Проявявай внимание към Божиите намерения, за да постигнеш съвършенство

Колкото повече внимание проявяваш към Божиите намерения, толкова по-голямо бреме носиш, а колкото по-голямо бреме носиш, толкова по-богат ще стане твоят опит. Когато проявяваш внимание към намеренията Му, Бог ще те натовари с бреме, а след това ще те просвети за задачите, които ти е поверил. Когато Бог ти даде това бреме, ще обърнеш внимание на всички свързани с него истини, докато ядеш и пиеш от Божиите слова. Ако имаш бреме, свързано със състоянието на живота на твоите братя и сестри, това е бреме, което ти е поверено от Бог и винаги ще носиш това бреме със себе си в ежедневните си молитви. Това, което Бог върши, е стоварено върху теб и ти си готов да правиш това, което Бог иска да върши; ето какво означава да поемеш Божието бреме като свое. В този момент, докато ядеш и пиеш Божиите слова, ще се съсредоточиш върху такива въпроси и ще се чудиш: „Как ще реша тези проблеми? Как мога да помогна на моите братя и сестри да се освободят и да намерят духовно наслаждение?“. Ще се съсредоточиш също върху решаването на тези проблеми, докато общуваш, а когато ядеш и пиеш от Божиите слова, ще се съсредоточиш върху яденето и пиенето на такива думи, които се отнасят до тези въпроси. Ще носиш бреме и докато ядеш и пиеш от Неговите слова. Веднъж разбрал Божиите изисквания, ще имаш по-ясна представа по кой път да поемеш. Това са просветлението и озарението на Светия Дух, донесени от твоето бреме, а също и Божието напътствие, което ти е дадено. Защо казвам това? Ако нямаш бреме, няма да внимаваш, докато ядеш и пиеш от Божиите слова, а когато ядеш и пиеш от Божиите слова, докато носиш бреме, можеш да разбереш същността им, ще намериш пътя и ще проявяваш внимание към намеренията Му. Ето защо, в молитвите си, трябва да искаш Бог да постави по-голямо бреме върху теб и да ти повери още по-големи задачи, така че пред теб да има по-голям път, по който да практикуваш, и яденето и пиенето на Божиите слова да даде по-добър резултат, за да можеш да станеш по-способен да разбереш същината на Неговите слова и да бъдеш по-подготвен за напътствията на Светия Дух.

Яденето и пиенето на Божиите думи, практикуването на молитви, приемането на Божието бреме и на задачите, които Той ти поверява — всичко това е, за да има път пред теб. Колкото по-голямо е бремето, поверено ти от Бог, толкова по-лесно ще е да бъдеш усъвършенстван от Него. Някои не желаят да си сътрудничат с другите в служба на Бог, дори когато са призовани; това са мързеливи хора, които искат само да се наслаждават на комфорта. Колкото повече се иска от теб да служиш в сътрудничество с останалите, толкова повече опит ще придобиеш. Тъй като имаш повече бреме и опит, ще получиш повече възможности да бъдеш усъвършенстван. Следователно, ако можеш да служиш на Бог искрено, ще спазваш Божието бреме и ще имаш повече възможности да бъдеш усъвършенстван от Бог. Точно такава група хора се усъвършенства в момента. Колкото повече те докосва Светият Дух, толкова повече време ще посветиш на това да се съобразяваш с Божието бреме, толкова повече ще бъдеш усъвършенстван от Бог и толкова повече ще бъдеш придобит от Него — докато накрая се превърнеш в човек, когото Бог използва. В днешно време има хора, които не се обременяват за църквата. Тези хора са мързеливи и небрежни и се грижат само за собствената си плът. Такива хора са изключително егоистични, а освен това са и слепи. Ако не можеш да видиш този въпрос ясно, няма да носиш никакво бреме. Колкото повече внимание проявяваш към Божиите намерения, толкова по-голямо бреме ще ти повери Той. Егоистите не желаят да изстрадат такива неща; не желаят да платят цената и в резултат на това ще пропуснат възможности да бъдат усъвършенствани от Бог. Нима не си причиняват вреда? Ако проявяваш внимание към Божиите намерения, ще поемеш истинско бреме за църквата. Всъщност, вместо да го наричаме бреме, което поемаш за църквата, би било по-добре да го наречем бреме, което поемаш заради собствения си живот, защото целта на бремето, което поемаш за църквата, е да използваш този опит, за да бъдеш усъвършенстван от Бог. Следователно, този, който поема най-голямото бреме за църквата, и този, който носи бремето на навлизане в живота, ще бъде усъвършенстван от Бог. Разбра ли това ясно? Ако църквата, в която си, е разпиляна като пясък, но нито се тревожиш, нито се притесняваш, а дори си затваряш очите, когато твоите братя и сестри обикновено не ядат и не пият от Божиите думи, значи не носиш никакво бреме. Това не са хора, на които Бог се радва. Хората, на които Бог се радва, са жадни и гладни за праведност и проявяват внимание към Божиите намерения. Затова трябва да се съобразявате с Божието бреме тук и сега; не трябва да чакате Бог да разкрие Своя праведен нрав пред цялото човечество, за да се загрижите тепърва за Божието бреме. Нима тогава няма да е твърде късно? Сега има добра възможност да бъдеш усъвършенстван от Бог. Ако допуснеш тази възможност да ти се изплъзне, ще съжаляваш до края на живота си, точно както Мойсей не успя да влезе в добрата ханаанска земя, съжаляваше за това до края на живота си и умря в разкаяние. Щом Бог разкрие праведния Си нрав на всички народи, ще се изпълниш със съжаление. Дори Бог да не те накаже, ти сам ще се накажеш поради собственото си разкаяние. Някои не са убедени в това, но ако не вярваш, просто изчакай и ще видиш. Има хора, чиято единствена цел е да изпълнят тези думи. Готов ли си да се жертваш в името на тези думи?

Ако не търсиш възможности да бъдеш усъвършенстван от Бог и ако не се стремиш да изпревариш останалите в стремежа си към съвършенство, накрая ще бъдеш изпълнен с разкаяние. Най-добрата възможност за постигане на съвършенство е в настоящето; сега е изключително подходящ момент. Ако не се стремиш искрено към усъвършенстване от Бог, когато Неговото дело приключи, ще бъде твърде късно — ще си пропуснал възможността. Колкото и големи да са стремежите ти, ако Бог вече не извършва това дело, независимо от усилията, които полагаш, никога няма да можеш да постигнеш съвършенство. Трябва да се възползваш от тази възможност и да сътрудничиш, докато Светият Дух работи усилено. Ако пропуснеш тази възможност, друга няма да ти бъде дадена, независимо от усилията, които полагаш. Някои от вас реват: „Боже, готов съм да се съобразявам с Твоето бреме и съм готов да удовлетворя Твоите намерения!“. Въпреки това, нямаш път, по който да практикуваш, така че бремето ти няма да трае дълго. Ако пред себе си имаш път, тогава ще трупаш опит стъпка по стъпка и опитът ти ще бъде структуриран и организиран. Когато приключиш с едно бреме, ще ти бъде дадено друго. Със задълбочаването на житейския ти опит и бремето ти ще става по-тежко. Някои хора носят бреме само когато са докоснати от Светия Дух, а след време, когато вече нямат път, по който да практикуват, те престават да носят всякакво бреме. Не можеш да носиш бреме просто като ядеш и пиеш от Божиите думи. С разбирането на много истини ще придобиеш проницателност, ще се научиш да решаваш проблеми с помощта на истината и ще придобиеш по-точно разбиране на Божиите думи и Божиите намерения. Така ще поемеш бреме, което да понесеш, и едва тогава ще можеш да вършиш работата правилно. Ако имаш бреме, но нямаш ясно разбиране за истината, това също няма да помогне; трябва лично да преживееш Божиите думи и да знаеш как да ги практикуваш. Едва когато самият ти си навлязъл в реалността, ще можеш да се грижиш за другите, да водиш другите и да бъдеш усъвършенстван от Бог.

В „Пътят … (4)“ е написано, че всички вие сте хора на царството, предопределени от Бог от самото начало, и не можете да бъдете отнети от никого. Там също така се казва, че Бог желае всички да бъдат използвани и усъвършенствани от Него, че Той изисква от тях да застанат като Божи народ и че едва след като станат Божи народ, те могат да спазят Божиите намерения. По онова време всички вие общувахте по този въпрос, като обсъждахте пътя за навлизане въз основа на стандартите за Божия народ. Следователно, делото на Светия Дух по онова време, беше да се изведат всички хора от негативното им състояние и да бъдат поведени към позитивно такова. Тогава делото на Светия Дух беше насочено към това да даде възможност на всички да се наслаждават на Божиите слова като Божи народ и да помогне на всеки от вас ясно да разбере, че сте Божи народ, както е било предопределено от самото начало, и че Сатана не може да ви отнеме. И така, всички вие се молехте: „Боже! Готов съм да бъда от Твоя народ, защото сме предопределени от Теб от самото начало и защото Ти си ни дарил с този статут. Готови сме да Те удовлетворим в тази си роля“. Всеки път, когато се молеше по този начин, Светият Дух те докосваше; така действаше Светият Дух. През това време трябва да се молите и да се учите да смирявате сърцето си пред Бог, за да можете да се стремите към живот и да търсите навлизане в обучението на царството. Това е първата стъпка. В момента Божието дело е всеки да влезе в правия път, да има нормален духовен живот и истински преживявания, да бъде воден от Светия Дух и — с това като основа — да приеме Божиите поръчения. Целта на навлизането в обучението на царството е всяка ваша дума, действие, движение, мисъл и идея да навлязат в Божиите слова; да бъдете докосвани по-често от Бог и така сърцето ви да стане боголюбиво; и да поемете повече от тежестта на Божиите намерения, така че всеки да е на пътя към усъвършенстването от Бог и всеки да е на прав път. Щом си тръгнал по този път на усъвършенстване от Бог, значи си на прав път. Щом мислите и идеите ти, както и погрешните ти цели, могат да бъдат поправени, щом си в състояние да преминеш от внимание към плътта към внимание към Божиите намерения, и щом си в състояние да устоиш на смущението на погрешни цели, когато те се появят, като вместо това действаш в съответствие с Божиите намерения — ако си в състояние да постигнеш такава промяна, значи си на правия път на житейския опит. След като молитвените ти практики са на прав път, ще бъдеш докоснат от Светия Дух в молитвите си. Всеки път, когато се молиш, ще бъдеш докосван от Светия Дух; всеки път, когато се молиш, ще можеш да смиряваш сърцето си пред Бог. Всеки път, когато ядеш и пиеш откъс от Божиите слова, само ако си в състояние да разбереш делото, което Той извършва в този момент, и ако можеш да научиш как да се молиш, как да сътрудничиш и как да постигаш навлизане, яденето и пиенето на Божиите слова ще даде резултат. Когато, чрез Божиите слова, успееш да откриеш пътя за навлизане и да разпознаеш движещата сила на Божието дело в този момент, както и посоката на действие на Светия Дух, ще си влязъл в правия път. Ако не си разбрал същността, докато ядеш и пиеш от Божиите слова, и след това, ако все още не можеш да намериш път, по който да практикуваш, това ще покаже, че все още не знаеш как да ядеш и пиеш от Божиите слова правилно и че не си открил метода или принципа за това. Ако не си разбрал делото, което Бог извършва в този момент, няма да можеш да приемаш задачите, които Той би ти поверил. Делото, което Бог върши в момента, е точно това, в което хората трябва да навлязат и да разберат сега. Имате ли представа за тези неща?

Ако ядеш и пиеш от Божиите слова ефективно, духовният ти живот става нормален и независимо от това с какви изпитания се сблъскаш, в какви обстоятелства се окажеш, какви физически заболявания претърпиш, какво отчуждение от братя и сестри или семейни трудности изпиташ, можеш да ядеш и пиеш от Божиите слова нормално, да се молиш нормално и да продължиш църковния си живот нормално; ако можеш да постигнеш всичко това, то ще покаже, че си на прав път. Някои хора са твърде крехки и им липсва постоянство. Когато се сблъскат с незначително препятствие, те хленчат и стават негативни. Стремежът към истината изисква постоянство и решителност. Ако този път не си успял да изпълниш Божиите намерения, трябва да можеш да се отвратиш от себе си и дълбоко в себе си да бъдеш твърдо решен да успееш следващия път. Ако този път не си се съобразил с Божието бреме, трябва да си твърдо решен, когато в бъдеще се сблъскаш със същото препятствие, да въстанеш срещу плътта и да удовлетвориш Божиите намерения. Така ще станеш достоен за похвала. Някои хора не знаят дори дали собствените им мисли или идеи са правилни — тези хора са глупаци! Ако искаш да подчиниш сърцето си и да въстанеш срещу плътта, първо трябва да знаеш дали намеренията ти са правилни; едва тогава можеш да подчиниш сърцето си. Нима можеш да подчиниш сърцето си и да въстанеш срещу плътта, ако не знаеш дали намеренията ти са правилни? Дори и да въстанеш, ще го направиш по объркан начин. Трябва да знаеш как да се опълчиш на грешните си намерения; ето какво означава да въстанеш срещу плътта. Щом осъзнаеш, че намеренията, мислите и идеите ти са погрешни, трябва бързо да обърнеш посоката и да тръгнеш по правия път. Първо разреши този проблем и се научи да постигаш навлизане в това отношение, защото ти най-добре знаеш дали имаш правилни намерения или не. Когато грешните ти намерения са поправени и вече са в името на Бог, тогава ще си постигнал целта да подчиниш сърцето си.

Най-важното нещо, което трябва да направите сега, е да придобиете познание за Бог и Неговото дело. Трябва също да знаеш как действа Светият Дух върху човечеството; тези действия са от съществено значение за навлизане в правия път. Ще ти бъде по-лесно да го направиш, след като си разбрал този важен момент. Вярваш в Бог и познаваш Бог, а това показва, че твоята вяра в Бог е истинска. Ако продължаваш да трупаш опит, но в крайна сметка все пак не можеш да познаеш Бог, тогава със сигурност си човек, който се противопоставя на Бог. Онези, които вярват само в Исус Христос, без да вярват и във въплътения Бог на днешния ден, са осъдени. Всички те са съвременни фарисеи, защото не признават днешния Бог; всички те се противопоставят на Бог. Независимо колко предано се прекланят пред Исус, всичко ще бъде напразно; Бог няма да ги похвали. Всички онези, които издигат плакати, на които пише, че вярват в Бог, но които нямат истинско познание за Бог в сърцата си, са лицемери!

За да се стреми да бъде усъвършенстван от Бог, човек първо трябва да разбере какво означава да бъде усъвършенстван от Него, както и на какви условия трябва да отговаря, за да бъде усъвършенстван. Веднъж разбрал тези въпроси, човек трябва да потърси пътя на практиката. За да бъде усъвършенстван, човек трябва да има определени заложби. Много хора нямат достатъчно заложби по природа и в този случай трябва да платиш цената и лично да работиш усилено. Колкото по-лоши са заложбите ти, толкова повече лични усилия трябва да вложиш. Колкото по-добре разбираш Божиите слова и колкото повече ги прилагаш на практика, толкова по-бързо можеш да стъпиш на пътя към усъвършенстването. Чрез молитви можеш да бъдеш усъвършенстван в областта на молитвата; можеш също така да бъдеш усъвършенстван, като ядеш и пиеш от Божиите слова, разбираш тяхната същност и изживееш тяхната реалност. Като преживяваш Божиите слова всеки ден, би трябвало да разбереш какво ти липсва; освен това би трябвало да разпознаеш пагубния си недостатък и слабостите си и да се молиш, и да отправяш молби към Бог. По този начин постепенно ще бъдеш усъвършенстван. Пътят към съвършенството е: молитвата, яденето и пиенето на Божиите слова, разбирането на същността на Божиите слова, навлизането в преживяване на Божиите слова, опознаването на това, което ти липсва, подчиняването на Божието дело, съобразяването с Божието бреме, опълчването на плътта чрез боголюбивото ти сърце и честото общуване с твоите братя и сестри, което може да обогати твоя опит. Независимо дали става дума за живота в общността, или за личния ти живот и дали става дума за големи или малки събирания, всички те могат да ти позволят да придобиеш опит и да получиш обучение, за да може сърцето ти да се смири пред Бог и да се върне при Него. Всичко това е част от процеса на усъвършенстване. Да преживееш Божиите слова, както вече споменахме, означава да можеш действително да ги вкусиш и да си позволиш да ги изживееш, за да придобиеш по-голяма вяра и любов към Бог. По този начин постепенно ще се отървеш от покварения си сатанински нрав, ще се освободиш от неправилни мотиви и ще заживееш като нормален човек. Колкото по-голяма е любовта ти към Бог, тоест колкото по-голяма част от теб е била усъвършенствана от Бог, толкова по-малко ще си завладян от покварата на Сатана. Чрез своя практически опит постепенно ще стъпиш на пътя към съвършенството. Затова, ако искаш да бъдеш усъвършенстван, особено важно е да проявяваш внимание към Божиите намерения и да преживееш Неговите слова.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger