да разбереш Божиите намерения — само се опитай да насочиш към Бог думите, които са в сърцето ти. Когато застанеш пред Него, говори по този начин: „Боже, едва днес осъзнавам, че не съм се бунтувал срещу Теб. Аз съм напълно покварен и презрян. Само съм пропилявал живота си. От днес нататък ще живея за Теб. Ще водя смислен живот и ще удовлетворявам намеренията Ти. Нека Твоят Дух винаги да работи в мен, като непрекъснато ме озарява и просветлява. Нека нося силно и гръмко свидетелство пред Теб. Нека Сатана да види Твоята слава, Твоето свидетелство и доказателството за Твоя триумф, проявени в нас“. Когато се молиш по този начин, сърцето ти ще бъде напълно освободено. А след това то ще бъде по-близо до Бог и ако можеш да се молиш често по този начин, Светият Дух неизбежно ще работи в теб. Ако винаги призоваваш Бог по този начин и изразяваш решимостта си пред Него, ще дойде ден, когато тя ще бъде приемлива пред Него, а сърцето и цялото ти същество ще бъдат спечелени от Бог и в крайна сметка Той ще те направи съвършен. За вас молитвата е от изключителна важност. Когато се молиш и получаваш делото на Светия Дух, сърцето ти ще бъде развълнувано от Бог и ще се появи сила да Го обичаш. Ако не се молиш със сърцето си, ако не го отвориш за беседване с Бог, тогава Той няма как да работи в теб. Ако след като си се молил и си изрекъл думите на сърцето си Божият Дух не е започнал Своето дело и ти не си получил вдъхновение, това показва, че в сърцето ти липсва искреност, думите ти са неверни и все още нечисти. Ако след като си се молил имаш чувство на удовлетворение, значи молитвите ти са били приемливи за Бог и Светият Дух работи в теб. Като човек, който служи на Бог, ти не можеш да живееш без молитва. Ако наистина приемаш беседването с Бог като нещо значимо и ценно, тогава можеш ли да изоставиш молитвата? Никой не може да бъде без духовна връзка с Бог. Без молитва ти живееш в плътта, в робство на Сатана; без истинска молитва живееш под влиянието на тъмнината. Надявам се, че вие, братя и сестри, успявате да отправяте истински молитви всеки ден. Тук не става въпрос за следване на правилата, а за постигане на определен резултат. Готови ли сте да се откажете от малко сън и удоволствия, за да станете рано за сутрешните молитви и да се наслаждавате на Божиите слова? Ако се молиш с чисто сърце и ядеш и пиеш Божиите слова по този начин, ще бъдеш по-приемлив за Него. Ако всяка сутрин правиш това, ако всеки ден практикуваш отдаването на сърцето си на Бог, като общуваш и се приближаваш до Него, тогава твоето познание за Бог със сигурност ще се увеличи и ще можеш по-добре да разбираш Божиите намерения. Ти казваш: „Боже! Готов съм да изпълня дълга си. В състояние съм само да посветя цялото си същество на Теб, за да можеш да печелиш слава от нас, за да можеш да се насладиш на свидетелството, което тази наша група носи. Умолявам Те да вършиш делото Си в нас, за да мога да стана способен истински да Те обичам, да Те удовлетворявам и да се стремя към Теб“. Като поемеш това бреме, Бог със сигурност ще те направи съвършен. Не трябва да се молиш само за собствена изгода, но трябва да се молиш и за да следваш Божията воля и да Го обичаш. Това е най-истинският вид молитва. Дали си човек, който се моли заради следването на Божията воля?

В миналото не знаехте как да се молите и пренебрегвахте молитвата. Сега трябва да направите всичко възможно, за да се научите. Ако не си в състояние да събереш в себе си силата да обичаш Бог, тогава как ще се молиш? Казваш: „Боже, сърцето ми не е способно да Те обича истински. Искам да Те обичам, но ми липсват сили. Какво трябва да направя? Отвори духовните ми очи и нека Твоят Дух въздейства на сърцето ми. Направи така, че като дойда пред Теб, да отхвърля всичко негативно, да престана да бъда ограничаван от каквито и да било хора, въпроси или неща и да разкрия напълно сърцето си пред Теб, и направи така, че да мога да Ти принеса цялото си същество. Както и да ме изпитваш, аз съм готов. Сега не обръщам внимание на бъдещите си перспективи и не съм под игото на смъртта. Със сърце, което Те обича, искам да търся пътя на живота. Всяко нещо, всичко — то е в Твоите ръце; съдбата ми е в Твоите ръце и Ти държиш самия ми живот в ръката Си. Сега се стремя да Те обичам и независимо от това дали Ти позволяваш да Те обичам, въпреки смущенията на Сатана, аз съм решен да Те обичам“. Моли се така, ако се сблъскаш с този проблем. Ако се молиш по този начин всеки ден, силата да обичаш Бог постепенно ще се усилва.

Как човек да навлезе в истинска молитва?

Когато се молиш, трябва да имаш сърце, което е смирено и искрено пред Бог. Ти действително беседваш и се молиш с Бог — ти не трябва да се опитваш да Го подмамваш с красиви слова. Молитвата трябва да се съсредоточи върху това, което Бог иска да постигне в момента. Когато се молиш, помоли Бог да те дари с по-голямо просветление и озарение, да представиш пред Него реалното си състояние и проблеми, включително решението, което си взел пред Бог. Молитвата не се състои в следване на процедури, а в търсене на Бог с искрено сърце. Помоли Го да закриля сърцето ти, така че то често да е смирено пред Него; в средата, в която те е поставил, да познаеш себе си, да се презреш и да се опълчиш на себе си, като по този начин си дадеш възможност да имаш нормални взаимоотношения с Бог и наистина да се превърнеш в човек, който обича Бог.

Каква е значимостта на молитвата?

Молитвата е един от начините, по които човек сътрудничи на Бог, тя е средство, чрез което човек призовава Бог, и е процес, при който Божият Дух въздейства на човек. Може да се каже, че тези, които не се молят, са мъртви хора, лишени от дух, което доказва, че им липсва способността да им бъде въздействано от Бог. Без молитва би било невъзможно да се води нормален духовен живот, а още по-малко да се поддържа работата на Светия Дух. Да бъдеш без молитва означава да прекъснеш връзката си с Бог и би било невъзможно да спечелиш Божията похвала. Когато човек е вярващ в Бог, колкото повече се моли, тоест колкото повече му въздейства Бог, толкова повече ще се изпълва с решителност и толкова по-способен ще бъде да получава ново просветление от Бог. В резултат на това само такъв човек може да бъде усъвършенстван от Светия Дух възможно най-бързо.

Какъв ефект трябва да постигне молитвата?

Хората може да са способни да извършват молитвена практика и да разбират значимостта на молитвата, но не е лесно молитвата да бъде ефективна. Молитвата не се състои в това просто да извършваш механични движения, да следваш процедура или да рецитираш Божиите думи. Молитвата не е папагалско повтаряне на определени думи и не е подражание на другите. В молитвата човек трябва да достигне до състояние, в което сърцето му може да бъде отдадено на Бог, да отвори сърцето си, за да може да му бъде въздействано от Бог. За да бъде молитвата ефективна, тя трябва да се основава на четенето на Божиите думи. Само като се моли от дълбините на Божиите думи, човек може да получи по-голямо просветление и озарение. Проявите на истинската молитва са: да имаш сърце, което копнее за всичко, което Бог желае, и освен това да иска да изпълни това, което Той изисква; да ненавиждаш онова, което Бог ненавижда, и след това, надграждайки върху тази основа, да придобиеш известно разбиране за това и да имаш известно познание и яснота относно истините, които Бог излага. Когато след молитвата има решителност, вяра, знание и път за практикуване, само тогава тя може да се нарече истинска молитва и само този вид молитва може да бъде ефективен. И все пак молитвата трябва да бъде изградена върху насладата от Божиите думи, тя трябва да бъде установена върху основата на беседването с Бог в Неговите думи, а сърцето трябва да може да търси Бог и да се смири пред Него. Молитвата от този вид вече е навлязла в етапа на истинското общение с Бог.

Най-основното знание за молитвата:

1. Не казвай сляпо каквото ти дойде на ум. В сърцето ти трябва да има бреме, тоест трябва да имаш цел, когато се молиш.

2. Молитвата трябва да съдържа Божиите думи; тя трябва да се основава на Божиите думи.

3. Когато се молиш, не трябва да преразказваш остарели теми. Молитвите ти трябва да са свързани с актуалните Божии думи и когато се молиш, да споделяш с Бог най-съкровените си мисли.

4. Груповата молитва трябва да е съсредоточена около един център, който, разбира се, е настоящото дело на Светия Дух.

5. Всички хора трябва да се научат на застъпническа молитва. Това е също и начин да се покаже внимание към Божиите намерения.

Молитвеният живот на отделния човек се основава на разбирането на значимостта на молитвата и на основно познание за нея. В ежедневието се моли често за собствените си недостатъци, моли се, за да постигнеш промяна в своя живот нрав, и се моли въз основа на познаването на Божиите думи. Всеки човек трябва да установи свой собствен молитвен живот, да се моли заради познаването на Божиите думи и да се моли, за да търси познание за Божието дело. Разкрий личните си обстоятелства пред Бог и бъди истински, без да отделяш прекалено внимание на начина, по който се молиш. Основният въпрос е да постигнеш истинско разбиране и да придобиеш истинско изживяване от Божиите думи. Човек, който се стреми да навлезе в духовния живот, трябва да може да се моли по много различни начини. Тихата молитва, размишляването върху Божиите думи, опознаването на Божието дело — всичко това са примери за целенасочена работа на духовното общение в името на постигането на навлизане в нормалния духовен живот, което непрекъснато подобрява състоянието на човека пред Бог и го тласка към все по-голям напредък в живота. Накратко, всичко, което правиш, независимо дали ядеш и пиеш Божието слово, или се молиш тихо, или проповядваш на висок глас, е с цел да ти даде възможност да видиш ясно Божието слово, Неговото дело и онова, което Той иска да постигне в теб. Още по-важно е, че всичко, което правиш, е с цел да постигнеш стандартите, които Бог изисква, и да издигнеш живота си до нови висоти. Минимумът, който Бог изисква от човека, е да може да отвори сърцето си за Него. Ако човек отдава истинското си сърце на Бог и говори това, което наистина е в сърцето му, тогава Бог е готов да действа в него. Това, което Бог желае, не е измамното човешко сърце, а чисто и честно сърце. Ако човек не говори от сърцето си на Бог, тогава Бог няма да въздейства на сърцето му или да върши делото Си в него. Следователно същността на молитвата е да говориш на Бог от сърцето си, да Му разкажеш за своите недостатъци или непокорен нрав, да се откриеш напълно пред Него; само тогава Бог ще се заинтересува от твоите молитви, иначе ще скрие лицето Си от теб. Минималният критерий за молитва е да можеш да запазиш сърцето си пред Бог смирено и то да не се отдалечава от Бог. Възможно е по време на тази фаза да не получиш по-ново или по-висше прозрение, но тогава трябва да използваш молитвата, за да запазиш съществуващото положение — не трябва да се връщаш назад. Това е най-малкото, което трябва да постигнеш. Ако не можеш да постигнеш дори това, то това доказва, че духовният ти живот не е в правилния път. В резултат на това няма да можеш да се придържаш към видението, което си имал в началото, ще загубиш вяра в Бог и впоследствие решителността ти ще се изгуби. Един от признаците за това дали си навлязъл в духовния живот е да видиш дали молитвите ти са в правилния път. Всички хора трябва да навлязат в тази реалност; всички те трябва да свършат работата по съзнателното си самообучение в молитва, не да чакат пасивно, а съзнателно да се стремят да бъдат под въздействието на Светия Дух. Само тогава те ще бъдат хора, които наистина търсят Бог.

Когато започнете да се молите, не се изсилвай с надеждата да постигнеш всичко с един замах. Не можеш да отправяш екстравагантни искания с очакването, че веднага щом отвориш уста, Светият Дух ще започне да ти въздейства, или че ще получиш просветление и озарение, или пък че Бог ще излее благодат върху теб. Това няма да се случи; Бог не прави свръхестествени неща. Бог приема молитвите на хората, когато прецени, че е време, и понякога изпитва вярата ти, за да види дали си Му предан. Когато се молиш, трябва да имаш вяра, постоянство и решителност. Повечето хора, когато тепърва започват да се обучават, се отчайват, защото не биват докоснати от Светия Дух. Така няма да стане! Трябва да си упорит; трябва да се съсредоточиш върху това да усещаш въздействието на Светия Дух и да търсиш и изследваш. Понякога пътят на практиката ти не е правилен, а понякога личните ти мотиви и представи не могат да издържат пред Бог и затова Божият Дух не успява да те докосне. В други случаи Бог наблюдава дали си предан, или не. Накратко, при обучението си трябва да положиш по-значими усилия. Ако откриеш, че се отклоняваш от пътя на своята практика, можеш да промениш начина, по който се молиш. Стига да търсиш с искрено сърце и да копнееш да получиш, тогава Светият Дух със сигурност ще те отведе в тази реалност. Понякога се молиш с искрено сърце, но не чувстваш да си бил докоснат. В такива моменти трябва да разчиташ на вярата, като се уповаваш на това, че Бог бди над твоите молитви; трябва да имаш постоянство в молитвите си.

Бъди честен човек; моли Бог да те избави от измамата в сърцето ти. Винаги се пречиствай чрез молитва, бъди движен от Божия Дух чрез молитва и нравът ти постепенно ще се промени. Истинският духовен живот е живот в молитва — това е живот, в който си докоснат от Светия Дух. Да си докоснат от Светия Дух е процес на промяна на човешкия нрав. Живот, в който човек не е докоснат от Светия Дух, не е духовен живот, а живот единствено на религиозен ритуал. Само онези, които често са под въздействието на Светия Дух и са просветени и озарени от Него, са навлезли в духовния живот. Човешкият нрав постоянно се променя, когато човек се моли. Колкото повече го докосва Божият Дух, толкова по-активен и покорен става той. Така и сърцето му постепенно ще се пречисти, а нравът му постепенно ще се промени. Такъв е ефектът от истинската молитва.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger