Бог прави съвършени онези, които изпълняват Неговата воля

Сега Бог иска да придобие определена група от хора, съставена от онези, които се стремят да Му съдействат, които могат да се посветят на делото Му, които вярват в истинността на думите Му и които могат да претворят в живота си Божиите изисквания. Това са хора, които имат истинно разбиране в сърцата си, които могат да бъдат направени съвършени и които неминуемо ще поемат по пътя на усъвършенстването. Онези, които не могат да бъдат направени съвършени, са хора без ясно разбиране на Божието дело, хора, които не ядат и не пият Божиите думи, които не обръщат внимание на словата му и които изобщо нямат любов към Бог в сърцето си. Онези, които се съмняват във въплътения Бог, винаги са изпълнени с несигурност към Него, никога не приемат думите Му сериозно и винаги Го заблуждават, са хора, които се противопоставят на Бог и принадлежат на Сатана — такива хора не могат да бъдат направени съвършени.

Ако искаш да получиш съвършенство, трябва преди всичко да имаш Божието благоволение, защото Бог прави съвършени онези, които се радват на Неговото благоволение и които изпълняват Божията воля. Ако желаеш да следваш Божията воля, то сърцето ти трябва да се подчини на делото Му, трябва да се стремиш към истината и да приемеш Божия надзор във всичко. Дали всичко, което си правил, е преминало под Божия надзор? Правдиви ли са намеренията ти? Ако са правдиви, Бог ще те похвали; ако намеренията ти са порочни, това показва, че сърцето ти обича не Бог, а плътта и Сатана. Следователно трябва да използваш молитвата като начин да приемеш Божия надзор във всичко. Когато се молиш, макар и Аз да не стоя лично пред теб, Светият Дух е с теб и ти се молиш едновременно на Мен и на Божия Дух. Защо вярваш в тази плът? Вярваш, защото у Него е Божият Дух. Би ли вярвал в този човек, ако Божият Дух не беше у Него? Когато вярваш в Него, ти вярваш в Божия Дух. Когато се боиш от този човек, това е страх от Божия Дух. Вярата в Божия Дух е вяра в този човек, както вярата в този човек е вяра и в Божия Дух. Когато се молиш, ти чувстваш, че Божият Дух е с теб и че Бог е пред теб, затова се молиш на Неговия Дух. Днес повечето хора не се осмеляват да представят делата си пред Бог; можеш да заблудиш Неговата плът, но не можеш да заблудиш Неговия Дух. Всичко, което не може да издържи Божия надзор, противоречи на истината и трябва да бъде отхвърлено; не бъде ли направено, значи се съгрешава срещу Бог. Затова когато се молиш, когато говориш и общуваш с братята и сестрите си, когато изпълняваш задълженията си и се занимаваш със своите дела, винаги разкривай сърцето си пред Бог. Той е с теб, докато изпълняваш онова, което ти е назначено, и стига намеренията ти да са правилни и да го вършиш заради делото на Божия дом, Бог ще приеме всичко, което правиш. Трябва искрено да се посветиш на изпълнението на онова, което ти е назначено. Когато се молиш, ако в сърцето ти има любов към Бог и ако търсиш Божията грижа, защита и надзор, ако такива са намеренията ти, то тогава молитвите ти ще дадат резултат. Например, докато се молиш по време на събирания, ако разкриеш сърцето си и в молитвата си към Бог Му кажеш какво ти е на сърце и не говориш лъжливо, тогава молитвите ти със сигурност ще дадат резултат. Ако в сърцето си имаш искрена любов към Бог, тогава се закълни пред Него: „Боже, който си на небето и на земята, и във всички неща, заклевам Ти се: нека духът Ти проверява всичко, което правя, нека да ме пази и да се грижи за мен по всяко време и да направи така, че всичките ми дела да устоят в Твоето присъствие. А ако любовта към Тебе някога пресъхне в сърцето ми или ако някога Те предам, тогава ме подложи на най-суровото Си порицание и проклятие. И нека няма прошка за мен нито в този живот, нито в следващия!“. Смееш ли да положиш такава клетва? Ако не, това показва, че си малодушен и че все още обичаш себе си. Има ли я тази решителност у вас? Ако наистина я притежавате, трябва да положите този обет. Ако притежаваш решимостта да дадеш тази клетва, Бог ще осъществи намеренията ти. Когато се заклеваш пред Бог, Той слуша. Бог определя дали си грешен или праведен въз основа на твоята молитва и твоите действия. Такъв е процесът на вашето усъвършенстване и ако ти наистина вярваш в получаването на съвършенството, тогава ще представиш всичките си дела пред Бог и ще приемеш Неговия надзор. Ако извършиш някакво дръзко неподчинение или предадеш Бог, Той ще изпълни клетвата ти и каквото и да ти се случи тогава, било то погибел или наказание, вината за това ще е изцяло твоя. Положил си клетва, значи си длъжен да я изпълниш. Ако положиш клетва, но не я изпълниш, те очаква погибел. Тъй като ти си положил тази клетва, Бог ще я изпълни така, както си я изрекъл. След като отправят молитвата си, някои хора се плашат и се жалват: „Всичко свърши! Вече не мога да се отдавам на поквара. Вече не мога да върша нечестиви неща. Вече не мога да се отдавам на земните си желания!“. Такива хора все още обичат обикновения живот и греха и със сигурност ги очаква погибел.

Да вярваш в Бог означава да Му представиш всичките си дела и да приемеш Неговия надзор. Ако онова, което правиш, може да бъде представено пред Божия Дух, но не и пред Божията плът, това показва, че не си приел надзора на Неговия Дух. Кой е Божият Дух? Кой е този човек, за когото свидетелства Бог? Не са ли Те едно и също нещо? Повечето хора Ги приемат като две различни същности, като вярват, че Божият Дух е Божи Дух, а човекът, за когото свидетелства Бог, е просто човек. Но не се ли заблуждаваш? От чие име работи този човек? Онези, които не познават въплътения Бог, нямат духовно разбиране. Божият Дух и Неговото въплъщение са едно, защото Божият Дух е материализиран в плът. Ако този човек се държи недобре с теб, ще бъде ли добър Божият Дух? Това не те ли обърква? Днес хората, които не приемат Божия надзор, няма да получат Неговото одобрение, а хората, които не познават въплътения Бог, не могат да бъдат направени съвършени. Прегледай всичките си дела и виж дали могат да бъдат представени пред Бог. Ако не можеш да ги представиш пред Него, значи си нечестив. Могат ли да бъдат усъвършенствани нечестивите? Всичките ти дела, всяко действие, всяко намерение и всяка реакция трябва да бъдат представени пред Бог. Дори ежедневният ти духовен живот — молитвите ти, близостта ти до Бог, начинът, по който ядеш и пиеш Божиите слова, общението с твоите братя и сестри, животът ти в църквата — и участието ти в съвместни служения могат да бъдат представени пред Божия надзор. Точно това ще ти помогне да постигнеш растеж в живота. Процесът на приемане на Божия надзор е процес на пречистване. Колкото повече приемаш Божия надзор, толкова повече се пречистваш, толкова повече делата ти следват Божията воля. И тогава вече покварата няма да те привлича и сърцето ти ще живее в Божието присъствие. Колкото повече приемаш Неговия надзор, толкова по-големи са унижението на Сатана и способността ти да се отречеш от плътта. Затова приемането на Божия надзор е пътят, който хората трябва да следват. Каквото и да правиш, дори по време на общението с братята и сестрите си, ти можеш да представяш делата си пред Бог, да търсиш Неговия надзор и да се стремиш към подчинение на самия Бог; така всичко, което практикуваш, ще бъде по-правилно. Едва когато представиш всичките си дела пред Бог и приемеш Божия надзор, можеш да бъдеш човек, който живее в Божието присъствие.

Онези, които нямат разбиране за Бог, никога няма да могат напълно да Му се подчинят. Такива хора са синове на непокорството. Те са твърде амбициозни и в тях има твърде много бунтарство, затова се отдалечават от Бог и не желаят да приемат надзора Му. Не е лесно да направиш такива хора съвършени. Някои хора решават избирателно кои Божии думи да ядат и да пият, кои да приемат и кои не. Те възприемат някои части от Божието слово, които са в съответствие с техните идеи, и отхвърлят останалите. Не е ли това противопоставяне на Бог и явен бунт от тяхна страна? Ако в продължение на много години човек вярва в Бог, без да придобие дори малко разбиране за Него, то тогава той е неверник. Желаещите да приемат Божия надзор са тези, които търсят разбиране за Бог, които желаят да приемат Неговото слово. Те ще получат Божието наследство и благодат и те са най-благословените. Бог проклина онези, в чиито сърца няма място за Него, порицава ги и се отрича от тях. Ако не обичаш Бог, Той ще се отрече от теб. Ако не слушаш онова, което казвам, ти гарантирам, че Божият Дух ще те изостави. Опитай сам, ако не Ми вярваш! Днес ти показвам ясно пътя за практикуване, но от теб зависи дали ще го приемеш или не. Ако не вярваш в това, ако не го приложиш на практика, тогава сам ще видиш дали Светият Дух ще работи над теб! Ако не се стремиш към разбиране на Бог, Светият Дух няма да работи над теб. Бог работи над онези, които търсят Неговото слово и го ценят. Колкото повече цениш Божието слово, толкова повече Духът Му ще работи над теб. Колкото повече човек цени Божието слово, толкова по-вероятно е Бог да го усъвършенства. Бог усъвършенства онези, които Го обичат искрено. Той усъвършенства онези, чиито сърца са смирени пред Него. Онова, което хармонира най-добре с Божието сърце, е да цениш делото Му, да цениш просветлението Му, да цениш присъствието Му, да цениш грижата и защитата Му, да оцениш как Божието слово става твоя реалност и ти осигурява живот. Ако цениш Божието дело, тоест ако цениш цялата работа, която Бог е свършил над теб, Той ще те благослови и ще умножи всичко, което притежаваш. Ако не цениш Божието слово, Той няма да работи над теб, а просто ще ти окаже незначителна Божия милост заради вярата ти или ще те благослови с оскъдно богатство, а на семейството ти ще даде малко сигурност. Трябва да се стремиш да направиш Божиите думи своя реалност, да Му угаждаш и да изпълняваш волята Му, а не просто да се стремиш да се наслаждаваш на Божията благодат. За вярващите няма нищо по-важно от това да приемат Божието дело, да бъдат усъвършенствани и да станат изпълнители на Божията воля. Това е целта, към която трябва да се стремиш.

Всичко, към което човек се е стремил в Епохата на благодатта, вече е остаряло, защото се е появил един по-висок стандарт на стремеж — към онова, което е едновременно по-възвишено и по-практично, към онова, което може да задоволи по-добре вътрешните потребности на човека. През изминалите периоди Бог не е работил над хората, както го прави днес, не е говорил на хората толкова, колкото говори днес, а изискванията Му към хората не са били толкова високи, колкото са днешните. Това, че Бог ви говори днес за тези неща, показва, че Божиите намерения са изцяло съсредоточени върху вас, върху тази група хора. Ако наистина искаш Бог да те усъвършенства, тогава трябва да се стремиш към това като твоя основна цел. Независимо дали тичаш наоколо до пълно изтощение в изпълнение на функцията си или си получил задача от Бог, всичко това е, за да бъдеш усъвършенстван и да изпълниш Божията воля, както и да постигнеш тези цели. Ако някой каже, че не търси усъвършенстване от Бог или навлизане в живота, а търси само плътско спокойствие и радости, тогава той е най-слепият от всички. Онези, които не търсят реалността на живота, а се стремят единствено към вечен живот в отвъдното и сигурност в този свят, са най-слепите от всички. Следователно целта на всичко, което правиш, трябва да бъде усъвършенстване и придобиване от Бог.

Работата, която Бог върши над хората, е да им даде необходимото въз основа на различните им нужди. Колкото по-значим е животът на човек, толкова по-големи са неговите нужди и толкова по-големи са стремежите му. Ако на този етап нямаш стремежи, това показва, че Светият Дух те е изоставил. Всички, които се стремят към живота, никога няма да бъдат изоставени от Светия Дух. Тези хора винаги имат стремежи и винаги таят копнеж в сърцата си. Такива хора никога не се задоволяват с нещата такива, каквито са. Целта на всеки етап от работата на Светия Дух е да постигне някакъв резултат у теб, но ако станеш самонадеян, ако изгубиш интерес, ако вече не приемаш работата на Светия Дух, тогава Той ще те изостави. Хората се нуждаят от ежедневен Божи надзор, нуждаят се ежедневно от Божието изобилие. Могат ли хората да се справят, без да ядат и пият Божието слово всеки ден? Ако някой винаги чувства, че не яде и не пие достатъчно от Божието слово, ако постоянно го търси и изпитва непрекъснат глад и жажда за него, Светият Дух винаги ще работи над такъв човек. Колкото по-голям е копнежът на човек, толкова повече практична полза ще има от общуването с него. Колкото по-усърдно търси истината, толкова по-бързо ще се обогати животът му и той ще се превърне в богат на опит и заможен обитател на Божия дом.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger